dinsdag 27 april 2021

GO! zoekt leerkrachten die foert zeggen… tegen ongeïnspireerd lesgeven

De war for talent woedt al geruime tijd in het onderwijs, de zoektocht naar vervangers en kandidaat-leerkrachten voor knelpuntvakken wordt jaar na jaar moeilijker. Het GO! lanceert een opvallende wervingscampagne om de aanwerving van startende leraren een boost te geven. Echte starters op de klasvloer, vers van de schoolbanken of na ettelijke jaren ervaring, vertellen waarom ze bij het GO! helemaal in hun sas zijn.

"Ik wil nog lang voor het GO! blijven lesgeven. Ik kreeg een grondige aanvangsbegeleiding, ik werd gestimuleerd om kritisch naar mezelf te kijken en ervaringen uit te wisselen met andere scholen."
– Julie Houtman, GO! basisschool Kameleon Ninove

"De missie van het GO!, samen leren samenleven, onderschrijf ik voor de volle 100 procent. Elke kleuter in mijn klasje mag zichzelf zijn en telt méé. Dat spreekt mij zo aan in het GO!."
– Jyoti Soechit, GO! atheneum Veurne

"Het GO! geeft mij de ruimte om creatief te zijn en mijn eigen ding te doen. Bovendien staan mijn collega's open voor nieuwe ideeën, daardoor werk ik ontzettend graag met hen samen."
– Jakoba Dewulf, GO! basisschool De Keimolen Kruishoutem

"Voor mijn leerlingen ben ik een rolmodel, ik stimuleer hen om kansen te grijpen, en te groeien. Bij het GO! kan ik echt mijn engagement kwijt om onze missie, gelijke onderwijskansen, mee waar te maken."
– Serkan Bozyigit, GO! atheneum Willebroek

"Na 25 jaar als kok en cateraar kan ik mijn passie nu doorgeven aan een volgende generatie. Bij het GO! kreeg ik de ondersteuning als starter, collega's stonden me bij met tips en feedback. Leraar zijn, is hier echt teamwerk. Leraren en directie, allemaal staan we samen achter de leerlingen."
– Roby Houssa, GO! atheneum Campus Wemmel

"Als ik het GO! in één woord moet omschrijven, dan is dat voor mij 'samenwerking'. Tussen leerlingen maar ook tussen leerkrachten. Daar is ruimte voor, en we worden gestimuleerd om ook dingen te doen naast het puur lesgeven. Als collega's leren we van mekaar en sturen we mekaar bij om beter te worden, binnen K'do zelf, maar we leren ook van andere scholen."
– Olivier De Jonghe, leraar GO! muzische basisschool K'do Antwerpen

Geen alleenstaande campagne

“Met een campagne alleen zal het lerarentekort niet opgelost geraken. Maar het geeft een extra push aan de inspanningen die we als onderwijsnet op beleidsvlak ondernemen”, licht Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap toe. “Die inspanningen, bijvoorbeeld onze sterk uitgebouwde aanvangsbegeleiding, werpen hun vruchten af. En nu zullen hr- en communicatieverantwoordelijken van onze GO! scholengroepen en de centrale diensten de handen in elkaar slaan om samen nog sterker te staan in het aantrekken van voldoende goede leraren.”

Affiches1
Affiches2

Nog tot 15 juni loopt bij het GO! de wervingsperiode voor nieuwe leerkrachten. Wie volgend schooljaar in het onderwijsnet aan de slag wil, moet zich kandidaat stellen via de website www.g-o.be/jobs.

 

 

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be

Lerarenloopbaan

1 leerkracht - klas - les geven - lager onderwijs - verantwoordelijk - verticaal - taal.jpg
  • Vanuit de samenleving komen almaar meer uitdagingen op het onderwijs, de scholen en de leraren af.

  • Om scholen en leraren in staat te stellen hun kernopdrachten te vervullen trekt het GO! de kaart van sterke directies en van grotendeels zelfsturende lerarenteams.

  • Aanvangsbegeleiding, een voltijdse en zekere tewerkstelling en een leefbare taakinvulling zijn enkele van de aspecten waarop moet ingegrepen worden.

  • Door een gefaseerde loopbaan met groeimogelijkheden in te voeren blijft het beroep relevant en uitdagend in elke fase van het loopbaantraject.

Lees meer over Lerarenloopbaan