vrijdag 13 januari 2023

Schoolraden kiezen nieuwe Raad van het GO!

De nieuwe raad van bestuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is bekend. De Raad van het GO! telt in totaal 15 bestuurders. Tien bestuursleden worden rechtstreeks verkozen door de schoolraden. Vijf leden worden aangeduid door de Vlaamse universiteiten en de publieke hogescholen. Tijdens de installatievergadering van 13 januari 2023 duidden de raadsleden Geert De Soete aan als hun voorzitter en Ann Van Driessche en Freddy Moreels als ondervoorzitters.

Nieuwe Raad GO! Januari 2023 Zonder Pancarte Rh

Vorig jaar deed het GO! een oproep naar kandidaten om het GO! te besturen. Uit de 31 kandidaten worden er tien rechtstreeks verkozen door de directeurs van de onderwijsinstellingen, directeurs van de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de schoolraden samengesteld uit leerkrachten, ouders en leden uit de lokale gemeenschap. An Boone, Sofie Christiaens, Luc De Man, Filip Giraldo, Marianne Hintjens, Dimokritos Kavadias, Freddy Moreels, Marc Smets, Ann Van Driessche en Arlette Verkruyssen zijn rechtstreeks verkozen door de schoolraden en maken dus deel uit van de Raad van het GO!. De raad wordt aangevuld met vijf leden aangeduid door de Vlaamse universiteiten en publieke hogescholen: Dennis Cluydts (EhB), Geert De Soete (UGent), Lincy Van Twembeke (HoGent), Nadine Engels (VUB) en Dieter Verhaest (KUL).

De nieuwe raad stelde op de installatievergadering Geert De Soete aan als voorzitter. Hij zet daarmee zijn engagement van de vorige bestuursperiode voort: “De voorbije vier jaar heeft de Raad van het GO! samen met alle collega’s werk gemaakt van een strategisch plan. De komende jaren willen we die visie op toekomstgericht, kwaliteitsvol onderwijs concreet invullen. Daarnaast is er nog veel dat op ons afkomt, maar het meest acute is wellicht het personeelstekort. Daar moeten we een duurzame oplossing voor vinden. Het beroep van leraar moet weer aantrekkelijker worden. De Raad van het GO! zal dit niet alleen kunnen oplossen, maar we willen en moeten wel doen wat we kunnen.”

Samen met afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux bepaalt de Raad van het GO! het strategisch beleid
van het onderwijsnet. De raad initieert en bewaakt het pedagogisch project, legt de strategische lijnen
vast, vertegenwoordigt het net en treedt op als bouwheer. De raad bewaakt ook de kwaliteitszorg en
ondersteunt scholen en scholengroepen in hun organisatorische en pedagogische taken.

--------------------

Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 40.000 medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be