dinsdag 06 februari 2024
Kurt Meeus Rh

“Infrastructuur moet pedagogische verhaal ondersteunen”

In juni 2024 staan er opnieuw verkiezingen op de agenda. Een uitstekend moment om bekend te maken welke koers we bij het GO! uitstippelden naar een sterk onderwijsbeleid en kwaliteitsvol onderwijs. Meer dan 8.000 leerlingen, ouders en GO! professionals lieten hun stem horen en samen schreven we een memorandum, een kompas waarmee de komende Vlaamse Regering die koers kan varen. Een van die stemmen is Kurt Meeus, algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP. Hij breekt een lans voor structurele financiering voor het beheer, onderhoud, renovatie en de vervanging van ons schoolpatrimonium.

“Als onderwijsinstelling hebben we een maatschappelijke opdracht: we moeten onze kinderen en jongeren pedagogisch ondersteunen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het ook onze taak om ervoor te zorgen dat dat gebeurt in een infrastructuur die die opdracht faciliteert.” Aan het woord is Kurt Meeus, algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP. “Om ervoor te zorgen dat ons onderwijspatrimonium beantwoordt aan de noden van deze tijd, is een planmatige aanpak nodig.” 

“Begrijp me niet verkeerd: het is positief dat er financiering voorzien wordt voor onderwijsinfrastructuur, alleen is een groot deel daarvan gereserveerd om aan regelgeving te voldoen”, legt Kurt uit. "Denk aan de goedkeuring van liften, de scheiding van afval- en hemelwater... Die investeringen zijn nodig voor de veiligheid, maar knagen aan het budget voor initiatieven die het pedagogische comfort verhogen. De inhoud – ons pedagogische verhaal – blijft nog altijd belangrijker dan de verpakking – de infrastructuur –, maar op een gegeven moment begint het gebrek aan dat laatste demotiverend te werken.” 

Groene toekomst 

“Vanuit onze maatschappelijke rol is het niet meer dan logisch dat ook wij willen inzetten op een groene toekomst, maar daarvoor zijn middelen nodig. Het feit dat het GO! geen leningen kan aangaan om dergelijke renovaties te faciliteren, zet een rem op het duurzaamheidsverhaal. Daarbij komt dat financieringen gefragmenteerd het onderwijs binnensijpelen. Vaak verzanden die in allerlei fondsen: een klimaatfonds, een project rond zonnepanelen... We zijn voorstander van groene initiatieven, maar vaak vereisen die extra, niet-ingecalculeerde maatregelen. Willen we onze dakoppervlakte optimaal benutten door zonnepanelen te installeren? Uiteraard. Maar met een financiering voor zonnepanelen alleen komen we er niet: de panelen moeten geïnstalleerd worden op een dak dat die kan dragen. En willen we de investering in het dak optimaal laten renderen, dan is ook een investering in isolatie nodig.” 

Afstappen van losse projecten en inzetten op structurele financiering: daar ligt volgens Kurt de oplossing. “De huidige projectmatige inkleuring van middelen strookt niet met onze toekomstvisie die focust op duurzame infrastructurele oplossingen en renovaties. Het geheim van een goed patrimoniumbeleid is een planmatige aanpak, met structurele investeringen en plannen die verder reiken dan het hier en nu. Alleen zo kunnen we onze lerenden kwaliteitsvol onderwijs in een even kwalitatieve omkadering garanderen.” 

Het volledige memorandum vind je via deze link naar onze website.

.

GO! nieuwsbrief