maandag 18 maart 2024
Marc Smets Rh

“Jaarlijks moeten we duizenden leerlingen weigeren door capaciteitstekort”

“Als gemeenschapsonderwijs hebben we een grondwettelijke opdracht te vervullen”, legt GO! raadslid Marc Smets uit. “Die opdracht houdt in dat we lerenden neutraal onderwijs en het onderwijs van hun keuze moeten kunnen garanderen. In de huidige omstandigheden lukt dat niet." Daarom is de uitdrukkelijke vraag aan de Vlaamse overheid om de vrije onderwijskeuze te garanderen - ook in het volwassenenonderwijs - een van de 7 speerpunten in ons GO! memorandum.

"Aan de ene kant zorgt de ontoereikende infrastructuur voor capaciteitsproblemen, waardoor we jaarlijks duizenden leerlingen moeten weigeren," legt Marc uit. "Tegelijk maakt de huidige financiering het niet mogelijk een volwaardig, gegarandeerd studieaanbod in te richten. Zeker in dunbevolkte gebieden als West-Vlaanderen en Limburg is de omkadering van bijvoorbeeld het secundair onderwijs onvoldoende. Lerenden en hun ouders zijn in de huidige omstandigheden dus niet in staat een échte vrije keuze te maken.” 

Meer leerlingen, dezelfde omkadering 

Het recht op vrije keuze en neutraal onderwijs strekt zich verder uit dan enkel basisonderwijs en secundair onderwijs. “Ook voor het volwassenenonderwijs hebben we die grondwettelijke opdracht te vervullen”, zegt Marc. “Omdat het leerlingenpercentage van het GO! daar relatief gezien groter is, is het eenvoudiger om een gegarandeerd aanbod te realiseren. Wat wel voor uitdagingen zorgt: het gesloten financieringssysteem. In tegenstelling tot in het secundair onderwijs – waar een openeindefinanciering de norm is – groeien de middelen voor het volwassenenonderwijs niet mee met de cursistenaantallen. In verhouding moet het volwassenenonderwijs het dus elk jaar met minder financiële middelen stellen. Een openeindefinanciering kan daar een eind aan maken.” Bovendien zijn er voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de internaten en de CLB’s geen financiële middelen voor infrastructuur. “Die moeten we met dezelfde gesloten enveloppe financieren.” 

Vrije keuze garanderen 

“Het leerlingenaantal in de secundaire scholen stijgt overal”, sluit Marc af. “Ook andere onderwijsnetten worstelen met capaciteitsproblemen. Om die gaten te dichten, krijgt elk onderwijsnet middelen die verdeeld worden volgens de parameters van het basisaanbod infrastructurele middelen. Met het oog op de grondwettelijke opdracht van het GO! zou het echter logischer zijn om met die capaciteitsmiddelen eerst het gemeenschapsonderwijs te bedienen. Alleen zo kunnen we de vrije keuze voor onze lerenden garanderen.” 

_________________

Het volledige memorandum vind je via deze link naar onze website.

.

GO! nieuwsbrief