vrijdag 10 december 2021
Golfvanexpertisevankustnaarbinnenland Rh

Golf van expertise van kust naar binnenland

Aan de kust is het GO! al jaren een sterkhouder op het gebied van type 5-onderwijs. Zowel wat betreft het buitengewoon basis- als secundair onderwijs. De expertise van het GO! BAZ De Haan en het GO! Zeelyceum wordt inmiddels ook gedeeld met units in ziekenhuizen dieper in West-Vlaanderen waardoor meer leerlingen met een type 5-problematiek aan schoolboord kunnen blijven.

In De Haan verstrekt GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Aan Zee De Haan (BAZ) type 5-onderwijs voor kinderen in het Zeepreventorium en in de K-diensten van twee ziekenhuizen. Het GO! Zeelyceum doet hetzelfde voor jongeren in het Zeepreventorium en in drie ziekenhuizen. Beide scholen kregen de erkenning, nodig om in te gaan op de vraag om in méér ziekenhuizen vanuit een bestaand samenwerkingsverband type 5-onderwijs aan te bieden. Zo laten ze hun expertise breder renderen ten voordele van jongeren die tijdelijk niet voltijds op school kunnen aanwezig zijn.

Sommige kinderen kunnen omwille van medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding niet voltijds in een school aanwezig zijn. Ze hebben behoefte aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat aangeboden wordt in de omgeving waar ze verblijven. Voor hen is er type 5-onderwijs: een onderwijstype dat zeer nauw samenwerkt met de school waar de leerling is ingeschreven vóór die werd opgenomen en met het CLB dat aan die school verbonden is.

Historiek

In West-Vlaanderen wordt in die context in De Haan basisonderwijs verstrekt door BAZ en secundair onderwijs door het Zeelyceum, beide scholen van scholengroep !mpact. Al meer dan 60 jaar wordt er kwalitatief onderwijs ingericht voor patiënten die zijn opgenomen in het Zeepreventorium. De voorbije jaren kwam ook vanuit ziekenhuizen de vraag om onderwijs te verstrekken. BAZ heeft daarom sinds 2019 ook vestigingsplaatsen in LUKAS, in samenwerking met AZ Sint-Lucas, (Brugge) en in KORBEEL, in samenwerking met De Korbeel (Kortrijk). Deze samenwerking richtte zich tot nu toe voornamelijk op kinderen opgenomen in de K-diensten.

quote icoon

We willen onze knowhow graag delen, we zien het als een golf van expertise, enthousiasme en kwaliteit die vertrekt van de kust naar het binnenland. Zo vallen minder kinderen die opgenomen moeten worden uit de boot op vlak van onderwijs.

— Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur GO! scholengroep !mpact

Nog meer ziekenhuizen

Andere ziekenhuizen namen contact op om vanuit een bestaand samenwerkingsverband 'Twoape' (= West-Vlaams voor samen) type 5-onderwijs te verstrekken, georganiseerd door GO! scholengroep !mpact. Concreet staan BAZ en het Zeelyceum nu in voor onderwijs via het samenwerkingsverband Twoape in twee units in AZ Delta (Roeselare) voor telkens maximaal zes kinderen en in het Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper) voor een leefgroep van maximaal 7 kinderen. Beide ziekenhuizen hebben ook een afdeling pediatrie.

Expertise delen

Algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde: ‘Er is door de jaren heen in onze scholen in De Haan al heel wat knowhow opgebouwd. Die knowhow willen we delen: we spreken ook over project WAVE, het is een golf van expertise, enthousiasme en kwaliteit die vertrekt van de kust naar het binnenland. En we delen die knowhow als expertisecentrum voor kwalitatief netoverschrijdend onderwijs voor kinderen die de continuïteit van hun onderwijs(tijd) verliezen door medische, psychische, contextuele problemen. Zo vallen kinderen die opgenomen worden niet meer uit de boot op vlak van onderwijs.

Deze expertise blijft ook verder groeien door de permanente interne en externe professionalisering binnen het team van leerkrachten, leerlingbegeleider en administratief personeel in al de vestigingen. Daar wordt met het personeelsbeleid op ingespeeld.

Wim Van Kerckvoorde: ‘We kiezen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Nieuwe personeelsleden maken een zeer bewuste keuze voor ons pedagogisch project. Alle onderwijzende personeelsleden worden steeds bijgeschoold op pedagogisch vlak en het handelingsgericht werken, maar ook de achtergrond van ons doelpubliek wordt niet uit het oog verloren en nascholingen rond medische en psychische aandoeningen staan ook op ons programma.’

De ambities om type 5-onderwijs uit te breiden reiken zelfs verder, bijvoorbeeld naar voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg. Op zoveel mogelijk plaatsen wil men voor zoveel mogelijk leerlingen het recht op onderwijs en het recht op ziek zijn vrijwaren.

Burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan is enthousiast over deze ambitie: ‘Ik ben bijzonder blij dat onze gemeente De Haan de uitvalsbasis en de draaischijf wordt voor deze belangrijke vorm van onderwijs op maat voor kwetsbare kinderen. De voorbije jaren hebben wij een aantal goede afspraken gemaakt met het gemeenschapsonderwijs en dit nieuwe initiatief bewijst dat dit tastbare vruchten afwerpt. Voortbouwend op de naam en faam van het Zeepreventorium, bekend tot ver buiten onze gemeentegrenzen, zet dit initiatief De Haan niet alleen extra op de kaart, maar versterkt het ook de werkgelegenheid in de gemeente.

.

GO8 nieuwsbrief