maandag 05 september 2022
Leerkracht Omringd Door Leerlingen Voor Laptops INTRO Scholengroep Gent

INTRO voor zijinstromers krijgt navolging

In GO! scholengroep Gent loopt sinds vorig schooljaar INTRO. Dit INloopTRaject Onderwijs wil zijinstromers een goede start geven in het onderwijs door extra coaching en opleiding. Het project loopt in samenwerking met de VDAB. Vorig schooljaar richtte INTRO zich enkel op werkzoekenden met een pedagogisch diploma. Nu kunnen ook zijinstromers zonder pedagogisch diploma dit traject volgen. Bedoeling is hen te versterken en op weg te zetten naar een duurzame loopbaan in het onderwijs.


Het tekort aan leerkrachten is prangend. Daardoor komen steeds meer zijinstromers voor de klas terecht. Een goede zaak, op voorwaarde dat je hen op een goede manier begeleidt. Alleen zo kan je ervoor zorgen dat enerzijds de onderwijskwaliteit op peil blijft en anderzijds de nieuwe leerkrachten zich goed voelen in hun rol als leerkracht. Dat is wat INTRO beoogt.

Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur GO! scholengroep Gent: “We stellen vast dat door de acute nood aan leerkrachten soms mensen voor de klas staan zonder onderwijsbevoegdheid. Zij willen vaak eerst proeven van het onderwijs om te ontdekken of het iets voor hen is. Daarom willen zij niet meteen starten met de volledige lerarenopleiding. Om aan hun specifieke noden te voldoen is er het vernieuwde INTRO. Met deze uitgebreide vorm van aanvangsbegeleiding willen we nieuwe leerkrachten wapenen om zelfzekerder voor de klas te staan.”

Hoe ziet dit INTRO-traject er precies uit?

Katrien Goossens, coördinator INTRO: “De cursisten staan dus al meteen voor de klas. Daarom is hun traject nóg flexibeler en op maat van hun concrete noden. Ze krijgen extra coaching en begeleiding rond didactische strategieën en pedagogische vaardigheden die elke leerkracht in het secundair onderwijs nodig heeft. We werken niet rond de inhoud van het vak dat de leerkracht geeft, maar bij elke leerkracht kijken we wel wat hun voornaamste groeipunten zijn. Daarna volgen ze een project op maat van hun specifieke noden.”

Het project krijgt navolging want ook andere scholengroepen zijn in INTRO gestapt.

Nathalie Vanden Bossche: “Dit schooljaar zijn er nog vijf andere scholengroepen uit Oost- en West-Vlaanderen ingestapt in INTRO. Onze scholengroep fungeert hierbij als opleidingscentrum, maar de cursisten zullen in hun eigen school het werkplekleren opnemen. Ook deze uitbreiding loopt in samenwerking met de VDAB. Want naast het begeleiden van werkzoekenden, werken zij ook rond loopbaanbegeleiding en heroriëntering van mensen op de arbeidsmarkt.”

Hebben de cursisten na afloop van INTRO iets in handen?

Katrien Goossens: “Het traject duurt 14 weken, geeft de cursisten zicht op hun competenties en resulteert in een competentierapport. Dat is natuurlijk nog geen diploma, maar we hopen dat op termijn dit rapport aanleiding kan geven tot vrijstellingen voor bepaalde opdrachten als ze later de lerarenopleiding zouden volgen. INTRO is vooral belangrijk om de start van leerkrachten makkelijker te maken. Wie echter in het onderwijs wil blijven, zal later zeker nog een pedagogisch diploma moeten behalen.”

Nathalie Vanden Bossche: “Ook al is dit nu het tweede jaar, het blijft een proefproject waarbij we het potentieel van dit soort begeleiding willen ontdekken. Daarom zijn de aantallen die instromen via INTRO niet zo groot. Vorig jaar vonden een tiental werkzoekenden de weg naar het onderwijs. In september starten opnieuw enkele cursisten met INTRO in een flexibelere vorm. Hoeveel starters er zullen deelnemen in het nieuwe traject is nog niet gekend, de rekrutering is volop bezig.”

Meer info?

 

Logoscholengroepgent

.

GO! nieuwsbrief