dinsdag 11 oktober 2022

Lerarentekort - GO! vraagt actie voor aantrekkelijker lerarenstatuut en beter hr-beleid op school

Ruim een maand na het begin van het schooljaar telt het GO! in zijn scholen zo'n 900 openstaande vacatures voor leerkracht. Dat betekent extra werkdruk in scholen en veel puzzelen. Dat mag niet blijven duren. Het GO! vraagt extra inspanningen van de Vlaamse Regering.

Lege Klas Rh

739 voltijdse functies staan nog open bij het GO! in de eerste maand van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van het onderwijsnet bij zijn scholen in de loop van september. 518 van de 711 scholen vulden de bevraging in, waardoor het GO! raamt dat er in totaliteit voor alle scholen samen zo’n 1.000 voltijdse equivalenten te kort zijn. Bijna drie kwart van de secundaire scholen die deelnamen meldt een of meerdere vacatures, bij de basisscholen zijn er dat 6 op 10. De meeste vacatures zijn er voor leraren: 900 van de 1.000 voltijdse equivalenten.   

De cijfers baren afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux zorgen. Het tekort is het laagst bij de start van het schooljaar: afgestudeerden van de lerarenopleidingen komen op de arbeidsmarkt en er is nog geen uitval. Koen Pelleriaux: “Het tekort wordt doorheen het schooljaar alleen maar groter. Onze directeurs vrezen dat ze geen vervanging meer vinden wanneer een van hun personeelsleden uitvalt. Het werk moet dan verdeeld worden over de rest van het lerarenteam, met alle gevolgen van dien.”   

Intussen tonen schoolteams zich van hun creatiefste kant om de lessen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven verderzetten. “Het siert onze schoolteams dat ze hun leerlingen niet loslaten. Maar dit mag en kan geen langetermijnoplossing zijn,” aldus Pelleriaux. Het GO! neemt zelf maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, maar vraagt ook extra inspanningen van de Vlaamse Regering. “We vragen al geruime tijd - en we vragen het nu opnieuw - initiatief om het lerarenstatuut moderner en aantrekkelijker te maken. Onze scholen hebben nood aan flexibiliteit in de regelgeving en in de omkadering om een degelijk hr-beleid te kunnen voeren. En zo maak je in één beweging ook het ambt van schooldirecteur een stuk aantrekkelijker.”   

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Lerarenloopbaan

1 leerkracht - klas - les geven - lager onderwijs - verantwoordelijk - verticaal - taal.jpg
  • Vanuit de samenleving komen almaar meer uitdagingen op het onderwijs, de scholen en de leraren af.

  • Om scholen en leraren in staat te stellen hun kernopdrachten te vervullen trekt het GO! de kaart van sterke directies en van grotendeels zelfsturende lerarenteams.

  • Aanvangsbegeleiding, een voltijdse en zekere tewerkstelling en een leefbare taakinvulling zijn enkele van de aspecten waarop moet ingegrepen worden.

  • Door een gefaseerde loopbaan met groeimogelijkheden in te voeren blijft het beroep relevant en uitdagend in elke fase van het loopbaantraject.

Lees meer over Lerarenloopbaan