donderdag 17 juni 2021
Brug7

"Ik voelde me slimmer worden"

Op 1 september 2020 startten in GO! Buysleyden Atheneum campus Botaniek 16 leerlingen die vanuit het bso de overstap wilden maken naar het hoger onderwijs in de allereerste brugklas BRUG7. Nu zwaaien ze af. Ze blikken terug op het voorbije schooljaar.


GO! Busleyden Atheneum campus Botaniek startte op 1 september 2020 met een gloednieuw brugjaar voor beroepsleerlingen die dromen van hoger onderwijs. Na een jaar hard werken zwaait de eerste klas ‘BRUG7’ nu af.

Sommige leerlingen dromen ervan om na hun schoolloopbaan in het beroepssecundair onderwijs (bso) de overstap te maken naar de hogeschool. In theorie kunnen ze dat als ze een zevende specialisatiejaar hebben gevolgd. Dan verwerven ze namelijk een diploma secundair onderwijs, een noodzakelijke voorwaarde om aan een professionele bachelor te beginnen. Maar dat is de theorie. In werkelijkheid zijn deze leerlingen onvoldoende voorbereid op hoger onderwijs.

“Bso-opleidingen zijn heel praktijkgericht. Ze bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. In onze specialisatiejaren is er uiteraard ook aandacht voor algemene vorming, maar om voldoende slaagkansen te hebben in een bacheloropleiding moet je grote hoeveelheden theorie kunnen verwerken en examens kunnen afleggen. Dat hebben onze bso-leerlingen nooit geleerd”, zegt directeur Stefaan Croonen.

In BRUG7 leren de leerlingen hun praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretische benadering. Het leertempo ligt er hoger dan in een specialisatiejaar. Het programma bestaat enkel uit algemeen-vormende vakken, met een sterke focus op wiskunde, wetenschappen en moderne talen. Zo krijgen de leerlingen bijvoorbeeld vijf uren wiskunde per week.

“We differentiëren ook sterk. Het lesprogramma werd voor elke leerling verfijnd in functie van zijn of haar belangstellingsdomein, zeg maar de professionele bachelor die hij of zij voor ogen heeft”, zegt Stefaan Croonen. “Verder werken we in alle vakken aan de zogenaamde instapcompetenties voor het hoger onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de competentie om onderzoeksvragen te stellen en op te lossen, om papers te schrijven in correct Nederlands of om ICT-vaardigheden”.

quote icoon

Ik ben erg tevreden over dit jaar. In het begin had ik heel veel stress en was ik bang dat ik het niet zou aankunnen, Maar de leerkrachten hebben me enorm gemotiveerd.

— Silken Verbeeck, leerling BRUG7

Op 1 september 2020 startten 16 leerlingen in de eerste klas BRUG7. Eind juni studeren ze af. Ze blikken enthousiast terug op het voorbije schooljaar.

“Ik ben erg tevreden over dit jaar. In het begin had ik heel veel stress en was ik bang dat ik het niet zou aankunnen”, zegt Silken Verbeeck, die na het zesde jaar in de bso-richting Verzorging aan BRUG7 begon. “Als je uit het bso komt en nooit veel leerstof hebt gekregen of nooit een examen hebt moeten afleggen, is dit brugjaar echt wel even slikken. Maar de leerkrachten hebben me enorm gemotiveerd. Ze zien waar je goed en minder goed in bent en houden daar rekening mee. Ze zoeken mee naar een leermethode die bij je past, en helpen je ook bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding”.

“De leerkrachten hielden rekening met de leerlingen die van nul moesten beginnen”, zegt ook Joke Van Dooren. “We kregen indien nodig extra oefeningen om de leerstof beter te begrijpen en langetermijnopdrachten om goed te leren plannen”.

“Dit jaar is een tempojaar geweest”, zegt Romi De Paepe. “We moesten veel leerstof van de derde graad tso in één jaar onder de knie zien te krijgen. Voor mij was vooral wiskunde nieuw. In het bso leer je de makkelijkere dingen zoals delen en vermenigvuldigen, maar dit jaar moest ik ook machten berekenen en statistieken leren lezen. Ik voelde me slimmer worden. En ik weet nu ook beter waar ik me kan aan verwachten in de hogeschool”.

Meer info over Brug7 vind je hier. Wie nog vragen heeft, kan ook terecht op de (digitale) Vraag-maar-raakdag van 30 juni (van 16 tot 19 uur). Inschrijven kan via www.BAbotaniek.be.

.

GO! nieuwsbrief