maandag 18 februari 2019

Marktaandeel GO! groeit gestaag verder

Brussel, 18 februari 2019 – Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 212.545 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van februari. Dat zijn 4.061 leerlingen meer dan vorig jaar. Het marktaandeel van het GO! in het Vlaamse leerplichtonderwijs groeit daarmee van 17,51% naar 17,73%.

marktaandeel_groeit_01.jpg

 

In vergelijking met de februaritelling van vorig jaar stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 0,71 procent, in het secundair onderwijs is er een stijging 3,49 procent. Dat is meer dan er volgens nataliteitscijfers verwacht werd. In totaal neemt het leerlingenaantal van het GO! in het basisonderwijs toe met 781 leerlingen. In het secundair onderwijs is er een toename van 2.919 leerlingen. In het gewoon kleuteronderwijs zien we een lichte daling. Met -0,87 procent is die echter minder sterk dan de daling in geboortecijfers.

“Onze nadruk op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind vertaalt zich in een verdere groei van ons net,” zegt Raymonda Verdyck. “Een verdienste van al onze geëngageerde onderwijsprofessionals.

marktaandeel_tabel_feb_2019.PNG

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be

Inschrijvingsbeleid

1 kind - klas - zitten - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - leren (2).jpg
  • Toekomstige wijzigingen aan het inschrijvingsdecreet moeten vereenvoudigen, verduidelijken en verfijnen.

  • Voor het GO! zijn het realiseren van een sociale mix, het garanderen van de vrije keuze, het waarborgen van optimale leer- en ontwikkelkansen, de toegang voor elk kind tot kwaliteitsonderwijs en het vermijden van segregatie en discriminatie de centrale uitgangspunten.

  • Voor het inschrijvingsrecht buitengewoon onderwijs vertrekt het GO! van een blanco pagina.

  • Behoud en uitbreiding van de lokale overlegplatforms (LOP's).

Lees meer over Inschrijvingsbeleid