donderdag 10 maart 2022
MA MS

Een doekje voor het bloeden?

Het woord kwam twee jaar geleden voor het eerst opduiken via het Engels, maar het fenomeen dat het benoemt bestaat al langer: menstruatiearmoede. Een onderwerp dat de leerlingen In GO! atheneum Zelzate aanzette tot een sensibiliseringsactie met enkele knap geënsceneerde campagnebeelden.

Menstruatiearmoede. Goed mogelijk dat wie het woord voor de eerste keer hoort, eerst eens flink de wenkbrauwen fronst en vervolgens reageert met de korte vragen ‘Menstruatie wat?’ of ‘Welke armoede?’ En dat is niet eens zo onbegrijpelijk, want het woord is vrij nieuw en voor nogal wat mensen is het niet zo meteen duidelijk waarvoor het eigenlijk staat. In zo’n geval grijp je naar een woordenboek of, meer waarschijnlijk, naar Google. Het eerste wat je daar dan vindt is dit beknopte, leerrijke bericht opgesteld door collega’s van Team Taaladvies van de Vlaamse overheid:

Schotland wordt het eerste land ter wereld dat maandverband, tampons en andere menstruatieproducten gratis ter beschikking stelt. Het land wil daarmee het probleem van de menstruatiearmoede aanpakken. Een wereldwijd fenomeen waarbij mensen niet altijd genoeg financiële middelen hebben om menstruatieproducten te kopen. Velen van hen blijven daarom soms thuis van school of van het werk als ze ongesteld zijn. In Groot-Brittannië zou het gaan om zo'n 10 procent van de menstruerende bevolking. Ook in België komt menstruatiearmoede voor.

Een thema dat de laatstejaarsleerlingen van GO! atheneum Zelzate blijkbaar niet koud liet, want ze kozen het als onderwerp om er een sensibiliseringscampagne rond uit te werken.

De leerlingen stelden vast dat menstruatiearmoede en -schaamte op school (niet anders trouwens dan in de omringende samenleving) nog sterk in de taboesfeer zit. Om daarin verandering te brengen wilden ze ook hun eigen steentje bijdragen met een sensibiliseringscampagne op school. Het doel van de campagne: één: ervoor zorgen dat meisjes zich niet meer schamen voor menstruatie; twee: door in de campagne heel bewust ook jongens te betrekken hen meegeven dat menstrueren voor vrouwen de natuurlijkste zaak van de wereld is en drie: dat er aandacht komt voor de financiële impact van menstruatie op het leven van vrouwen (en hun gezin).

MA MS2

Aan de actie was ook een didactisch luik verbonden: op vrijdag 25 februari gaven de zesdejaars een workshop aan de leerlingen van het derde jaar. De leerlingen schreven ook bedrijven aan met de vraag naar sensibiliserings- en promomateriaal. Ze hielden daarenboven een inzamelactie om materiaal te verzamelen: tampons, maandverbanden en enkele andere spullen om goodiebags mee te vullen waarmee ze de leerlingen van het derde jaar huiswaarts wilden laten gaan.

Vanop afstand kan zo’n leerlingenactie een druppel op een hete plaat lijken, maar het zijn deze momenten die leerlingen als kiemen meenemen naar hun volwassen leven waar ze kunnen uitgroeien tot een sterk bewustzijn over thema’s die veel mensen vaak onzichtbaar raken omdat ze onder de radar van de maatschappelijke aandacht blijven. Een reden temeer om dit initiatief uit GO! atheneum Zelzate een plek op onze website te geven.

Deze actie werd ons gemeld door Jens Gabriël, ICT-coördinator van het GO! atheneum in Zelzate, vergezeld van de woorden ‘Een heel mooi project om mee naar buiten te komen als school!’

Wel, dat vindt de redactie dus ook.

.

GO8 nieuwsbrief