donderdag 28 mei 2020
Clil Vanaf 1 9 2020 In GO Atheneum Dendermonde Rh

Faire d’une pierre deux coups

Een niet-taalvak in een andere taal dan de moedertaal? Vanaf september ook in GO! atheneum Dendermonde. Allez-y! Avanti!


Geschiedenis in het Engels? Waarom?

Leerlingen die in het secundair onderwijs vakken in een andere taal volgen, verwerven een betere kennis van die taal. Omdat de kennis van meerdere talen steeds belangrijker wordt, ook in het hoger onderwijs, gaat GO! atheneum Dendermonde vanaf september 2020 van start met CLIL (Content and Language Integrated Learning), een vorm van meertalig onderwijs.
Wanneer je dus een niet-taalvak (zoals geschiedenis, economie…) volgt in een andere taal, ontwikkel je competenties in de doeltaal én in het vak. Twee vliegen in één klap, dus. En je bent beter voorbereid wanneer je op de hogeschool of universiteit vakken in het Engels krijgt.

En wat met het Nederlands?

Een leerling wordt niet verplicht een niet-taalvak in het Engels of in het Frans te kiezen, maar krijgt de keuze. Elk vak wordt dus ook in het Nederlands aangeboden.

Hoe vroeger, hoe beter

Hoe vroeger leerlingen lessen in andere talen krijgen, hoe beter. Daarom gaat GO! atheneum Dendermonde vanaf september al in de 2e graad van start met meertalig onderwijs. Zo zal meneer De Paepe de donkere middeleeuwen bespreken in het Engels en meneer Benzouien meer inzichten verschaffen in de islamitische godsdienst in het Frans. Ook de leerkrachten wiskunde en natuurwetenschappen bereiden zich voor om hun vakken in de toekomst in een andere doeltaal te geven.

Kwaliteit en toekomst

Het GO! atheneum Dendermonde staat gekend voor zijn kwalitatief hoogstaand onderwijs en goede voorbereiding op het hoger onderwijs, o.a. door een grondig uitgewerkt onderwijsloopbaanbegeleidingsplan.
Het GO! atheneum Dendermonde is dan ook zeer verheugd vanaf schooljaar 2020-2021 officieel een CLIL-school te zijn. Op die manier krijgen de leerlingen extra kansen om zich ten volle te kunnen ontplooien in onze immer veranderende en alsmaar complexere wereld.