maandag 26 april 2021

Koen Pelleriaux wordt de nieuwe afgevaardigd bestuurder van het GO!

De Raad van het GO! duidde Koen Pelleriaux aan als nieuwe afgevaardigd bestuurder voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Huidig afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck gaat eind dit schooljaar met pensioen. Vanaf 1 september 2021 neemt Pelleriaux de fakkel over.

Na een uitgebreide selectieprocedure werd Pelleriaux als meest geschikte kandidaat verkozen om het onderwijsnet te leiden. Pelleriaux kan terugblikken op een ruime ervaring als leidinggevende binnen het onderwijslandschap. Na zijn doctoraat in de Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel ging Pelleriaux aan de slag als docent, als kabinetschef Onderwijs en vervolgens als Algemeen Directeur binnen het departement Onderwijs & Vorming. In 2020 maakte hij de overstap naar het GO! en ging er aan de slag als afdelingshoofd Beleid & Belangenbehartiging.

Als afgevaardigd bestuurder wil Pelleriaux het veranderingsproces waarin het onderwijs zich bevindt aanwenden om de kwaliteit te verbeteren. “We zijn er als GO! niet alleen voor iedereen, wars van overtuiging of afkomst, we willen ook alle lerenden maximaal ontwikkelen en zoveel mogelijk leerwinst boeken. Door ons kernproces, leerlingen onderwijzen, efficiënter te maken, kunnen we ons onderwijs beter maken.”

Tot eind augustus blijft Raymonda Verdyck op post. Verdyck blikt terug op een rijkgevulde carrière die startte én eindigde in het GO!. Daarvan stond ze 12 jaar aan het hoofd van het GO!.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!