woensdag 25 oktober 2023
23 10 20 Workshop Howest (1)

Leerlingenbegeleiders met een missie

Op vrijdag 20 oktober stonden de directeur en leerlingenbegeleiders van GO! atheneum Brugge in een aula van howest Brugge om er de toekomstige leerkrachten wegwijs te maken in de vele aspecten van het leer- en loopbaanbegeleiden. Theorie en praktijk bijeengebracht.


Hoe maak je het verschil in de klas? Welke ondersteunende rol neem je op tijdens klassenraden? Lesgeven is ook alle leerlingen trachten te doen groeien in hun potentieel, door hen de juiste handvatten aan te reiken in het leren en hen te begeleiden in hun groeiproces.

Vol enthousiasme lieten de directeur en begeleiders de jonge leerkrachten in spe kennismaken met de wetgeving inzake leerlingenbegeleiding, leersteun en evaluatie en vooral met de concrete invulling ervan in een schoolcontext. Zoals die in het atheneum in Brugge waar ze voor elke klas zowel een klascoach als een klastitularis hebben.

Wie doet wat wanneer? Als klascoach kan je bijvoorbeeld samen met je klasgroep een eigen teambuilding organiseren, als klastitularis sta je dicht bij je leerlingen en ga je op regelmatige tijdstippen een reflectiegesprek met hen aan.

23 10 20 Workshop Howest 3

Ook de studenten van howest zelf mochten met een voorstel “iedereen leerlingenbegeleider” komen. En er was ook een prijs te winnen. Die was voor het team dat het ontwerpplan bedacht voor een workshop rond welbevinden, gezondheid en groepsdynamiek.

Met deze aanpak trachten GO! atheneum Brugge en howest elkaar te versterken met verfrissende ideeën. "Deze eerste sessie viel bij iedereen in de smaak en dus wordt al uitgekeken naar een volgende editie," aldus Tina Van der Stock, directeur van GO! athenem Brugge.

23 10 20 Workshop Howest 2

.

GO! nieuwsbrief