dinsdag 04 augustus 2020
Topsportschool Hasselt GO! Next 01

Een en al beweegruimte

In Hasselt kunnen jongeren met sportambities zich straks volop uitleven op de gloednieuwe sportcampus van GO! Next Sportschool Hasselt. De troeven: vlot toegankelijk, flexibel en ecologisch.    

De Elfde-liniestraat ter hoogte van nummer 14 in Hasselt wordt straks een plek bij uitstek om aan sport en studie te doen. Scholengroep GO! Next gaf de opdracht aan het architectenbureau UAU collectiv 4 architecture om er een sportcampus te realiseren van ruim 8.000 m². Een grote sporthal, verschillende kleinere sportzalen, een polyvalente ruimte en verschillende buitensportfaciliteiten. Daarnaast is er uiteraard ook plaats voor leslokalen en kantoren.

Er werd voor gekozen om de grotere entiteiten samen te brengen in een sportgebouw en de kleinere structuren in een onderwijsgebouw. Handig voor gebruik, ook na de schooluren.

De gebouwen staan geschrankt ten opzichte van elkaar zodat ze elk twee zijden aan twee gezamenlijke open ruimte hebben. Een luifel verbindt de twee overstaande hoeken zodat de twee gebouwen met de twee open ruimten één entiteit vormen.

De twee open ruimten krijgen een eigen identiteit met het programma van een deels overdekte speelplaats voor enerzijds de onder- en anderzijds de bovenbouw. Elke open ruimte heeft ook een zone met een groenstructuur die zowel voor een aangename sfeer zorgen als voor de nodige schaduw.

De structuur van de luifel zorgt niet allen voor een duidelijke omlijning van de Topsportschool, maar begeleidt de leerling of medewerker tot de twee toegangen van de twee respectievelijke gebouwen. Dit bevordert de leesbaarheid van de site.

Topsportschool Hasselt GO! Next 02

Sportgebouw

Het ondersteunend gedeelte van kleedkamers, lockers en bergingen zitten op hetzelfde gelijkvloerse niveau als de inkom die zo gemakkelijk bereikbaar zijn via de speelplaats en aansluitend ook de buitensportinfrastructuur. De kleinere zalen zijn een half niveau ingegraven waardoor je maar 3 meter moet dalen of stijgen. Dit zal ongetwijfeld het vlotte gebruik bevorderen, ook na de schooluren.

De polyvalente ruimte is op hetzelfde niveau gelegen als de grote sporthal waardoor ze samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden.

Onderwijsgebouw

Het onderwijsgebouw is dusdanig opgebouwd dat zowel de onder- als bovenbouw aparte entiteiten kunnen zijn met een afzonderlijke trappenkern. De onder- en bovenbouw zijn dus niet horizontaal, maar verticaal van elkaar gescheiden. De standaard leslokalen bevinden zich onderaan, de meer gespecialiseerde leslokalen eerder bovenaan. Met als reden dat gespecialiseerde leslokalen minder leerlingen huisvesten, en de standaardleslokalen toegankelijker zijn na de schooluren.

De administratieve gedeelten bevinden zich op het gelijkvloerse niveau, zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn. Het gelijkvloerse niveau is zodanig opgedeeld dat er drie  afzonderlijke toegangsstromen (administratie, boven- en onderbouw) georganiseerd kunnen worden.

Flexibiliteit

De gebouwenstructuur is zodanig opgebouwd dat er zowel een constructieve kern is als een constructieve buitenschil. Hierdoor kan er enige flexibiliteit ingebouwd worden voor de toekomst, wanneer de configuratie van de leslokalen zou moeten aangepast worden aan nieuwe onderwijsvormen.

Materialiteit en duurzaamheid

De gebouwen bestaan uit massieve constructie-elementen. Hierdoor blijft het klimaat gemakkelijker beheersbaar.  De buitenschil is een lichte houtskeletconstructie die ervoor zorgt dat het gebouw perfect lucht- en geluidsdicht is met een goede thermisch isolerende werking. Deze bouwmethode verhoogt ook de netto vloeroppervlakte.

De aluminium buitenschil is een ecologisch product en 100% recycleerbaar. Als zonnewering dienen geperforeerde aluminium vouwpanelen die zowel een efficiënte oplossing bieden voor de energetische waarden van de school, als een speelse look geven aan de buitenschil.

Topsportschool Hasselt GO! Next 05