dinsdag 23 februari 2021
Gidsendoetdeugd Rh2

Gidsen doet deugd

Bij de opening op zaterdag 13 februari van de vernissage 'Enveloppe 2020' van beeldend kunstenaar Boy & Erik Stappaerts (BES) in kunstgalerij ‘Insight’ in Antwerpen, mochten de leerlingen Toerisme van het GO! atheneum (KA) Antwerpen de bezoekers gidsen. Hun eerste buitenschoolse opdracht sinds de restricties wegens corona. Hoog tijd. 

De opdracht mag gerust bijzonder genoemd worden. Zeker voor deze lichting leerlingen die bezoekers zullen ontvangen en begeleiden in volle coronatijd. Meer nog dan in normale omstandigheden is deze praktijktest in een reële context van belang voor het evalueren van de vaardigheden die ze aanleerden op school. Wegens COVID-19 zijn immers alle stages en werkplekmomenten niet kunnen doorgaan dit schooljaar. De leerlingen hebben daarom samen met de kunstenaar en hun leraars een creatief en interactief draaiboek 2.0. opgesteld. Zo kunnen ze op een coronaveilige manier toch bezoekers rondleiden langs de kunstwerken. Een leerervaring die echt wel noodzakelijk is, zo blijkt uit deze reactie van een van de leerlingen net voor de start:   

Ruth (leerlinge): “Al een jaar doen we ons best om ons aan de regels te houden en al een jaar heb ik enkel contact met mijn familie en enkele klasgenoten. Het voelt raar aan om plots mensen te gidsen, eigenlijk ben ik nu al wat nerveus.”

Ook leerkrachten voelen die behoefte. Lesgeven is één iets, kunnen nagaan hoe je leerlingen die lessen hebben verwerkt tot inzichten en vaardigheden een andere.

Inge Berger (lerares): “De leerlingen kijken ernaar uit om weer de draad op te nemen. Zelf ben ik ook blij omdat we eindelijk op de werkplek onze eindtermen kunnen behalen. Je wil als leraar je leerplan realiseren en de leerlingen de best mogelijke opleiding geven. En dit mooie project brengt dus eigenlijk hoop, zoals kunst wel vaker hoop brengt in bange dagen.”

quote icoon

De leerlingen kijken ernaar uit om weer de draad op te nemen. Zelf ben ik ook blij omdat we eindelijk op de werkplek onze eindtermen kunnen behalen.

— Inge Berger, lerares opleiding Toerisme in GO! atheneum Antwerpen

En ook voor de directie is dit een opsteker. Scholen zijn voor stageopdrachten voor het grootste deel afhankelijk van spelers buiten het onderwijs. Het is erg belangrijk dat de twee werelden elkaar blijven vinden om samen te werken en zo elk hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de volwassenen van morgen.

Karin Heremans (directeur): “Het werk van Boy & Erik Stappaerts sluit mooi aan bij het beleid van onze school waar kunst en cultuur een belangrijke rol spelen, zoals we dat ook in de praktijk brengen met Athena Syntax - Where Art and Education Meet - www.athenasyntax.org. In deze uitdagende tijden werkt kunst wellicht nog meer dan anders als een sublimerende factor om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Deze gidsopdracht is letterlijk een leer-en leefschool voor onze leerlingen. Immers, in dit kunstwerk verbindt Boy & Erik Stappaerts op een knappe manier wiskunde, wetenschap en digitale tools met actualiteit, emoties en verbeelding. Als extra troef kunnen zowel leerlingen als bezoekers via een interactieve tool hun eigen mens- en wereldbeeld vormgeven. Een zalf en tegelijk een spiegel voor de door corona opgejaagde ziel.”

Enveloppe 2020:
In een vitrinegalerie in de Lange Herentalsestraat in Antwerpen bouwt beeldend kunstenaar Boy & Erik Stappaerts (BES) een omvattende 3d-interface op waarmee hij in de eerste plaats een dwarsdoorsnede zichtbaar maakt van het oeuvre dat hij de voorbije decennia heeft ontwikkeld. Meer over deze inspirerende kunstenaar en zijn werken vind je op boyerikstappaerts.com.

Boy & Erik Stappaerts - ‘Enveloppe 2020’ - Officiële inhuldiging: 13.02.2021 tot en met 13.03.2021 @ inSight, A Studio Window by Wendy Krochmal - Lange Herentalsestraat 29, 2018 Antwerpen - be@boyerik-stappaerts.be