vrijdag 29 april 2022

Leraars geschiedenis onder vuur: Omgaan met kritische vragen over dekolonisatie

Onderwijsverstrekkers en middenveldorganisaties willen het historisch besef rond ons koloniaal verleden opkrikken en de eurocentrische bril afnemen. Onderwijsverstrekkers GO!, KOV en OVSG en middenveldorganisaties Wij-Zij Netwerk, Hannah Arendt Instituut, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en Radicalisation Awareness Network slaan daarvoor de handen in mekaar. Tijdens een studiedag voor onderwijsprofessionals in het AfricaMuseum reiken ze handvatten aan over hoe ze kunnen omspringen met het koloniale verleden en kritische vragen erover.

Leraars Geschiedenis Onder Vuur Rh

De afgelopen jaren werden al stappen gezet, maar ruimte voor verbetering is er nog. Eén horde werd alvast genomen: dekolonisatie is opgenomen in de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Met deze studiedag willen onderwijsverstrekkers en middenveldorganisaties onderwijsprofessionals verder bewust maken van de verschillende perspectieven op dekolonisatie en tonen hoe zij die op school aan bod kunnen laten komen. Stefanie Van Brussel, geschiedenisleerkracht bij het GO! atheneum in Antwerpen, brengt het onderwerp in haar klas ter sprake en vertrekt daarbij vanuit haar leerlingen: “Met een vragenlijst aan het begin van het schooljaar krijg ik zicht op de achtergrond en interesses van mijn leerlingen. Dit probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in mijn voorbereidingen en aanpak. Zo versmelt hun leefwereld met de leerplandoelen.”

Pravini Baboeram van het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO Nederland pleit voor brave spaces. “Het is een illusie om in ongemakkelijke gesprekken zoals bijvoorbeeld over het koloniale verleden te streven naar een safe space, waarin alle gesprekspartners zich veilig voelen. Een brave space vergt moed van iedereen om dat ongemak aan te gaan en te reflecteren op de impact van dat verleden op jouw positie en wereldbeeld in het heden.”

Quotes:

Guido Gryseels, Algemeen Directeur AfricaMuseum Tervuren: “Het AfricaMuseum erkent zijn verantwoordelijkheid en kijkt zijn verleden recht in de ogen.”

Simon Schepers, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie: “Geschiedenissen van kolonisatie en dekolonisatie roepen bij jongeren veel vragen op, vragen die gesteld moeten worden. De antwoorden zijn echter niet eenvoudig, ook al spreken de feiten voor zich. Onderwijs heeft de belangrijke taak om samen met leerlingen het gesprek aan te gaan.”

Karin Heremans, directeur GO! atheneum Antwerpen, beleidsmedewerker GO! en RAN-ambassadeur: “Hoe kolonisatie en dekolonisatie in scholen aan bod komt, daarover woedt een discussie in verschillende Europese landen. Vanuit het Radicalisation Awareness Network (RAN) pleiten we voor multiperspectiviteit in de geschiedenislessen.”

Sponsors Studiedag Rh

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!