maandag 05 juli 2021

GO! voert samen met de levensbeschouwelijke vakken ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’ in voor derde graad secundair

In de derde graad secundair van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt stapsgewijs overgeschakeld naar een andere invulling van de twee uur levensbeschouwelijke vakken (LBV). één uur levensbeschouwing wordt nu door de verschillende levensbeschouwelijke vakken samen ingevuld met interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap.

Vandaag krijgen leerlingen twee uur levensbeschouwing per week. In het GO! kiezen ze voor een van de zes erkende godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Maar het Vlaams regeerakkoord voorziet voor het GO! de mogelijkheid om “in de derde graad van het secundair onderwijs over te schakelen van twee uur levensbeschouwing naar een uur levensbeschouwing en een uur interlevensbeschouwelijke dialoog”.

Dit wordt nu door het GO! en de Erkende Instanties & Vereniging (EI&V, de organisaties die instaan voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs) in de praktijk gebracht. Een van de twee uren levensbeschouwing in de derde graad van het secundair onderwijs wordt ingevuld met de interlevensbeschouwelijke dialoog en dit binnen het decretale kader van de levensbeschouwelijke vakken. De EI&V werkten twee leerplannen uit, met de ondersteuning van het GO! voor de koppeling met de burgerschapscompetenties. Een voor arbeidsmarktgerichte opleidingen en een voor doorstroomgerichte en dubbelefinaliteitopleidingen. Concreet zal de helft van de lesuren van de levensbeschouwelijke vakken besteed worden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog, waarin ook eindtermen burgerschap worden ingeoefend. De leraren van de levensbeschouwelijke vakken zullen daarvoor in coteaching samenwerken en de klasgroepen worden gemengd. Het GO! en EI&V voorzien nascholing voor de leerkrachten en zetten lerende netwerken op over de scholen heen.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!: “De invulling van deze interlevensbeschouwelijke dialoog is een mooie concretisering van ons pedagogisch project samen leren samenleven en we realiseren een belangrijk onderdeel van de nieuwe eindtermen burgerschap. We zetten in op verbinding over de levensbeschouwingen heen. Kinderen en jongeren ontwikkelen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes in de omgang met andere levensbeschouwingen.

De vertegenwoordigers van de Erkende Instanties & Vereniging: “De levensbeschouwelijke vakken bereidden sinds 2009 de weg voor met de ontwikkeling van de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC’s). Dat was misschien wel de meest vernieuwende ontwikkeling in het recente levensbeschouwelijk onderwijs. Deze ILC’s werden in 2013 toegevoegd aan de leerplannen van alle levensbeschouwelijke vakken. De interlevensbeschouwelijke dialoog laat de leraren godsdienst/niet-confessionele zedenleer over de grenzen van de eigen levensbeschouwing heen kijken en samenwerken. Een betere burgerschapsvorming is nauwelijks denkbaar.”

De interlevensbeschouwelijke dialoog wordt stapsgewijs doorgevoerd, zodat die ook samenvalt met de modernisering in de derde graad van het secundair onderwijs. Volgend schooljaar 2021-2022 start men met een pilootproject in zes scholen van twee scholengroepen. In 2023-2024, wanneer ook de modernisering van start gaat in de derde graad en samen met de invoering van de nieuwe eindtermen burgerschap, wordt de interlevensbeschouwelijke dialoog breed uitgerold in het GO!.

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!