maandag 14 november 2022
Een Actie Met 3D Effect Rh1

Een actie met 3D-effect

Met hun deelname aan de YOUCA Action Day combineerden vierdejaars uit het GO! atheneum Dendermonde solliciteren, werkplekleren en zich engageren. Dat is scoren op drie fronten. Met onder meer een zwerfvuilophaling steunden ze jongerenprojecten in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador.

Back to basics, klinkt het tegenwoordig als het erom gaat de kwaliteit van ons onderwijs te vrijwaren. En natuurlijk is het ook niet de bedoeling om die basis te verwaarlozen. Maar er is niks mis met lesvormen die de brug slaan tussen de basics op school en acties die zich buiten de school afspelen en die jongeren zaken leren die even waardevol zijn voor hun ontwikkeling tot verantwoordelijke volwassenen.

Maatschappelijk geëngageerde school

Het GO! atheneum Dendermonde draagt maatschappelijk engagement hoog in het vaandel. De school omarmt daarom al jaren initiatieven die de samenleving en de wereld ten goede komen waarin jongeren betrokken worden. Deze keer namen vierdejaars van de school op donderdag 20 oktober 2022 deel aan de YOUCA Action Day van YOUCA vzw.

Youca Action Day

Wat is de YOUCA Action Day? Op donderdag 20 oktober gaan meer dan 15 000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel één dag aan de slag bij een bedrijf, een particulier, een organisatie of (lokale) handelaar naar keuze. De werkgever betaalt per werkende leerling €55. Dit geld gaat naar jongerenprojecten in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador. De campagnepartner voor deze editie was immers Rikolto, een organisatie die ijvert om samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden nieuwe ideeën te ontwikkelen om de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier te voeden.

Leren solliciteren

Waarom is deelnemen waardevol? Dankzij deze unieke leerervaring krijgen de leerlingen de kans om al eens te solliciteren. Zo gaan ze de sollicitatiebrief uit de lessen Nederlands ook écht gebruiken. Ze ontmoeten bovendien werkgevers en proeven voor één dag van het echte werkleven. Ksan Maes, leerkracht Nederlands aan het GO! atheneum Dendermonde, vertelt: “Ik ben blij dat we dit jaar weer kunnen meedoen aan Youca Action Day. De leerlingen zijn heel gemotiveerd omdat ze zelf mogen solliciteren, via de jobbank of door gebruik te maken van hun eigen netwerk. Met zo’n project slaat de school een brug tussen de klas en de maatschappij.”

.

GO! nieuwsbrief