maandag 20 juni 2022
The Learning Bridge 3 Rh

Een brug tussen onderwijs en zorg

Er zijn nogal wát sectoren die kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Maar zeker de zorgsector heeft nood aan gekwalificeerde mensen. Kiezen voor een opleiding in de zorg is dus kiezen voor werkzekerheid. Toch loopt de toevoer van jongeren naar die sector niet altijd over rozen. Door te starten met een opleiding in een zorgcentrum zelf trachten ze in GO! campus FLX Leopoldsburg die overgang vlotter te laten verlopen.

The Learning Bridge, zo hebben de initiatiefnemers het project genoemd. The Learning bridge is een samenwerkingsverband tussen GO! campus FLX Leopoldsburg en woonzorgcentrum Reigersvliet van Vitas, en met medewerking van hogeschool PXL. Daarmee slaan ze als het ware een brug tussen zorg en onderwijs. Leerlingen krijgen les in het woonzorgcentrum zelf. Daardoor doen ze al vanaf dag één van hun opleiding ervaring op in de praktijk. De lessen werden uitgewerkt door de leerkrachten Zorg van GO! campus FLX samen met zorgmentoren van het woonzorgcentrum. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de kennis en kunde van hun leerlingen Zorg en verkleinen ze tegelijk de kloof met de arbeidsmarkt.

Ik ben vastberaden om straks ook effectief in de zorg aan de slag te gaan,” zegt Shana, die de opleiding Zorg volgt in GO! campus FLX, met een fonkel in haar ogen. Ook leerkracht Kevin Weyts, een van de grondleggers van dit project, is blij met wat ze vandaag al bereikt hebben: "Door onze lessen te integreren in het woonzorgcentrum zelf, kan de bewoner letterlijk onze klas binnenstappen. Zo leren onze leerlingen met beide voeten in de realiteit hoe ze bijvoorbeeld best communiceren met de bewoners".

Kevin’s collega Sonja Mennen, eveneens pionier in dit project, vult aan: "We maken ook gebruik van VR. De leerlingen krijgen zo een eerste veilige leeromgeving om op hun eigen tempo allerlei technieken aan te leren in een virtuele omgeving". Bij de ontwikkeling van deze virtuele omgeving heeft hogeschool PXL een belangrijke rol gespeeld.

The Learning Bridge 4 Rh

Leerlingen die het moeilijk hadden om connectie te maken met het werkveld, worden door dit project letterlijk in die realiteit binnengebracht, maar dan in een veilig kader onder begeleiding van leerkrachten. Dat eerste moeilijke contact zorgde er immers vaak voor dat leerlingen afhaakten. Met als resultaat een negatief imago voor die arbeidsmarkt en soms ook een laag zelfbeeld bij de leerlingen die hun gemaakte keuze voor een opleiding in de zorg in vraag stelden.

Met dit initiatief hopen ze de opleiding Zorg aantrekkelijker te maken, zodat de doorstroom naar verpleegkundige hogere opleidingen of meteen naar de arbeidsmarkt niet stilvalt. Want het blijft een ongelooflijk relevante job. De keuze voor ouderenzorg werd trouwens bewust gemaakt omdat daar de grootste nood is aan gekwalificeerde mensen. De eerste resultaten van het project zijn hoopgevend. En er is tevredenheid bij de verschillende partijen.

We werken er hard aan om de kwaliteit van de zorg en het leven in de woonzorgcentra zeer hoog te houden. We werken immers met mensen, het gaat niet enkel om technieken,” geeft Daniella Celis van het woonzorgcentrum Reigersvliet aan. “Het personeel van het woonzorgcentrum zit actief mee aan de ontwikkeltafel van deze opleiding. We krijgen inspraak in de begeleiding: alles wat voorgesteld wordt, komt rechtstreeks van de werkvloer,” vult Daniella Celis aan.

The Learning Bridge 2 Rh

Kevin Weyts en Sonja Mennen: “We bieden elkaar ook ondersteuning in onze wederzijdse uitdagingen. Ook de leerlingen krijgen unieke kansen om vanaf dag één te leren op de werkvloer. Dit zorgt voor een beter leerproces voor onze leerlingen, dat dichter aansluit bij het werkveld. De aanwezigheid van de leerlingen heeft een gunstig effect op de werkdruk bij het personeel dat meteen ook zicht krijgt op het potentieel van de leerlingen. Deze vorm van samenwerking heeft beide partijen wat te bieden. De leerlingen worden er opgeleid en krijgen een reëel beeld van wat hen te wachten staat als werknemers. Tegelijk ziet het woonzorgcentrum ook de kans vergroten dat deze leerlingen effectief in het centrum komen werken omdat ze er vertrouwen hebben opgedaan.”

In GO! campus FLX zijn ze er trouwens van overtuigd dat een hybride leeromgeving de toekomst is. “We zijn dan ook heel fier dat we die toekomst mee in uitvoering brengen; dat we deze pioniersrol op ons hebben genomen."

.

GO! nieuwsbrief