vrijdag 07 augustus 2020
Een Tangram In 3D Shutterstock 1046491075

Een reuzentangram in 3D

Worden we nu gehinderd door een coronagolf of een hittegolf, bouwen aan de toekomst zullen we blijven doen. Zoals straks ook in Vilvoorde. Eind augustus wordt langs de Zenne de eerste steen gelegd voor het gloednieuw schoolcomplex waarvan de puzzelstukken samen GO! basis- en middenschool Tangram vormen.

De nieuwe GO! basis en middenschool Tangram, Broekplein nummer 9 in Vilvoorde wordt gebouwd in opdracht van scholengroep SCOOP. Een DBFM-realisatie. Het complex zal plaats bieden aan een kleuterafdeling, een basisschool en een 1e graad secundair. Er komen innovatieve leerruimtes, een sportzaal en kwalitatieve buitenruimtes op een oppervlakte van 2597 m². De architect: DRIESEN-MEERSMAN-THOMAES architecten cvba.

Het bouwprogramma bevat zowel de basisschool als de middenschool en wordt gerealiseerd op een braakliggend terrein op de hoek van het in aanleg zijnde Broekplein en de Harensesteenweg, langs de nog aan te leggen Zenneoever, mét park, door de stad Vilvoorde. De site is gelegen binnen stadsontwikkeling “4 fonteinen”, binnen RUP de Molens. Het terrein naast de te bouwen school wordt als park een uitbreiding van de groene speelplaats van de school.

De begrenzing van de projectsite aan vier zijden door openbaar domein met telkens een ander statuut (plein, waterloop, park, straat) wordt gezien als een opportuniteit, niet als een obstakel. Deze school waar vier duidelijk verschillende openbare ruimten samenkomen, zal ontegensprekelijk het sluitstuk van de nieuwe stadsontwikkeling worden. Om die reden hoeft het gebouw zich niet onzichtbaar te integreren, maar mag het zeker gezien worden.

Vilvoordetangramschool01

Het nieuwbouwvolume bestaat uit 3 bouwlagen en een plaatselijke vierde bouwlaag met plat dak. Het architecturaal concept is gebaseerd op het spel Tangram, een ideale inspiratiebron die zich perfect leent om het terrein op te delen in de verschillende velden uit het volumeonderzoek. Elk veld heeft haar eigen logische functie zodat het programma onmiddellijk leesbaar wordt in het gebouwde volume. Het organigram leidde naar een clustering en logische schakeling rond polyvalente projectruimtes.

De cluster voor de jongsten, unit 1 en 2, situeert zich op de begane grond, rechtstreeks gekoppeld aan de speelplaats voor zowel de kleuters als het lager. De units van het lager en secundair onderwijs worden geclusterd rond de centrale binnencirculatie van de projectruimtes, via de bovenste bouwlaag gekoppeld aan de STEAM-lokalen en een speelplaats op het dak. De gemeenschappelijke administratie bevindt zich op de gelijkvloerse en de eerste verdieping, die uitzicht bieden op het Broekplein. Aan de zijde Harensesteenweg bevindt zich de sporthal met kleedruimtes.

Binnen de school worden de grenzen van klasruimtes verlaten en zetten ze sterk in op team-teaching, waardoor ze kunnen inspelen op de specifieke noden van elk leerling en onderzoekend leren.

De units geven plaats aan 3 leergroepen die geschakeld zijn rond een centrale projectruimte, multi-inzetbaar en indien nodig uitbreidbaar. Grenzen tussen de lesruimtes en circulatieruimtes vervagen en lopen vlot in elkaar over. Units krijgen instructiezones en flexibele werkplaatsen. De STEAM-lokalen en didactische keukens krijgen een plaats op de 2e verdieping.

De visie op de binnenruimte wordt doorgetrokken in de aanleg van de speelplaats die heel gedifferentieerd zijn en gericht op de leeftijd van de kinderen. Speelse elementen zoals een glijbaan verbindt de verschillende buitenomgevingen.