woensdag 15 februari 2023

Het GO! groeit verder: 4.647 leerlingen meer dan vorig jaar

Het leerlingenaantal van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling in het leerplichtonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het GO! telt nu 231.497 leerlingen, dat zijn er 4.647 meer dan in februari 2022.   

Leerlingencijfers Feb 2023 Rh


R
uim 2 procent meer leerlingen dan in februari vorig jaar telt het GO!. Een deel van die groei is te wijten aan de demografische evolutie, maar het GO! wint ook aan marktaandeel.
“Deze groei is het resultaat van het enthousiasme en het harde werk door onze collega’s in al onze scholen en instellingen”, oordeelt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux. Door in te zetten op een vernieuwende visie en kwaliteit, weten onze onderwijsprofessionals steeds meer leerlingen en ouders te overtuigen. 

Leerlingencijfers Tabel


Maar d
e aanhoudende groei baart Pelleriaux ook zorgen.
De bevolkingsgroei, die zich verder doorzet naar het secundair onderwijs, maakt dat er niet alleen meer plaatsen voor leerlingen nodig zullen zijn, maar dat er ook steeds meer leerkrachten nodig zijn. “Het GO! ontwikkelde intensieve trajecten Nederlands en wiskunde om de kwaliteit van het onderwijs te versterken”, zegt Pelleriaux, “maar dan is het wel essentieel dat er genoeg gedreven, ervaren leerkrachten zijn om hier mee de schouders onder te zetten. De nood aan een grondige modernisering van de lerarenloopbaan en van de onderwijsorganisatie is hoog.” 

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!