vrijdag 16 december 2022
Beloond Voor Duurzame Keuzes Rh

Beloond voor duurzame keuzes

Het is alle hens aan dek om onze wereld zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken. Daar zijn natuurlijk middelen voor nodig. Maar wie voor duurzame investeringen kiest verdient die uitgaven uiteindelijk in de toekomst terug. En soms krijgen snelle beslissers voor verandering de wind ook in de zeilen. GO! Busleyden Atheneum Caputsteen heeft een subsidie (van €35.500) van Stad Mechelen te pakken in ruil voor duurzame investeringen. Het is de tweede keer dat de school dat voor mekaar krijgt.

 

Het klimaatdossier dat GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen bij de stad Mechelen indiende is goedgekeurd. Hierdoor krijgt de school €35.500 subsidie voor de uitvoering van klimaatneutrale werken die in totaal €60.000 zullen bedragen. Het is de tweede keer dat de school een klimaatsubsidie van de Stad Mechelen in de wacht sleept.

“In 2014 waren we de eerste secundaire school die de subsidie ontving. Klimaatneutrale maatregelen maken sindsdien deel uit van het gevoerde schoolbeleid. Als Unescoschool kiezen we voluit voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Het zit zowel in ons didactisch project als in ons infrastructuurbeleid”, zegt directeur Katie Steemans.

Met de nieuwe klimaatinvesteringen wil BA Caputsteen verder inzetten op het verduurzamen van de school. In voorgaande fases werden de algemene ruimtes zoals eetzaal, sporthal, secretariaat, gangen en traphallen al voorzien van LED-verlichting. Nu wordt ook in de klaslokalen overgeschakeld op LED.

De cv-leidingen, die slecht geïsoleerd zijn en daardoor warmte verliezen in de kruipruimtes onder het schoolgebouw, worden verlegd zodat de afgegeven warmte integraal benut kan worden.
In functie van de noordelijke of zuidelijke ligging van de lokalen zullen de temperatuurverschillen (de temperatuurgradiënt) beter geregeld kunnen worden door het plaatsen van thermostatische kranen. Om dit te optimaliseren staat een energiestudie op de planning.

Tot slot wordt het groen parkdomein verder aangepakt. Na de inventarisatie in 2020, waarbij alle bomen in kaart gebracht werden en de snoei- en rooiwerken van dood hout en zieke bomen werden uitgevoerd, volgt nu de volgende fase met het ploffen van de grond rondom de bomen en het aanplanten van nieuwe bomen.

“Momenteel bestaat het bomenpatrimonium vooral uit oudere bomen. De verjonging met de komst van nieuwe bomen is dus erg welkom. Het bestendigt de groene omgeving naar de toekomst toe,” vervolgt de directeur.

“Aan al deze klimaatinvesteringen koppelen we een didactisch project. Het schoolteam wil de leerlingen, hun ouders en netwerk betrekken bij de klimaatinvesteringen zodat we kennis en vooral gedrag inzake klimaatneutraal handelen kunnen doorgeven en bewerkstelligen.”

 

.

GO! nieuwsbrief