woensdag 09 maart 2022
Experimenteren In Goed Gezelschap GO! Sandbox Rh

Experimenteren in goed gezelschap

Innovatie lijkt wel het modewoord van het moment. Dus voorzichtigheid is dan geboden. Maar niks doen en op de lauweren rusten is ook niet zo’n goed idee. Om toch verstandig en veilig te experimenteren met nieuwe vormen om ons onderwijs te wapenen voor de toekomst werd de GO! sandbox in het leven geroepen. En dat ontging ook INO niet, het innovatienetwerk van de overheid.

Experimenteren om oplossingen te vinden

Een basiselement in het strategisch plan van het GO! met het oog op 2030 is leren van en met elkaar. In een wereld die zo snel verandert als vandaag houdt dat in dat we ook durven experimenteren met nieuwe nog onzekere vormen om huidige problemen aan te pakken. Uiteraard willen we dat experimenteren in het GO! veilig laten verlopen net zoals dat ook in professionele labs gebeurt. Daarom werd in 2021 de GO! sandbox in het leven geroepen, een ontwerp- en testomgeving voor innovatie en experimenten in functie van ons onderwijs. Inmiddels zijn diverse schooloverstijgende teams aan het werk gegaan en kwam onze GO! sandbox in het vizier van INO, het innovatienetwerk van de overheid.

quote icoon

Eigenlijk is innovatie gewoon leren met een turbo erop. We leren samen met onze klant - jawel, de leerlingen - hoe we anders kunnen kijken naar problemen die zij ervaren. Het eerste wat onderuitgaat zijn dan je eigen aannames en dat is zo bevrijdend!

— Mark Willems, pedagogisch medewerker onderwijsinnovatie en ICT-integratie

Samen maatschappelijke uitdagingen aanpakken

Het InnovatieNetwerk Overheid (INO) verbindt innovatoren binnen en rond de Vlaamse overheid. Door actieve samenwerking met initiatieven die deze innovatiecultuur versterken, draagt INO bij tot een overheid die daadkrachtig complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakt. INO lanceerde onlangs een webstek met tal van knappe voorbeelden van dit soort initiatieven.

In goed gezelschap

Ook onze GO! sandbox werd als een van die projecten geselecteerd, als een inspirerende praktijk rond experimenteren en leren. Dat de GO! sandbox daarbij in het vizier van dit netwerk kwam, geeft aan dat het GO! zijn rol als pionierende organisatie op zoek naar praktijken die ons van nut zullen zijn in de toekomst verstandig gekozen heeft. Niet dat durvers zich zo makkelijk van de wijs laten brengen, maar deze vorm van erkenning geeft natuurlijk wel extra vertrouwen. En geeft de pioniers terecht ook een reden om trots te zijn.

INO ging met het Antwerpse productiehuis Sputnik op bezoek in GO! atheneum Hoboken en in het GO! internaat Dendermonde en bracht enkele enthousiaste deelnemers van GO! sandbox samen in een mooie video.


Innoveren is zelf leren

Kim Van de Auwera, directeur GO! atheneum Hoboken: 'We hebben geleerd om tijd te nemen om het probleem eerst goed te definiëren voor we aan een oplossing beginnen te denken en daarvoor zeker ook de eindgebruiker te betrekken. Wij hadden een aantal veronderstellingen en waren ervan overtuigd dat die golden voor een groot deel van de leerlingen. Dan hebben de leerlingen bevraagd via vragenlijsten en met gesprekken. Daar kwam heel veel waardevolle en soms ook verrassende informatie uit, die ons helpt om de noden van de verschillende leerlingen beter te begrijpen. En dat is iets dat wij als school willen blijven doen… luisteren naar al onze "stakeholders" en dan al zeker naar onze leerlingen en hun ouders.'

Els Potters, leraar GO! atheneum Geel: Het is echt een verademing om schooloverstijgend samen te werken… het is zo belangrijk om buiten je eigen muren te blijven kijken. Ook de externen van buiten het onderwijs die wij via de GO! sandbox kunnen ontmoeten, brengen zeer waardevolle inzichten. Dat is soms een beetje buiten onze comfortzone, maar zij kijken helemaal anders naar dingen en daar leren we ook ontzettend veel van.'

Marijn Vos, leraar GO! stamina Brugge: De GO! sandbox biedt hulp om naar de toekomst te kijken. Er is een netwerk, je wordt ondersteund, er is ook iemand die zegt “binnen 4 weken komen we weer samen”. En dat is nodig want dan kom je er ook toe om niet alleen naar de dagelijkse dingen te kijken, wat zeker in tijden van corona niet evident is, maar wel heel belangrijk.'

Aangestoken?

Wil jij ook je innovatiespieren opwarmen? Volg onze videoreeks met experten en maak zo je eigen innovatieproces nog krachtiger.

Meer informatie over de GO! sandbox?

Ga naar www.g-o.be/sandbox of mail ons: sandbox@g-o.be

.

GO! nieuwsbrief