vrijdag 04 september 2020
GO Basisschool De Iris Ukkel 02

Nieuwe potgrond voor De Iris

GO! basisschool De Iris in Ukkel krijgt extra capaciteit. Het bestaande gebouw voor de basisschool op de campus van het atheneum werd te klein. De uitbreiding van het bestaande gebouw biedt plaats aan 6 extra klassen en de nodige ondersteunende lokalen. Ruimte om te groeien.

Het domein aan de Nekkersgatlaan in Ukkel huisvestte tot voor enkele jaren alleen het GO! atheneum (KA) Ukkel, in gebouwen die dateren uit de jaren 70 en een recent gebouwde sporthal. Een aantal jaar geleden werd in het leegstaande gebouw “De Orangerie” een basisschool opgestart. Deze school had in 2016 klassen tot en met het tweede leerjaar en er gingen toen 70 leerlingen naar school. Het bestaande gebouw werd echter te beperkt voor de toenemende vraag. Met dit project breidt de basisschool uit tot en met het zesde leerjaar. De totaalcapaciteit van de school zal 240 leerlingen bedragen. De uitbreiding van het bestaande gebouw biedt plaats aan een extra 6 klassen en de nodige ondersteunende lokalen.

De GO! basisschool De Iris krijgt een duidelijke identiteit op de schoolcampus zonder de connectie te verliezen met het atheneum, dat zich naast De Iris bevindt.

De inplanting van het gebouw zorgt voor een heldere verdeling van de site die het uitnodigend karakter van de schoolgebouwen verhoogt. De oppervlakte die diende opgeofferd te worden, werd geminimaliseerd. Door het nieuwe gebouw bewust deels in te planten op het bestaande gebouw werd de bestaande groene ruimte intact gelaten en de ecologische impact zo beperkt mogelijk gehouden. De bestaande niveauverschillen op het terrein worden als troef ingezet waardoor een speellandschap ontstaat. De speelpleinen liggen achterin op de site.

GO Basisschool De Iris Ukkel 01

Aan de inkomzone van de uitbreiding wordt centraal een grote glaspartij voorzien, zodat deze zone een transparant en publiek karakter toont. Hier situeren zich ook de administratieve lokalen, van waaruit men zicht heeft op enerzijds de groene inkomzone en anderzijds de speelplaats. De zone van de speelplaats wordt heraangelegd en uitgebreid met een zittribune. In deze tribune worden de bestaande bomen geïntegreerd en een aantal nieuwe bomen aangeplant.

Er wordt naast de uitbreiding een vrijstaand afdak voorzien op de speelplaats, dat de leerlingen beschut tegen de regen en waar overdekt gespeeld kan worden.

De gevels van de uitbreiding zullen bestaan uit een licht grijs/beige getinte strengpers baksteen zodanig dat deze als een licht volume wordt ervaren op de donkerdere bestaande baksteenpanelen. Dit lichte materiaal sluit goed aan hij het achterliggende zorgcentrum. De nieuwe bouwlaag zal structureel ondersteund worden door een ritmische betonnen kolommenreeks. Deze wordt afgestemd met de raamopeningen van het bestaand gebouw en de nieuwbouw om een harmonisch geheel te creëren.