maandag 04 april 2022
Stembartdeconinck2 Rh

Maak eens een bruggetje

Voeling kunnen krijgen met wat er leeft in bedrijven en organisaties is een niet te verwaarlozen aandachtspunt voor het algemeen secundair onderwijs, waar doorgaans het theoretische iets meer doorweegt. Mensen uit de bedrijfswereld uitnodigen om jongeren te informeren en ja, zelfs te begeesteren, is daarom een interessante piste. In GO! atheneum Dendermonde kwamen diverse ondernemers praten over hun praktijk.

STEM-ondernemer voor de klas

Kennis en inzicht opdoen in wat de wereld te bieden heeft, bestaat idealiter uit een mix van een theoretische en een praktische benadering. Beide componenten hebben hun eigen waarde en dienen in ons onderwijs aan bod te komen. In technische en beroepsrichtingen ligt de klemtoon van oudsher op de praktijk. In het algemeen secundair onderwijs komt veel meer theorie bovendrijven. Maar ook hier is voeling kunnen krijgen met wat er leeft in bedrijven en organisaties een niet te verwaarlozen aandachtspunt. Zeker in een wereld die steeds meer doordrongen raakt van technologie. Niet voor niks wordt daarom ook voor dit type onderwijs gepleit voor stagemogelijkheden. Een tussenvorm is het op school uitnodigen van mensen uit het bedrijfsleven die er met de leerlingen komen praten over de 'werkvloer' en zijn wetmatigheden.

In GO! atheneum Dendermonde waren daarom kort voor de paasvakantie enkele ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven te gast. Zo kregen leerlingen uit de richting Economie les van enkele ondernemers.

In de tweede graad ligt de focus op de belangrijke competenties en talenten die je kan inzetten in je zoektocht naar een geschikt en voor jou uitdagend beroep. Bart De Coninck, feature engineer bij ING deed voor de derde- en vierdejaars van het atheneum aan de hand van zijn eigen STEM-verhaal uit de doeken welke talenten, vaardigheden en werkpunten hij zelf op dat vlak heeft en hoe een en ander aansluit bij zijn job.

In de derde graad kwam Roel Van der Meulen, directeur onderzoek, ontwikkeling en innovatie bij Vandemoortele vertellen over het reilen en zeilen hieromtrent in zijn bedrijf. Daarbij kwamen de vele veranderingen en de moeilijkheden én mogelijkheden die die voor het bedrijf met zich meebrengen aan bod.

Ruth Van den Abbeel, leerkracht economie aan het GO! atheneum Dendermonde vertelt: “De leerlingen zijn altijd erg geboeid door het verhaal van zo iemand. Deze gastlessen hebben merkbaar effect en ik durf erop te wedden dat deze week bij sommige leerlingen de innerlijke ondernemer is wakker gemaakt."

Ook Marc De Bock van DBM media en artiestenbureau kwam tijdens die week langs. Om leerlingen warm te maken voor een STEM-job. Want daar hebben veel bedrijven grote vraag naar. Als deze ondernemers leerlingen kunnen overtuigen heeft ook hun bedrijf er mogelijk later baat bij. Een zogenaamde win-win dus. 

Deze bezoeken gebeuren in samenwerking met Vlajo die scholen en ondernemers dichter bij elkaar wil brengen. Een aanpak die we alleen maar kunnen toejuichen.

.

GO! nieuwsbrief