vrijdag 18 juni 2021
GO! School Element Wint Prijs Koningin Paola Voor Verbinding Tijdens Corona

Erkenning voor bijzondere inspanningen om jongeren aan boord te houden

Op 9 juni werden in de serres van Laken de laureaten bekendgemaakt van de 25e editie van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. De speciale editie beloont initiatieven die tijdens de pandemie de kwaliteit van het onderwijs hielpen handhaven, schooluitval voorkwamen en jongeren aan boord hielden. De eerste prijs was voor Element (een secundaire GO! school van scholengroep !mpact) uit Sint-Andries. De school biedt algemeen, beroeps-, kunst, en technisch onderwijs voor jongeren met ernstige emotionele of gedragsproblemen. In coronatijden bleef het schoolteam dicht verbonden met elke leerling.

De slogan van Element is ‘sterk in verbinding’. Tijdens de pandemie maakte de school dit meer dan ooit waar. De jongeren tussen 12 en 18 die er schoollopen, hebben een specifieke problematiek waardoor hun functies en skills om gedrag, emotie en gedachten passend te gebruiken in de maatschappij, niet of onvoldoende ontwikkeld zijn. Dat heeft een impact op hun functioneren. ‘Het schoolteam focust zich niet op de stoornis, maar zoekt dagelijks de opportuniteiten van blijvende verbinding met onze jongeren. In samenspraak met hen én in interactie met het netwerk rond hen (d.i. begeleiders, ouders, instellingen… ) creëren we welbevinden en geven we onze jongeren de kans om tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien,’ zegt directeur Annelore Delbecque.


Online en offline verbonden

Tijdens de pandemie moest dat plots in een heel nieuwe context gebeuren, maar het schoolteam liet niemand los. Team Element organiseerde het schoolse gebeuren op een digitale manier zodat het leerniveau voortdurend kon opgevolgd worden. Leerkrachten kregen schakelleerlingen toegewezen waarmee zéér nauw contact gehouden werd (bv. bellen, gaan fietsen, schoolmateriaal brengen… ). Als de thuissituatie te moeilijk was, namen ze soms zelfs de ouderrol op zich. Ook met het netwerk rond de jongeren was er doorgedreven contact. Annelore Delbeqcque: ‘Dagelijks werd er bijgestuurd en gedifferentieerd op maat van elke leerling. Onderweg boekten we steevast succesjes. We slaagden erin al onze leerlingen te bereiken en hun leerniveau minstens op peil te houden. Samen met onze leerlingen evolueerden we richting ‘digital experts’. Onlinee contact hielp ons om te verbinden, maar ook om onze oprechte interesse te tonen, aanwezig te zijn, te begeleiden.’

Implementatie van een nieuwe Element-visie

In volle coronatijd implementeerde Element het Nieuwe Autoriteitsmodel. Het model gaat uit van de kracht van een aanwezig netwerk (d.i. leerkracht, ouders, instelling… ) rond de jongere en verwerpt het oude autoriteitsconcept waarbij macht centraal staat. Steunend op een krachtig team wordt grensoverschrijdend of problematisch gedrag aangepakt vanuit de absolute grondhouding van geweldloos verzet.

Erkenning voor team, leerlingen en netwerk

De Stichting Koningin Paola werd in 1992 opgericht met als doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen. Met de vijfentwintigste prijsuitreiking wilde de Stichting in het bijzonder de creativiteit en toewijding van leerkrachten en schoolteams aanmoedigen die tijdens de coronacrisis een origineel project bedacht hebben om te vermijden dat de sociale ongelijkheid, de schooluitval en de digitale kloof verder zou toenemen. ‘Voor Element was het een grote eer om de eerste prijs uit handen van Hare Majesteit Koningin Paola te mogen ontvangen. Dit motiveert ons hele schoolteam, onze leerlingen en hun voltallige netwerk. Ze verdienen het allen om te delen in deze prijs. We zullen de middelen dan ook inzetten om hen blijvend te ondersteunen en te verbinden’, aldus nog Annelore Delbecque. De eerste prijs heeft een waarde van € 6.500.

GO! nieuwsbrief