dinsdag 05 oktober 2021
Leraarworden Noggeenmomentspijtvangehad

Leraar worden? Nog geen seconde spijt van gehad

Vandaag is het lerarentekort haast overal voelbaar, ook in GO! scholengroep Antwerpen. Maar dat betekent geenszins dat ze er de handdoek in de ring gooien, integendeel. De Dag van de Leerkracht (5 oktober) is het uitgelezen moment om de negatieve beeldvorming van het lerarenberoep aan te pakken. Drie bijzondere leerkrachten, aan de slag in diverse scholen van de scholengroep, vertellen waarom zij leerkracht geworden zijn en dat graag ook blijven.

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat er voor het secundair een verdrievoudiging is van de openstaande vacatures in vergelijking met vorig jaar. Ook in het basisonderwijs is er sprake van een verdubbeling. Helaas zijn er op dit moment geen hapklare oplossingen die het lerarentekort nú oplossen. “We kunnen ons blindstaren op de cijfers en de redenen waarom iemand niet voor het onderwijs kiest. Er zijn heel wat innovatieve maatregelen nodig om het lerarentekort structureel aan te pakken, maar het imago en de aantrekkelijkheid van het beroep kunnen we voor een stuk zélf sturen vanuit de sector,” zegt Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen. 

Het imago van onderwijs moet beter

De Antwerpse scholengroep bundelt meer dan 50 scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en stelt dat de realistische maar positieve ervaringen van leraren vaker gedeeld moeten worden om het beroep aantrekkelijker te maken. “Het is aan alle onderwijsactoren om de succesverhalen meer naar buiten te brengen zodat we het imago positief kunnen versterken en de publieke opinie op termijn kunnen veranderen," aldus Van Ast.

Drie bijzondere leerkrachten vertellen hun verhaal

Op deze Dag van de Leerkracht geven drie bijzondere leerkrachten - een doctor in de wiskunde, een leerkracht Frans en een zij-instromer die recent startte in het lager onderwijs - alvast het goede voorbeeld.

Ben Berckmoes Rh

Van doctor in de wiskunde naar leraar middelbaar

Ben Berckmoes behaalde een doctoraat in de wiskunde en geeft de vakken wiskunde en statistiek in de derde graad van het GO! atheneum Deurne. “Ik werkte lange tijd als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Vorig jaar zette ik heel bewust de stap naar het secundair onderwijs omdat ik jongeren een bredere kijk wilde geven op wiskunde. Er zit een enorme schoonheid in wiskunde en je kan het vak linken aan zoveel andere domeinen. Ik wil jongeren doen inzien dat wiskunde veel meer is dan het instuderen van formules. 
Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Er zijn veel aspecten van het lerarenberoep die me energie en voldoening geven: het ontwikkelen van lesmateriaal, het delen van mijn passie met fijne jonge mensen, en dat ik het verschil kan maken door er ook als mens te zijn voor leerlingen die daar nood aan hebben."

Geert De Deckere Rh

Al 12 jaar enthousiast voor de klas

Geert De Deckere staat na 12 jaar nog even enthousiast voor de klas. Hij is leraar Frans in het GO! atheneum Irishof Kapellen. “Ik geef les aan het derde en vierde middelbaar. Voor ik leerkracht werd heb ik ook andere beroepen uitgeoefend, en net daarom weet ik zeker dat lesgeven mijn ding is. Ik kan er mijn creatieve ei in kwijt, ik kan mijn kennis doorgeven en ik ervaar elke dag hoe leerlingen groeien." Ook de teamspirit op school is volgens Geert een extra motivator om met goesting te blijven werken. "Leraar zijn is meer dan voor de klas staan. De samenwerking met een hechte groep collega’s, daar haal ik veel steun, motivatie én zelfs vriendschap uit,” aldus leraar Geert. 

Liesbeth Damen Rh

Geen spijt van overstap naar onderwijs

Liesbeth Damen is een zogenaamde ‘zij-instromer’. Na een loopbaan van bijna 15 jaar binnen andere sectoren, koos ze er drie jaar geleden voor om zich om te scholen naar onderwijzer. Dit schooljaar startte ze in GO! basisschool Kadee (Deurne). “Momenteel combineer ik mijn studie met de job van zorgjuf en dat is pittig, maar ik heb het er echt voor over. De diversiteit van de grootstedelijke context maakt het werk boeiend. Ik durf te zeggen dat ik door mijn ervaring buiten het onderwijs goed kan inspelen op de zorgvraag van leerlingen. De slogan van onze school is ‘In Kadee is iedereen mee’ en ik ben trots dat ik daaraan kan bijdragen. Aan het einde van de dag ben ik doodop, maar ook erg tevreden. Mensen die twijfelen om de overstap naar het onderwijs te maken, zou ik aanraden om eens een dagje mee te draaien in een school zodat ze een realistischer beeld krijgen van de job.”

De mooiste job ter wereld

De drie leerkrachten betreuren dat er vaak een negatief beeld wordt opgehangen van het onderwijs. Volgens hen is lesgeven nog steeds de mooiste job ter wereld. "We moeten echt meer mensen goesting doen krijgen om voor het lerarenberoep te kiezen,” concludeert algemeen directeur Van Ast.
Danielle Van Ast Rh
quote icoon

Laat ons beginnen met de vele gelukkige en gemotiveerde leraren een gezicht te geven om het beroep aantrekkelijker te maken.

— Danielle Van Ast, algemeen directeur GO! scholengroep Antwerpen

.

GO! nieuwsbrief