woensdag 02 februari 2022
Als GO Leidinggevende Sta Je Niet Alleen Rh

Als GO! leidinggevende sta je niet alleen

Op maandag 31 januari vierden we de Dag van de Directeur. Maar hoe word je in het GO! eigenlijk leidinggevende? En hoe blijf je daarna ook bij de tijd? De PBD-GO! ondersteunt leidinggevenden in elke fase van hun loopbaan. We spraken met directeur Kim Biesen en zorgcoördinator Katleen Weckx van GO! basisschool Kiliaan in Duffel en vroegen naar hun ervaring.

Als leidinggevende in het GO! heb je meestal al een hele weg afgelegd in het onderwijs, maar helemaal klaar ben je nooit. Gelukkig kun je rekenen op de hulp van je scholengroep, collega leidinggevenden, je team én de ondersteuning van PBD-GO!. Zij organiseren, samen met de scholengroepen, een aanbod dat aansluit op je noden tijdens elke fase van je loopbaan. Dat heet dan het professioneel continuüm voor leidinggevenden.

Professioneelcontinuümgo Rh

De opleiding (adjunct-)directeur

Die brede ondersteuning is ook nodig want soms kan zo’n carrièrewending heel snel gaan. Directeur Kim Biesen getuigt:

“In 2001 studeerde ik af als leraar en ik heb vervolgens 15 jaar in het vak gestaan. Op een gegeven moment dacht ik: je kan in je klas altijd blijven vernieuwen, maar toch stond ik open voor een extra uitdaging. Ik volgde de directieopleiding van de PBD-GO! maar er was jammer genoeg nog niet onmiddellijk een plaats vrij om directeur te worden. Op 1 februari 2015 kreeg ik de vraag van mijn algemeen directeur om die rol op te nemen bij GO! basisschool Kiliaan in Duffel. Het moest plots heel snel gaan. Dat betekende dat ik binnen de week moest stoppen met lesgeven. Ik heb toen nog de oudercontacten afgewerkt en ben zelfs bij leerlingen thuis langsgegaan omdat ik dat hoofdstuk mooi wilde afronden. Ik kon mijn leerlingen niet zomaar achterlaten. “

De PBD-GO! organiseert samen met de scholengroepen elk jaar een opleiding voor leidinggevenden. Je doorloopt daarvoor eerst een talentenwerf om toegelaten te worden. De opleiding zelf duurt een jaar en wanneer je directeur wordt, kun je ook nog rekenen op een jobtraining. Een mentor uit je scholengroep is een heel jaar lang je steun en toeverlaat als leidinggevende.

Om deel te nemen aan een talentenwerf, steek je best je licht eens op bij je scholengroep. Je kunt hier alvast meer lezen over hoe de opleiding in elkaar zit. We updaten de pagina elk jaar in de loop van april voor een nieuwe lichting directeurs in spe.

Ook al zat er wat tijd tussen de opleiding en haar start als leidinggevende, Kim had nog heel wat aan de opleiding vertelt ze:

“Ik had gelukkig alle cursussen nog en dat heeft zeker geholpen. Je moet ook de wetgeving kennen en het lestijdenpakket. En al doende leert men eigenlijk. Ik had de opleiding al enkele jaren afgerond voor ik directeur werd. De kennis die je opdoet blijft wel hangen en ik heb er heel wat aan gehad. Zeker de intervisiemomenten, mijn examen en mijn case, daaruit heb ik wel heel wat zaken kunnen meenemen. De talentenwerf en jobtraining bestonden toen helaas nog niet.”

quote icoon

Ik had de opleiding al enkele jaren afgerond voor ik directeur werd. De kennis die je opdoet blijft wel hangen en ik heb er heel wat aan gehad.

— Kim Biesen, directeur GO! basisschool Kiliaan in Duffel

Verdere ondersteuning van de PBD-GO!

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ondersteunt ook leidinggevenden in functie met verandertrajecten en professionaliseringsinitiatieven uit hun ondersteuningsaanbod. Je kunt daar jaarlijks op intekenen via de begeleidingsovereenkomst die tussen de PBD-GO! en je scholengroep wordt gesloten. Spreek er zeker eens over met je CODI, DICO of PBD-GO! SPOC. Een overzicht van wat er vandaag in dat ondersteuningsaanbod staat, vind je hier.

Kim volgde zo samen met zorg-coördinator Katleen onlangs het professionaliseringsinitiatief Naar een gedeeld(er) leiderschap. Katleen vertelt enthousiast hoe ze dat heeft ervaren:

“Heel positief, het was een pittig traject. Het kwam echt als een bron van inspiratie en we zaten toen midden in een verandertraject. We kregen inzichten die we ervoor niet hadden. We waren heel enthousiast en gingen vaak naar het Huis van het GO! in Brussel op vrijdag om die opleiding te volgen. In de voormiddag kwam er altijd een spreker waar we echt veel van opstaken. Tijdens de intervisiemomenten kon je vervolgens de theoretische inzichten in de praktijk inoefenen. We konden ook onze bevindingen delen met anderen. We stonden er gelukkig niet alleen voor: onze begeleidster Sabine Vannitsen kwam naar onze school en zei dan dat we goed bezig waren, ondanks onze twijfels. Dankzij de opvolging van Sabine zijn we altijd in onszelf blijven geloven.”

Kim vult aan: “We namen samen de trein terug op vrijdag en we hoopten allebei dat het snel maandag zou zijn. We waren echt warmgemaakt om er zo snel mogelijk mee aan het werk te gaan. De structuur van onze personeelsvergaderingen hebben we bijvoorbeeld anders ingericht. We werken nu altijd met de methodiek van inclusieve besluitvorming. Op deze manier telt iedere stem van het team. Gedeeld leiderschap heeft echt een grote meerwaarde en ik zou het iedereen willen aanraden.”

quote icoon

Je hebt een team dat moet wennen aan jouw manier van werken, maar jij moet ook wennen aan hen. Gedeeld leiderschap, bijvoorbeeld, kan je niet alleen.

— Kim Biesen, directeur GO! basisschool Kiliaan in Duffel

Naast die intensieve ondersteuning biedt de PBD-GO! ook kortere opleidingen en vorming aan waar je doorheen het jaar vrij op kunt intekenen. Het aanbod voor Beleid, kwaliteitsontwikkeling en leiderschap wordt elk jaar opgefrist in de loop van mei. Het huidige aanbod kun je hier nog raadplegen. Katleen vertelt dat ze er bij GO! basisschool Kiliaan ook gebruik van maken:

“We vonden Gedeeld leiderschap trouwens zo tof en leerrijk dat we later dat jaar nog een opleiding Deep Democracy hebben gevolgd. Via intervisie konden we tools ook echt leren gebruiken.”

Als je al staat te springen om meer te weten, kun je vanaf dit schooljaar ook zelfstandig aan de slag met materialen uit de PBD-GO! materialenbank. Hier vind je een korte introductie. Zit je met vragen hierover? Dan kun je die stellen tijdens een van de Helpdesk Live sessies. Hou via de GO! nieuwsbrief de data hiervoor in de gaten.

Je staat er niet alleen voor!

Naast de ondersteuning van je scholengroep en van de PBD-GO! kun je natuurlijk ook rekenen op je team. Kim beaamt dat met dit advies voor elke startende (en gevorderde) leidinggevende:

“Bekijk het dag per dag. Leren doe je met vallen en opstaan. Je kan geen grootse dingen op korte tijd verwachten, maar doe het in kleine stapjes. Elk succes, hoe klein ook, moet je durven vieren. Je gaat af en toe eens botsen, maar het komt altijd goed en je moet het tijd geven. Het is beter om op één of maximum twee dingen te focussen en ze voldoende uit te werken. Je hebt een team dat moet wennen aan jouw manier van werken, maar jij moet ook wennen aan hen. Gedeeld leiderschap, bij voorbeeld, kan je niet alleen. Dat doe je samen met het ganse team, maar ook met de steun van een goed beleidsteam. Ik kan dan ook met trots zeggen dat ik een goede band heb met mijn zorgcoördinator. Je staat er dus als directeur niet alleen voor!”

.

GO! nieuwsbrief