vrijdag 29 september 2023
Overeenkomst CVO's Ambulanciers1 Rh

CVO's en ambulancesector gaan samenwerken aan nieuwe opleidingen

Vorige week keurde de Vlaamse Regering de inrichting van twee nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs goed: ‘Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer’ en ‘Eventhulpverlener’. Om deze oprichting officieel te maken, was er vrijdagnamiddag 29 september een plechtige en feestelijke ondertekening van een convenant. Dat gebeurde in samenwerking met onderwijsverstrekkers OVSG, GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de ambulancesector van Gasthuisberg in Leuven.

De nieuwe opleidingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de ambulancesector. Ze kaderen binnen de ‘Edusprong’. Beide sectoren bundelen hun expertise om een kwalitatief hoogstaand opleidingsprogramma aan te bieden. Het curriculum is ontworpen om cursisten voor te bereiden op een carrière als ambulancier of eventhulpverlener en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

“De samenwerking tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de sector van het patiëntenvervoer biedt niet alleen een verrijking voor het onderwijslandschap maar draagt ook bij aan een betere maatschappij. Dit is een voorbeeld van hoe sectoren kunnen samenwerken om voor een betere toekomst te zorgen en voor meer kansen voor alle betrokkenen,” zegt coördinator van het GO! volwassenenonderwijs Daisy Denolf.

De betrokken partijen bij dit initiatief zijn onder andere Belgambu, Ambulanciersunie, Rode Kruis Vlaanderen, Het Vlaamse Kruis, de Commissie Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer en de Vlaamse overheid.

De ondertekening van dit convenant vormt een cruciale stap in de operationalisering van de nieuwe opleidingen en onderstreept het engagement van alle betrokken partijen.

Ook de GO! centra zullen hier snel werk van maken. Verschillende GO! CVO's zullen een programmatieaanvraag indienen, waarbij ze erop mikken om de opleidingen zo snel mogelijk in de centra te gaan inrichten. Dat kan al vanaf 1 februari 2024.

.

GO! nieuwsbrief