dinsdag 17 mei 2022
Grippie Cover Rh

E-module ‘Grippie’ helpt leerlingen kiezen na het 6e leerjaar

De stap naar het secundair onderwijs is voor alle leerlingen een belangrijk scharniermoment. De eerste keer dat ze echt moeten kiezen in hun eigen ‘onderwijsloopbaan’. Een bewuste keuze leren maken is belangrijk en daarvoor is er sinds kort een nieuwe e-module beschikbaar. Die heet ‘Klaar voor het secundair onderwijs’ maar staat beter bekend als ‘Grippie’. Grippie is het figuurtje dat de leerlingen door de module loodst. De module helpt leerlingen om zichzelf te leren kennen, hun horizon te verruimen en bewust een keuze te maken voor het secundair onderwijs.

Deze elektronische module is vooral het werk van Ann Vermaelen en Ingrid Van Oost. Ann is directeur bij GO! CLB Fluxus, Ingrid is medewerker bij de permanente ondersteuningscel van het GO! (POC). Zij ondersteunt onder meer de CLB’s op het vlak van de onderwijsloopbaan. Zij vertellen hoe Grippie ontstaan is en wat de e-module zo interessant maakt.

Ann Vermaelen, directeur CLB Fluxus: “Ter ondersteuning van het beleid in de scholen rond onderwijsloopbaan, stelden de CLB’s van het GO! in het verleden een invulboekje ‘Wat Hoe leren kiezen’ ter beschikking van de scholen. We merkten echter dat dit niet meer aansloot bij de leefwereld van de jongeren vandaag. We voelden dat er iets nodig was dat interactief was en meer op maat van de leerlingen.”

Ingrid Van Oost, medewerker POC: “Voor CLB’s is leerlingen neutraal en volledig informeren over het onderwijsaanbod en hen ondersteunen bij het leren kiezen, één van de kerntaken.Vanuit het GO! vonden ook wij dat er iets ontbrak. Ik kende Ann al een beetje, maar toen het idee ontstond om een e-module te ontwikkelen rond de onderwijsloopbaan hebben we de afgelopen twee jaar heel intens samengewerkt.”

Intropagina
quote icoon

Een van de kerntaken van de CLB’s is leerlingen volledig en neutraal informeren

— Ingrid Van Oost, medewerker permanente ondersteuningscel voor CLB's

Interactieve module met audio en video

Ingrid: “In november 2019 hebben we de eerste keer de koppen bij elkaar gestoken. Voor de technische kant van de e-module hebben we enkele vormingen gevolgd, maar ook de inhoud vormgeven was een hele uitdaging. Het was niet eenvoudig om een goede structuur te vinden. Het was onze bedoeling om een vrij ingewikkelde regelgeving te vertalen naar het  niveau van de leerlingen.”

Ann: “Bovendien wilden we iets maken dat een leereffect had, iets waar leerlingen op eigen tempo mee aan de slag konden gaan om bewuste keuzes te leren maken. Ook moest het bruikbaar zijn in klasverband. Ons plan was dus heel ambitieus. Maar nu is Grippie er, een kant-en-klare tool om zowel thuis als in de klas mee aan de slag te gaan.”

Ann: “Om het meer te laten aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen hebben we samengewerkt met Astrid Bode, een professionele filmmaker en scenografe. Zij bedacht Grippie, met het symbool van een ‘grijpertje’. Het is een speels, neutraal figuurtje, waar iedere leerling zich in kan herkennen.”

quote icoon

Grippie is de gids van het CLB die je door de module loodst

— Ann Vermaelen, directeur CLB Fluxus

Ingrid: “Doorheen het Grippie-traject kom je veel audiovisuele elementen tegen. Audiofragmenten vermijden dat leerlingen te veel moeten lezen en filmpjes maken alles visueel aantrekkelijk. We werkten samen met andere partners, zo konden we gebruik maken van de talentenkaart van Het Beroepenhuis en methodieken van Kies Raak.”

Horizon verruimen en keuzes leren maken

Ingrid: “Belangrijk is ook dat we in Grippie ‘keuzes maken’ veel ruimer zien dan enkel de keuze maken na het lager onderwijs: loopbanen zijn steeds minder voorspelbaar en rechtlijnig: vandaar het belang dat leerlingen bewuste keuzes leren maken. We willen dat leerlingen in het algemeen bewuster leren kiezen. Daarom neemt Grippie hen mee om eerst zichzelf beter te leren kennen: Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat wil ik? Daarna verruimen we de horizon door de verschillende mogelijkheden in het onderwijs te schetsen, maar ook door hen te tonen hoe ze verschillende beroepen kunnen verkennen.”

En hoe zijn de reacties in de scholen op Grippie?

Ann: “De feedback die we krijgen vanuit scholen is heel positief. Zo horen we dat leerlingen dankzij Grippie de structuur van het onderwijs veel beter begrijpen en dat het hen helpt om keuzes te maken. We vinden die feedback ook belangrijk, want het is zeker de bedoeling om tweejaarlijks de module bij te werken en te verbeteren.”

Ingrid: “Natuurlijk is de implementatie in het onderwijs een proces. We bieden Grippie aan, maar er wordt ook begeleid vanuit het CLB. We checken hoe het loopt, of er extra vragen zijn, of iedereen alles goed begrijpt, … Het is niet de bedoeling dat Grippie de begeleiding van het CLB vervangt, het is eerder aanvullend en verdiepend bedoeld.”

De e-module “Klaar voor het secundair onderwijs” kan geraadpleegd worden op de website GO! CLB onder de rubrieken leerling, school en ouders. De handleiding voor leerkrachten en de gebruikersgids voor de ouders kunnen door de school bij de CLB-medewerker aangevraagd worden.

“Grippie was nooit saai, er was altijd iets nieuws om te leren!”

Marie Verbeeck zit in het zesde leerjaar van GO! basisschool Ten Dorpe in Mortsel. Ook zij staat op het punt om een keuze te maken voor het secundair onderwijs. Op school gebruikten ze daarvoor Grippie. We vroegen Marie hoe ze dit heeft ervaren.

Marie, heeft Grippie jou geholpen bij jouw keuze voor volgend schooljaar?

Marie Verbeeck: “Het heeft zeker geholpen. Ik wist wel de namen van de vakken, maar niet altijd wat die juist inhielden. Dat werd in de Grippie beter uitgelegd.”

Keuzebekwaamheid Moment2
quote icoon

Ik weet nu beter wat vakken inhouden en welke keuzevakken er zijn

— Marie Verbeeck, zesdejaars GO! basisschool Ten Dorpe Mortsel

Hebben jullie Grippie op school gebruikt?

Marie: “Ja, een hele periode zijn we elke namiddag met Grippie bezig geweest in de klas. Het is niet iets dat je op een dag kan doen, het duurt een paar weken voor je alles doorlopen hebt.”

Was het fijn om met Grippie te werken?

Marie: “Ja, alles werd goed uitgelegd en er was veel afwisseling. Zo was er tekst, maar dan een filmpje en dan eens een spelletje. Het was nooit saai, want er was altijd wel iets nieuws om te leren.”

 

Ook mama Annelies merkt dat het werken met Grippie haar dochter heeft geholpen bij het maken van haar keuze voor Latijn.

Annelies Kampen: “Zelf zijn wij niet met de e-module bezig geweest. Maar ik merk dat Marie Grippie positief heeft ervaren. Ik denk dat ze nu zeker een bewuste keuze heeft gemaakt om volgend schooljaar Latijn te volgen. Toen ze al vrij goed wist wat ze wou gaan doen, hebben we de opendeurdagen van alle scholen in de buurt bezocht.”

.

GO! nieuwsbrief