dinsdag 18 juni 2024
Logo Microblog Innova Rh

Een schooljaar lang GO! Innova De Panne per microblog

Catherine Tossens, coach-leerkracht en coördinator in GO! INNOVA in De Panne stampte samen met een team enthousiastelingen een concept uit de grond voor een school met een andere visie en aanpak. Dankzij haar microblog konden we haar en haar collega's een schooljaar volgen. Dat zit er nu zo goed als op, het laatste deel van het blogboek is neergepend.

Eerste jaar volbracht!

“Met een trots gevoel blikken we terug op het eerste jaar INNOVAschool. Wat een reis is het geweest! We hebben samen met onze leerlingen grenzen verlegd, nieuwe vaardigheden ontdekt en onszelf continu uitgedaagd.

Het was inspirerend om te zien hoe onze leerlingen gegroeid zijn in zelfstandigheid. Ze leerden hun eigen leerproces in handen nemen, verantwoordelijkheid dragen voor hun keuzes en kritisch nadenken over de wereld om zich heen.

Door samen te werken en van elkaar te leren ontstonden tussen sommige leerlingen heel sterke onderlinge banden. Natuurlijk waren er ook momenten van onenigheid, van botsen, maar door erover te praten hebben ze hier ook lessen uit geleerd.

We zijn trots op wat onze leerlingen dit jaar hebben bereikt. We kijken met enthousiasme uit naar de toekomst, want binnen 11 weken staat hier een nieuwe bende eerstejaars klaar om de INNOVAwereld te veroveren. ;-)

We willen onze leerlingen dan ook blijven stimuleren om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen na te jagen. We creëren een leeromgeving waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen en waarin ze zich vrij voelen om te experimenteren en fouten te maken.

We zijn ervan overtuigd dat INNOVAschool De Panne een bijzondere plek is. Waar leerlingen zich goed voelen en met plezier willen leren en zich beetje bij beetje ontwikkelen in de richting van de volwassenheid. Waar ze leren om met verantwoordelijkheidszin initiatief te nemen om van hun eigen leven en van de wereld om zich heen iets fijn te maken.”

Met De Hele Klas Rond Het Kampvuur

Projecten allerhande op INNOVA

“Sinds dag één lopen projecten als een mooie rode draad doorheen onze schoolweken. Bij GO! INNOVAschool omarmen we de kracht van deze projecten. Niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om te inspireren tot een levenslange motivatie voor leren.

Zo was er het project ‘Fotografie op het Strand’ dat ons meenam naar de zonnige kustlijn. Leerlingen ontdekten er de kunst van fotografie, maar capteerden tegelijk ook de schoonheid van het strand. Of het project ‘Duimpotjes en graffiti in de les geschiedenis’, dat bewees dat geschiedenis allesbehalve saai is. Bij GO! INNOVAschool betrekken we onze leerlingen namelijk op interactieve manieren. Soms startend vanuit een onderzoeksvraag, soms vanuit een creatief aspect. Zo komen de leukste ideeën tot uiting! Het creëren van 'duimpotjes' bracht ons duizenden jaar terug en maakte concreet wat begrippen als ‘evolutie’, ‘continuïteit’ en ‘verandering’ betekenen. En dat kunst geen grenzen kent, noch in tijd, ruimte of domein bewees de ontdekkingstocht van graffiti van de prehistorie tot hedendaagse tijd.

En wat dacht je van een reis rond de wereld in je eigen klaslokaal? Onze landenbeurs nodigde leerlingen uit om culturele schatten van over de hele wereld te verkennen, waardoor ze een mondiaal perspectief en begrip voor diversiteit ontwikkelen.

De innovatieve school van de toekomst bedenken, een eigen tijdlijn maken, een kerstmarkt organiseren, enquêtes opstellen en verwerken en tot besluiten komen om zo Nederlands, wiskunde en digitale vaardigheden te combineren … onze projecten zijn nooit geïsoleerde ervaringen. Ze vormen de rode draad die door ons schooljaar loopt. Van kunst tot geschiedenis, van wetenschap tot organisatorische vaardigheden, GO! INNOVAschool biedt een diverse en verrijkende educatieve ervaring.”

Blog 6 Rh

Vernieuwend evalueren

“Een 10-daagse examenmarathon? Daar hadden we geen zin in! Wij kozen voor een nieuwe benadering op INNOVA, gericht op het opbouwen van vaardigheden en het stimuleren van zelfstandig leren.

De evaluatieweek begon met een proefexamen voor aardrijkskunde en herhalingsoefeningen voor wiskunde. Na het verbeteren volgden extra remediërings- of uitdiepingsmomenten met gedetailleerde feedback en feed forward, zodat leerlingen zich nog beter konden voorbereiden.

Voor Engels en Nederlands namen we een andere route. Geen traditioneel examen, maar een boeiende opdracht over de actualiteit: breng een mondelinge presentatie over drie nieuwsberichten in een taal naar eigen keuze. Wie ging de uitdaging aan om niet voor de eigen moedertaal te kiezen? 

Deze bijzondere evaluatieperiode in december bood niet alleen een frisse kijk op traditionele evaluatiepraktijken, maar stimuleerde ook zelfstandig leren, taalkeuzes en het ontwikkelen van diverse vaardigheden bij onze leerlingen. Het succes van deze aanpak versterkt onze overtuiging dat vernieuwing en flexibiliteit in het onderwijs essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van elke leerling. En voor evaluatieperiode 2? Daar kiezen we voor verdere opbouw: 3 examens en een grote herhalingstoets!”

Blog 5 Rh

Timekeepers in een school zonder bel

  • “Yes! De bel! School is uit!”
  • “Nog 27 minuten… en dan gaat de bel! Zo lang nog!”
  • “Oeie, nog maar 8 minuten en dan gaat de bel! Ik ga het echt nooit halen om die toets af te werken…!”
  • En in het beste geval: “Hoe? Nu al? Wow, die les ging snel en het was zo leuk!”

Een greep uit situaties, opmerkingen en gedachten die zowel leerlingen en leerkrachten geregeld hebben, niet?

“Ons klassieke onderwijs heeft altijd stevig geleund op het geluid van de bel. Dé bel die het ritme van de schooldag aangeeft, het symbool van de overgang tussen lessen, tijdsbeheer, discipline en structuur die voor ons bepaald worden. Maar heel eerlijk… zouden we niet eens stilstaan bij die bel, nadenken over de rol ervan?

Op INNOVA dachten we daarom na over waarom en hoe we zonder schoolbel zouden gaan. Het betekent meer dan een verandering in het lessenrooster. Het houdt een nieuwe manier van denken in over leren, motivatie en welzijn. Hoewel er niks mis is met het traditionele schoolsysteem, biedt onze INNOVA-aanpak een boeiend alternatief: wij denken dat de educatieve ervaringen er rijker door worden, dat leerlingen er beter door voorbereid worden op een wereld waarin autonomie, zelfregulatie en diepgaand begrip nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

Een concreet gevolg hiervan is dat we onze leerlingen de rol van timekeeper toebedeelden. Zonder zelfcontrole zouden ze wellicht uren in het bos spelen, gewoon staan kletsen of TikTokfilmpjes opnemen… maar er moet ook geleerd en gewerkt worden! Daarom stelden we een beurtrol op waarin onze INNOVA-leerlingen ‘tijd-in-het-oog-houder’ zijn en hun verantwoordelijkheid nemen als de pauze om is of wanneer de tijd voor een bepaalde opdracht voorbij is.”

Blog 4 Rh

De INNOVAwerkweek

Op GO! INNOVA De Panne omarmen we de idee dat leren niet alleen gebonden is aan traditionele lesuren of strikte vakleerkrachten. En wat zijn we blij - soms vermoeid ook, want schakelen kan energie kosten - dat we kunnen springen op opportuniteiten die zomaar ons pad kruisen ;-) Welkom in onze speciale werkweek, waar de klok niet langer regeert volgens de standaard lesuren van 50 minuten!

Onze #INNOVADAGEN beginnen steevast met een IN en eindigen met een OUT. Leerlingen kiezen zelf: sporten, leren, samenwerken, coachinggesprekken, extra instructie… gedurende 30 minuten in de ochtend of aan het einde van de dag. 1 moment per dag is verplicht, maar geloof me vrij dat veel leerlingen kiezen om aan beide deel te nemen.

Daarna gaan we voor flexibel en/of gecombineerd leren: eerst korte instructies waarna de leerlingen de kans krijgen om zelfstandig te werken of soms in kleine groepen te overleggen. Sommigen hebben nood aan extra coaching of verlengde instructie, soms is er ruimte voor individuele werktijd. Tijdens LAB’s aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis worden naast de vakinhoudelijke doelen bv. ook doelen Nederlands, ART of digitale vaardigheden aangeboden. In projectwerking en ateliers ontdekken we interesses, talenten en vaardigheden, of net niet ;-)

Soms komen onverwachte kansen of interessante gebeurtenissen op ons pad die we afhankelijk van het weer, de locatie of de actualiteit met beide handen grijpen. Een heerlijke nazomer om op het strand 'stillevens' te fotograferen, de juiste golven om onder begeleiding een initiatieles surfen te krijgen, een kijkje nemen op het Europees kampioenschap zeilwagenrijden… Heerlijk, want deze ervaringen zijn net zo waardevol als “gestructureerde” lesmomenten.

Onze conclusie: wij zijn met ons team overtuigd dat leren een dynamisch proces is, zoeken naar een evenwicht waarbij de traditionele grenzen van het lessenrooster worden doorbroken.

Leerlingen Innova Naar Het Strand Rh

Van klaslokaal naar open leerruimte

“Ons #INNOVAdoel? Leerlingen motiveren, uitdagen en in beweging zetten om hun eigen leerproces in handen te nemen. Op basis van dit uitgangspunt willen wij onderwijs organiseren: krachtig, gedreven, maar vooral duurzaam!

Dus moeten we zaken anders durven aanpakken in ons onderwijs, of 'veranderwijzen' … een andere aanpak op verschillende vlakken: van individuele leerkracht naar coachingsteam, van lesuur naar dynamische en flexibele werkweek, van klaslokaal naar open leerruimte. Wat ooit begon als een idee op een Pinterestbord met ideeën van over de hele wereld, zoals de inrichting van een grote ruimte om beter samen te kunnen werken, samen te kunnen leven, doelen te bereiken, vaardigheden te oefenen, werd nu een realiteit. De zotste ideeën werden bekeken en omgezet in een plan, een echt plan. Marc van de dienst infrastructuur vertaalde met zijn mensen onze wensen - om duurzaam en krachtig onderwijs te kunnen organiseren aan een bende tieners - naar een echt plan. Hij budgetteerde, tekende uit, bestelde materiaal, sprak met zijn werkmannen van de mobiele ploeg, vroeg feedback, paste aan, klopte af en stuurde zijn ploeg onze wijde #INNOVAwereld in.

Ondertussen staan er een instructieruimte, een podium, leerhubs en een leefruimte die we kunnen opdelen in verschillende zones. Op minder dan 6 maanden tijd kreeg alles vorm en konden we op 1 september 25 leerlingen voor het 1e jaar van de A-stroom verwelkomen!"

Open Leerruimte Afgewerkt GO! Innova De Panne

Hoe het begon ...

"Een personeelsvergadering van GO! atheneum Calmeyn De Panne in januari 2022. Onze algemeen directeur en coördinerend directeur spraken ons toe: 'Laten we een kat een kat noemen… We hebben een fantastisch team, iedereen is gedreven en goed in zijn eigen vakgebied, met een luisterend oor voor leerlingen en collega's … En toch is het leerlingenaantal niet goed! We staan stil en toch doen we voort, elke dag opnieuw, schooljaar na schooljaar…'

Het bleef even stil tijdens die personeelsvergadering. Ook nadat ze een nieuw plan uit de doeken deden: een vernieuwend onderwijsconcept in de Westhoek, waarbij zelfregulerend leren de basis zou zijn. De leerlingen zouden gecoacht worden om hun eigen leerproces in handen te nemen aan de hand van bepaalde aangeleerde strategieën. Iedereen kon en mocht een motivatiebrief en cv sturen, met als deadline 31 januari.

In mijn hoofd bleef het de dagen nadien niet stil. Ik kroop in mijn pen en schreef een brief. En ik maakte ook een filmpje, in lijn met waar INNOVA intussen voor staat, want sommigen lezen liever, anderen krijgen de info liever via beeld of klank. En de rest is geschiedenis… Ik neem je de volgende maanden graag mee doorheen de aanloop en de opstart van GO! Innova, ergens tussen bos en zee…” 

Open Studieruimte In Opbouw GO! Innova De Panne

.

GO! nieuwsbrief