vrijdag 11 maart 2022
In Actie Voor Oekraïne Rh2

Massaal in actie voor Oekraïne

Met de campagne ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ start GO! scholengroep 5 (Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg) allerlei initiatieven op waarmee donaties van 5 euro worden ingezameld. Het geld gaat naar een fonds dat wordt beheerd door Pitzemburg om leerbenodigdheden voor de gevluchte schoolkinderen te betalen. In basisschool GO Shil! in Mechelen kan dan weer een vluchtelingengezin komen wonen. En ook GO! scholengroep Antwerpen laat zich niet onbetuigd. Daar komen in ijltempo extra OKAN-plaatsen bij. En dat is ongetwijfeld nog maar het topje van de ijsberg van steun en solidariteit in ons net.

Geef me de vijf voor Oekraïne

“De oorlog laat niemand onberoerd”, zeggen Michèle Vervotte en Jeroen Van der Auwera, beiden actief in GO! Scholengroep 5 die 37 scholen verenigt in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. “Onze scholen gaan zich organiseren om kinderen uit Oekraïne in ons onderwijs op te vangen.” Samen met de directies van GO! Scholengroep 5 komen ze in actie.

Met de campagne ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ starten ze allerlei initiatieven op waarmee donaties van 5 euro worden ingezameld. Het ingezamelde geld gaat niet naar Oekraïne. Het komt terecht in een fonds dat wordt beheerd door Pitzemburg om leerbenodigdheden voor de gevluchte schoolkinderen te betalen. 

Met dit hulpfonds willen we de gevluchte kinderen een zo normaal mogelijke schooltijd in België geven. Dit betekent in de refter samen met anderen een warme soep kunnen eten, documenten afprinten of de busrit betalen. Een onderwijs-gebonden budget dus waarmee elk kind straks kan meedraaien in zijn klasgroep. Het gaat verder dan het bieden van een veilig onderkomen en inzamelen van goederen. Hoewel we dat ook doen. GO! atheneum Keerbergen stelt bijvoorbeeld het oude jongensinternaat beschikbaar. De eerste boekentassen en kledingstukken liggen ook al klaar,” zegt Michèle Vervotte, coördinerend directeur secundair onderwijs.  

GO! atheneum Keerbergen en Busleyden Atheneum campus Pitzemburg zijn als Unesco-scholen de voortrekkers in de campagne waarmee leerlingen van GO! scholengroep 5 zullen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun leeftijdsgenootjes. De campagne kreeg als naam ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ mee.   

Vijf is natuurlijk de naam van onze scholengroep en vijf euro een mooi bedrag”, zegt Vervotte.  

Geef me de vijf is tevens een uitspraak waarmee een engagement handenschuddend wordt beklonken. Die hand reiken wij de gevluchte kinderen van Oekraïne”, vult Jeroen Van der Auwera aan, directeur van campus Pitzemburg Busleyden Atheneum. “Het hulpfonds dient om Oekraïense leerlingen die binnen afzienbare tijd in onze scholen terecht komen een budget ter beschikking te stellen om schoolbenodigdheden aan te schaffen of groepsactiviteiten te bekostigen.

In Actie Voor Oekraïne Rh

Het plan van aanpak ligt op tafel. Algemeen directeur Geert Van Hoof gaf zijn fiat. De schooldirecteurs zijn op de hoogte gebracht. De leerlingen verzinnen al de eerste inzamelacties, gaande van een pannenkoekenbak tot auto’s wassen. Iedereen komt in actie voor Oekraïne.  

Maar extra donateurs zijn welkom. We doen een warme oproep aan bedrijven en verenigingen om geld te storten voor de opvang van de eerste kinderen die binnenkort uit Oekraïne in onze scholen neerstrijken” aldus Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! scholengroep 5. 

Het oude jongensinternaat op GO! campus Keerbergen is ondertussen schoongemaakt. “Hier hebben we nood aan beddengoed”, zegt directeur Kurt Hofman. “Dat hebben we allemaal weggegeven na de sluiting van het internaat in 2019. De donaties komen dus op tal van manieren van pas!” 

Wil je de campagne van GO! scholengroep 5 steunen? Stort dan 5 euro (of meer) op rekeningnummer IBAN: BE88 0910 1788 8041 BIC: GKCCBEBB  m.v.v. 5 voor Oekraïne

RTV maakt maakte een videoreportage.

Versnelde capaciteitsuitbreiding in GO! scholengroep Antwerpen 

Dit schooljaar was er voor OKAN-leerlingen geen capaciteit meer in de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen. Om de wachtlijst en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op te vangen zal de capaciteitsuitbreiding nu versneld worden zodat het recht op onderwijs kan gegarandeerd worden.

Modulaire units in Deurne

Een basisschool van het GO!, lange tijd gehuisvest in modulaire units aan de August Van de Wielelei in Deurne, verhuisde in januari naar een nieuw gebouw. De lege units zullen nu een nieuwe plek krijgen op de GO! campus in Deurne en zo snel mogelijk in gereedheid worden gebracht zodat er extra onthaalklassen of tijdelijk onderwijs kan georganiseerd worden.

Wat er nu in Oekraïne gebeurt, heeft onze capaciteitsuitbreiding urgent gemaakt. Hoeveel kinderen en jongeren uit Oekraïne zich zullen aanmelden in onze GO! scholen is op dit moment nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat zij tijdens hun verblijf recht hebben op onderwijs en dat wij ons hiervoor willen engageren. We zullen ons de volgende weken dan ook goed moeten voorbereiden,“ vertelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen.

Oproep voor extra personeel

De beschikbare ruimte is voor de scholengroep niet de enige uitdaging in dit verhaal. In tijden van lerarentekort zal het niet gemakkelijk worden om voor de organisatie van dit extra aanbod personeel te vinden.

De leerkrachten en medewerkers in onze scholen leverden de voorbije periode al zware inspanningen. Zij krabbelen stilaan recht na corona en alweer dient een nieuwe crisis zich aan. Het opvangen van de kinderen uit Oekraïne zal veel van onze schoolteams vergen, zowel logistiek als emotioneel. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen om onze teams te komen versterken: lesgevers, ondersteuners, vrijwilligers, … iedereen die bereid is om voor onze kinderen en onze cursisten in het volwassenenonderwijs het verschil te maken en mee de schouders wil zetten onder onze maatschappelijke opdracht, is welkom in onze scholengroep,“ zegt Danielle Van Ast.

De scholengroep hoopt onmiddellijk na de paasvakantie te kunnen starten met het lesprogramma. Spontaan solliciteren kan via vacatures@go-antwerpen.be.

 

.

GO! nieuwsbrief