vrijdag 18 december 2020
Vinylparty Rh

De coronaproef op de som? Welja, geslaagd!

“Vrijdag 18 december is de laatste schooldag van een toch wel memorabel 2020. Een jaar waarin de wereld even stilstond en toch op volle toeren draaide qua flexibiliteit, wendbaarheid, digitalisering en zelfbewustzijn,” getuigt Tina Van der Stock, directeur van GO! atheneum Denderleeuw, trots op haar team en haar leerlingen. Daar mag gerust een swingend muziekje bij.

“De jongeren van vandaag kregen opeens een heel kleine fysieke wereld om in te bewegen en een gigantisch digitale wereld om te verkennen. Zij moesten ineens nóg sneller en meer dan ooit, haast volledig individueel en buiten de comfortzone van hun klas, het leren in eigen handen nemen. De leerkrachten van hun kant hebben dan weer in een recordtijd hun cursussen digitaal bereikbaar gemaakt. Zij wisselden, en wisselen nog steeds, hun de pet van trainer of coach continu. Als trainer stellen ze een programma op dat aansluit op de vooropgestelde leerdoelen binnen de context van de leerlingen. Dit vraagt van hen een heel flexibele didactische kijk op het leren maar ook dat ze zich snel inwerken in de leefwereld van de jongeren. Als coach gaan ze een-op-een aan de slag en begeleiden ze elke leerling in haar of zijn leerproces.”

De school werd expert in omdenken. Bijna elk draaiboek, elk stappenplan, elke procedure binnen de schoolorganisatie wordt coronaproof omgebouwd: in beleidsthema’s zoals leer- en evaluatiebeleid, in dagelijkse werking van het lesgebeuren en in de schoolwerking zoals personeelsvergaderingen. Een veranderingstraject op gigantisch grote schaal, waar ze hun krachten, talenten en werkpunten kennen en benutten. “Bij elke wijziging, beslissing, communicatie,…. houden we onze focus op de missie van onze school: wij zijn een school waar iedere leerling én ieder personeelslid binnen haar of zijn eigen talenten leert van én met elkaar, waar de leerling het eigen leren in handen heeft, met respect voor elkaar en voor de omgeving…. En op de 3 kernwaarden: respect, betrokkenheid en veiligheid,” benadrukt de directeur.

Op vrijdag 18 december blikken ze dan ook graag terug op een jaar waar ze best trots mogen zijn op elkaar. En ook die dag zal coronaproof georganiseerd worden.

“Alle leerlingen komen in tijdsblokken naar school om samen met de klastitularis de schoolresultaten te overlopen en hun groeikansen te bespreken.” De school hecht naast onderwijsloopbaanbegeleiding veel belang aan het welbevinden van de leerlingen. “Met de leerlijn ‘veerkracht’ over de 7 studiejaren heen, gaan we samen met de leerlingen elkaars weerbaarheid versterken. Vrijdag nomineren we dan ook graag per leerjaar één leerling die er sinds 1 september uitspringt in het uitdragen van onze 3 schoolwaarden. Na de vakantie gaan we samen met de klasgroep aan de slag om de goede voornemens in een plan van actie om te zetten.”

quote icoon

In de late namiddag treffen we elkaar graag in Teams om gezellig een muziekquiz te spelen, ieder vanuit zijn eigen zetel thuis.

— Tina Van der Stock, directeur van GO! atheneum Denderleeuw

Voor de personeelsleden staat – in normale omstandigheden – een personeelsvergadering en een etentje gepland. Vrijdag organiseren ze dit ‘anders’. “We behouden onze doelstellingen: een beleidsthema aan bod laten komen en de betrokkenheid van het schoolteam centraal stellen, maar steken het concept in een coronaproof jasje: ‘drive in APV’ en ‘at home Teams’.”

De personeelsleden worden gevraagd om individueel een route door de campus af te leggen, letterlijk een drive in, of eerder een drive through. Met de auto langs de parking, over de speelplaats, of te voet doorheen het gebouw gaan ze op stap, gewapend met post-its. Er worden enkele tussenstops voorzien om feedback te krijgen over de terugblik op afstandsonderwijs en de noden naar de toekomst, alsook om de sleutelcompetenties van de modernisering onder de loep te nemen. De twee grootste uitdagingen voor een secundaire school vandaag.

“In de late namiddag treffen we elkaar graag in Teams om gezellig een muziekquiz te spelen, ieder vanuit zijn eigen zetel thuis. Deze quiz werd aangemaakt door het beleidsteam van onze scholengroep. Want ook zij dragen welbevinden van personeelsleden hoog in het vaandel. Een fijn initiatief, die we met open armen aannemen om zo de laatste schooldag van een bijzonder jaar als schoolteam gezamenlijk met ‘swing’ af te sluiten,” glundert Tina.

Ondanks die onwaarschijnlijk bizarre coronacrisis kan de school dit vreemde jaar met een al bij al goed gevoel afsluiten. “Ik wil echt alle leerlingen, ouders en teamleden feliciteren omdat ze het hoofd rechtop hielden en dapper deden wat moest gedaan worden en veel meer zelfs, ook al was 2020 zo onheimelijk. Ik wens iedereen dan ook graag een weliswaar veiliger maar even soldair 2021 vol bruisende energie om alle nieuwe uitdagingen samen succesvol aan te gaan.”