dinsdag 12 januari 2021
Bos In Zicht 00 Rh

Bos in zicht

Het GO! MPI De Oase in Gent krijgt er deze winter twee bossen bij. Dankzij intens samenwerken met vzw Bosgroep Midden Vlaanderen en de buren van HOGENT zullen de school en het bijbehorende internaat voor kwetsbare kinderen binnenkort weer in een echte oase van groen vertoeven. Een duurzaam bos voor duurzame buren.

 

Gewoon bijzonder, dat is de slagzin van GO! MPI De Oase in Gent. Heel bijzonder is dat het internaat van de school er binnenkort een bos bij krijgt. ‘Twee bossen zelfs’, vertelt Frederik Vanparys van de dienst infrastructuur aan GO! scholengroep Gent. ‘Een boszone van ruim een hectare en een van een halve hectare. Half januari starten we met het aanplanten van de twee zones, telkens met een mix van inheemse soorten die geschikt zijn voor de zanderige grond in het ene stuk en voor de drassige bodem in het andere. Samen goed voor zo’n 3800 bomen en struiken die een groene long rondom ons internaat zullen vormen. Op nauwelijks enkele weken zal het aanplanten voltooid zijn.’

Een bos voor een bos

De aanplant van de twee boszones is noodzakelijk, weet Sarah Wyseur, die als projectmanager van het GO! in het verhaal stapte. ‘De grootste zone is ter vervanging van een ouder bos, dat gekapt is omdat heel wat oorspronkelijke bomen instabiel waren geworden na de aanleg van een fietspad. De kleinere zone is ter compensatie van een bos dat sneuvelde voor de bouw van het nieuwe internaat dat aan de school verbonden is. Dat we die verplichte compensatie op eigen terrein kunnen realiseren is natuurlijk mooi meegenomen. Nog een voordeel is dat de nieuwe boszones duurzamer zullen zijn dan de oude, dankzij de gestructureerde aanplant en de keuze voor andere soorten. Voor de concrete aanplant werken we samen met vzw Bosgroep Midden Vlaanderen.’

quote icoon

De 3800 bomen en struiken vormen een groen rustpunt dat onze kwetsbare leerlingen zo hard nodig hebben.

— Frederik Vanparys, GO! scholengroep Gent

Paraat voor het klimaat

Samenwerken is een sleutelwoord in dit project van GO! MPI De Oase. ‘Deze samenwerking groeide in de schoot van Living Lab HOGENT’, vertelt Veerle Lamote, stafmedewerker onderzoek aan HOGENT. ‘De grootste boszone verbindt twee delen van onze campus Schoonmeersen. Het plan voor de twee bossen maakt deel uit van het natuurbeheerplan dat een student groenmanagement van onze hogeschool heeft gemaakt. Als bachelorproef tekende hij het volledige ontwerp uit. Daarin hield hij rekening met de toenemende droogte door te kiezen voor boomsoorten die gedijen op die plek. Zo is het bos bestand tegen de oprukkende klimaatverandering. Met dat initiatief zijn wij naar de GO! scholengroep Gent gestapt. Als Living Lab HOGENT vonden we het belangrijk de expertise die we in huis hebben te delen met het GO!, en dat is een heel fijne ervaring en een win voor beide partijen gebleken.’

Alleen maar winnaars

Ook Frederik Vanparys is enthousiast over de vlotte en vruchtbare samenwerking: ‘De tijd dat iedereen voor eigen rekening reed is gelukkig voorbij. Het is aangenaam om vast te stellen dat HOGENT en wij elkaar vinden, als onderwijsinstellingen en als buren.’ Een duurzaam bos voor duurzame buren dus, want voor beide partijen is vaker samenwerken een optie. In de eerste plaats rond het beheer van de groene zone die de twee scholen verbindt. ‘Wij zullen het volgroeide bos gebruiken als onderzoeksterrein’, zegt Veerle Lamote. ‘De hele buurt wint hierbij, want een deel van het bos zal voor iedereen toegankelijk zijn’, besluit Frederik. ‘En voor onze kwetsbare leerlingen vormt het de oase van rust die zij zo hard nodig hebben. Zo kent dit verhaal alleen maar winnaars.’

Deze week werden de jonge boompjes aangeplant. Nu nog niet in het oog springend, maar straks als de lente aanbreekt komt het prille bos in zicht. In de achtergrond zie je de school liggen. Klik op de foto's om in te zoomen.