woensdag 09 november 2022
Spel Huis Vol Verhalen Rh

Een spel dat helpt je verhaal te vertellen

Als je 't met iets moeilijk hebt en je blijft er in je eentje over tobben, dan kom je soms in een cirkelredenering terecht die ervoor zorgt dat het probleem niet van de baan raakt. Erover praten helpt dan. Het gloednieuwe spel Huis vol verhalen kan daar straks bij van pas komen. Het spel is het knappe resultaat van een samenwerking tussen vzw De Patio (bijzondere jeugdzorg) en twee klassen Digital Design, Print & Sign uit het GO! technisch atheneum (KTA) Brugge.

Een spel dat leerlingen helpt hun verhaal te vertellen

Op vraag van vzw De Patio (bijzondere jeugdhulp in regio West-Vlaanderen) ontwikkelden de leerlingen van het vierde en zevende jaar Digital Design, Print & Sign, onder leiding van leerkrachten Igor Deduytsche en Nele Sys, een bijzonder spel.

Huis vol verhalen is een spel dat jongeren met een moeilijk traject ertoe aanzet om op een losse, speelse en therapeutische manier hun vaak moeilijke verhaal te vertellen.

Pieter De Winne, Algemeen Directeur !mpact: ‘Het is mooi te zien dat jongeren hun leeftijdsgenoten kunnen helpen door hun talent en knowhow in te zetten. Dit is een sprekend voorbeeld van een brede schoolproject. Het is ook fijn te weten dat een organisatie zoals De Patio vertrouwen heeft in de kwaliteit die onze scholen en opleidingen aanbieden. Iedereen die het spel bekijkt, zal beamen dat hier een professioneel werkstuk werd afgeleverd. En voor onze leerlingen, die veel hebben bijgeleerd, is het natuurlijk een unieke kans om een praktijkopdracht te mogen maken die effectief ingezet wordt, en dan nog voor een project met een zo grote waarde.’

Fabian Verleye, Laura Huybrechts en Nathalie Dejaegher van De Patio: ‘Wij zijn bijzonder tevreden met het resultaat. Het spel oogt mooi en is degelijk uitgevoerd. We kunnen bovendien zeggen dat we er ook onze doelstellingen mee bereiken: alle levensdomeinen bespreekbaar maken. We ondervinden dat het jongeren op een natuurlijke, spontane wijze laat vertellen over wat hen bezighoudt en dat is precies de bedoeling. We zijn ervan overtuigd dat het spel ook voor collega-organisaties nuttig kan zijn en hopen het dan ook op ruimere schaal te kunnen ontwikkelen. Zo krijgt de geslaagde samenwerking nog meer weerklank. We kijken uit naar de toekomst!'

Twee leerlingen getuigen:

Anaïs Jonckheere:
‘Ik vond de medewerking super, vriendelijke mensen en een leuk project. Ook samenwerking met de klas verliep goed: iedereen hielp elkaar waar nodig om tot een mooi eindresultaat te komen. Zelf hebben wij hier veel tijd en werk in gestoken. Ook leuk dat ze van de Patio moeite deden om eens samen te zitten en de werken te overlopen. Heel tof dat ik een deel van dit project mocht zijn!’

Owen Gunst:
‘Ik vond het een heel leuk project, want we ervaarden enorm veel vrijheid en hadden een grote eigen inbreng bij het ontwerpen. De mensen van De Patio zijn één voor één erg aangename mensen om mee samen te werken, en ook ik ben zeer blij met deze ervaring.’

Het spel, ‘Huis vol verhalen’ wordt op dinsdag 15 november, om 10 uur, in het GO! technisch atheneum (KTA) Brugge aan de pers voorgesteld. Dat gebeurt in aanwezigheid van de betrokken leerkrachten, enkele leerlingen, de directeur van KTA Brugge Lien Hautekeete, de algemeen directeur van !mpact Pieter De Winne, Arne Dubois (directeur ambulante werking De Patio vzw), Fabian Verleye (begeleider leerprojecten – gemeenschapsdiensten), Nathalie Dejaegher (contextbegeleider-) en Laura Huybrechts (begeleider leerprojecten – gemeenschapsdiensten – delictgerichte contextbegeleider) van De Patio en de Brugse schepen van flankerend onderwijsbeleid, Pablo Annys.

 

.

GO! nieuwsbrief