vrijdag 03 juli 2020
VR Kuub

Echt leren in virtual reality

Het IT-team van GO! scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen ontwikkelde een virualrealityspel dat tegemoet komt aan de noodzaak om leerlingen kennis, vaardigheden en leerstrategieën aan te leren op een manier die hun motivatie tot leren vergroot. IMEC het onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie zet er het komend jaar mee de schouders onder.

 

Project VR-KUUB

IMEC, onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie, zet in op toepassingen die op korte termijn zichtbare veranderingen opleveren voor het Vlaamse onderwijs. Daarom doet IMEC met Smart Education@Schools jaarlijks een projectoproep voor leerkrachten die de uitdagingen van hun onderwijspraktijk willen aanpakken met slimme educatieve technologie. Scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen beantwoordde de projectoproep met de ontwikkeling van een educatieve game.

“We beseffen dat leerkrachten voor een gigantische uitdaging staan. Leerlingen moeten de vaardigheden en sleutelcompetenties aangeleerd krijgen die hen in staat stellen zich aan te passen aan de wereld van morgen. Bovendien is het van levensbelang dat onze jongeren gemotiveerd blijven.” De IT'ers van de scholengroep werkten samen met GO! middenschool Geraardsbergen en GO! basisschool Centrum voor de projectoproep van Smart Education@Schools een virtualrealityspel uit dat tegemoet komt aan de noodzaak om leerlingen kennis, vaardigheden en leerstrategieën aan te leren op een manier die hun motivatie tot leren vergroot. VR-KUUB traint communicatie- en organisatievaardigheden in het klaslokaal via een unieke aanpak.

“We laten jongeren op een speelse en laagdrempelige manier kennismaken met de wereld van virtual reality. Door te focussen op onderlinge samenwerking activeren we een ganse groep. Toch is er maar één VR-bril nodig om dit te bereiken, wat de toepassing financieel haalbaar maakt . VR-KUUB is gericht op het onderwijzen van zelfgericht en zelfsturend leren. We mikken niet op één specifiek vakdomein, maar op transversale leerdoelen die specifieke vakdomeinen overstijgen.”

Elke leerkracht, ongeacht het vak, kan VR-KUUB op een makkelijke en laagdrempelige manier inzetten om naast het vakspecifieke te werken aan sociale vaardigheden, digitale én leercompetenties en dit binnen één logisch geheel. IMEC zag de meerwaarde in van ons projectvoorstel en selecteerde VR-KUUB voor uitwerking. Tijdens het schooljaar 2020-2021 wordt VR-KUUB verder ontwikkeld en uitgetest in de scholen.