dinsdag 17 mei 2022
Sofie De Pauw Rh

Lauweren voor leeslust

Donderdag 12 mei viel Sofie De Pauw, directeur van GO! basisschool GAAF in Aalst in de prijzen. Zij is een van de laureaten van de Beste Boekenjuf 2022 waardoor ze beloond wordt met een mooie boekenselectie voor de schoolbibliotheek. Oók bij de genomineerden was Birgid Decleyn van GO! basisschool Pistache in Brussel. Proficiat boekenjuffen!

De prijs voor Beste Boekenjuf/meester is bedoeld om waardering te schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas binnen een sterk leesbeleid op school. 47 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders en collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie vijf scholen uit. Zij kregen een plaatsbezoek of online interview waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten. De jury voor de 12e editie van de prijs bestond uit: Cherline De Maeght (Klasse), Christophe De Turck (Beste Boekenmeester 2021), Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie Vlaamse Overheid), Margot Van Dingenen (Iedereen Leest), Iris Vansteelandt (lerarenopleiding AP Hogeschool), Julie Verhaert (Uitgever kind & jeugd Van Halewyck), Marita Vermeulen (uitgeverij De Eenhoorn), Marina Waterschoot (leerkracht en leesbevorderaar).

Dit is wat de jury schrijft over Sofie De Pauw.

Een directeur die veel leest om haar leiderschapsstijl te verfijnen en om het leesonderwijs in haar school naar hogere sferen te stuwen? Zo iemand is Sofie De Pauw van de Aalsterse GO! basisschool GAAF! Ze brengt zelf boeken en lezen in haar school tot leven. Ze zaait, plant en doet zo leerkrachten en ideeën groeien. Met een gedreven team, het traject Sleutels voor effectief begrijpend lezen en luisteren en de masterclass ‘Volop Taal’ van het CTO voelt ze zich gesterkt. Haar motivatie? Drang en dwang, zoals ze het zelf gevat formuleert. Toen ze het zesde leerjaar inruilde voor de directeursstoel, waren de cijfers begrijpend lezen niet goed. Dat was de dwang. De sterke drang kwam erbij doordat de school voelde dat de leerlingen nood hadden aan uitdagend leesmateriaal en dat ouders nog te vaak aan de zijlijn stonden bij lezen en voorlezen.

 Verrassing in de 3 scholen op 12 mei

De prijzen werden uitgereikt na een feestelijke intrede op 12 mei op de 3 scholen met de beloning, een uitgebreid boekenpakket. De boeken voor de winnaars worden geschonken door volgende uitgeverijen: VBK (Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep), Uitgeverij Lannoo, Pelckmans, De Eenhoorn, Standaard Uitgeverij, Clavis Uitgeverij,ZNU / Deltas. 

De winnaar ontving 100 boeken, de laureaten elk zo'n 50 boeken.

Actie binnen leesbeleid

De uitreiking van Beste Boekenjuf/meester kadert binnen de acties van het Leesoffensief, een  Vlaams-Nederlandse alliantie die aan Vlaamse zijde door de beleidsdomeinen Onderwijs, Cultuur en Welzijn wordt uitgewerkt. Uit de resultaten van PIRLS en PISA blijkt dat leesonderwijs een cruciale rol speelt bij taalvaardigheid, maar ook in de culturele en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Door de vaardigheden van leerkrachten te versterken op het gebied van lezen en bovendien ook werk te maken van een leesbeleid op elke school kiest de overheid voor ondersteuning van binnenuit. Het inschakelen van bibliotheken als belangrijke spelers in het leesbevorderingsnetwerk is ook een speerpunt.

Publicatie over lespraktijk 

CANON Cultuurcel maakt een magazine met de verhalen van de kandidaten vol lestips, leestips, interviews, inspiratie en tips voor een duurzaam leesbeleid op school. Elke basisschool ontvangt volgend schooljaar een eigen exemplaar. Je kan dit magazine (en ook vorige publicaties) hier raadplegen.

_______________________

!!! OP DE NETWERKSESSIE LEZEN OP SCHOOL op 1 juni KOM JE OVERIGENS NOG MEER TE WETEN OVER HOE JE LEZEN OP SCHOOL NOG BETER KUNT BEVORDEREN !!!

_______________________

Met dank aan CANON Cultuurcel voor tekstuele input en foto.

 

.

GO! nieuwsbrief