donderdag 02 september 2021
Zij Slaan Een Nieuwe Weg In Rh

Nieuwe wegen in

Eén september 2021 was niet alleen de eerste dag van een gloednieuw schooljaar voor duizenden leerlingen en leerkrachten of de eerste werkdag als AB van het GO! voor Koen Pelleriaux. Het betekende ook de start van enkele nieuwe richtingen en opleidingen in diverse GO! scholen. Een kleine greep uit het nieuwe aanbod.

In het GO! vind je heel wat vooruitstrevende scholen die de vinger aan de pols houden van onze veranderende samenleving en daarop willen inspelen. Wellicht te veel om op te sommen. Maar een kleine greep uit dat aanbod tonen om je een idee te geven kan natuurlijk wel. Ziehier vjf studierichtingen die op één september van start gingen en waarmee de scholen nog beter willen tegemoetkomen aan wat leerlingen nodig hebben om hun weg te vinden en hun dromen waar te maken in de wereld van morgen.

Crescendo Inpakken Rh

Duaal leren op post in GO! CVO Crescendo

GO! Crescendo CVO en Bpost werken samen aan de nieuwe opleiding ‘polyvalent post- en pakketmedewerker’. Cursisten van het nieuwe duale leertraject krijgen zowel les in het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het GO! Crescendo als op de werkvloer bij Bpost. Cursisten die het leertraject succesvol afronden behalen hun diploma secundair onderwijs.  

“Drie dagen per week volgen de cursisten les in het CVO,” zegt directeur Marleen Mast. “Daar zien ze de theorie van de beroepsopleiding Polyvalent post- en pakketmedewerker en volgen ze ook algemene vakken, zoals Nederlands, Frans, wiskunde en ICT. Twee à drie dagen per week lopen ze stage in een mail- of distributiecentrum van Bpost waar ze de job van postbode en sorteermedewerker leren kennen.” 

Meer info over deze duale opleiding vind je op www.crescendo-cvo.be.

Klim Op Kleuters Op Een Rij Rh

Klasdoorbrekend werken in GO! freinetschool Klim-Op

Vanaf september zitten in GO! freinetschool Klim-Op in Tisselt de kleuters van het derde kleuterklasje en de leerlingen van het eerste leerjaar samen. “Dat heeft heel wat voordelen”, vertelt directeur Tessa Vermeiren. “De leerlingen krijgen meer tijd om zichzelf te ontwikkelen en de kans om van oudere kinderen te leren.” 

De GO! freinetschool in Tisselt heeft al een aantal jaren een zeer innovatieve werking.
Zo werken de leerlingen van het vierde (Wasberen), vijfde (Lynxen) en zesde (Wolven) leerjaar al klasdoorbrekend. Dan zijn heten ze Walywo’s. En de peuters en kleuters van de instapklas leren van de kindjes van de eerste en tweede kleuterklas als ze samen spelen in de Classe Unique.

“We worden heel goed begeleid door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Zij geloven heel erg in deze nieuwe manier van werken. Heel wat scholen werken al klasdoorbrekend binnen een graad, maar wij gaan nog een stapje verder,” stelt Vermeiren.

Meer info over GO! freinetschool Klim-Op in Willebroek vind je in dit filmpje.

Campus Botaniek Wetenschappen Rh

Nieuwe doorstroomrichtingen in GO! Busleyden atheneum

GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek start op 1 september met twee gloednieuwe studierichtingen in de tweede graad: maatschappij- en welzijnswetenschappen en biotechnische wetenschappen. Met deze nieuwe richtingen op de school bieden ze er de leerlingen met interesse voor zorg en wetenschap voor het eerst zuiver theoretische (doorstroom)opleidingen aan, die hen uitsluitend klaarstomen voor hoger onderwijs.

“De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is gericht op opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, zoals psychologie en pedagogische wetenschappen”, zegt directeur Stefaan Croonen. “Leerlingen leren de ervaringswereld van de mens in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch en filosofisch referentiekader. Ze krijgen psychologie, gedragswetenschappen en filosofie. De richting biotechnische wetenschappen focust op een exact-wetenschappelijke benadering van de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte is toegespitst op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Deze leerlingen stromen door naar bijvoorbeeld farmaceutische of biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen of biochemie”. 

Naast de nieuwe doorstroomrichtingen blijft Campus Botaniek praktijkgerichte opleidingen aanbieden voor leerlingen met interesse in zorg en wetenschap.  

Meer info vind je op de www.babotaniek.be.

De GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg cocreëert samen met diverse Mechelse organisaties een nieuw seminarie. Dit seminarie zal vanaf nu worden opgenomen in het curriculum van het derde leerjaar. Een seminarie is een werkvorm waarbij de presentatie van opdrachten die leerlingen hebben uitgewerkt, centraal staat.  

“Onze school kent een lange traditie van seminaries waarin leerlingen projectgericht werken. Leerlingen ervaren dan wat het betekent om echt zelfstandig aan de slag te moeten gaan. Op het einde van het jaar dient de opdracht afgerond te zijn en volgt een presentatie voor publiek. Die presentaties gaan vaak gepaard met discussie en vragen van medeleerlingen. Standpunten formuleren én verdedigen, zaken helder uitleggen, presentatievormen en –technieken uittesten, … het komt allemaal aan bod,” stelt Jeroen Van der Auwera, directeur van het GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg.

Meer informatie vind je op www.busleydenatheneum.be/campuspitzemburg.

Kunsthumaniora Dansers Rh

Opleiding musical en dans in GO! kunsthumaniora Brussel

De GO! Kunsthumaniora Brussel pakt uit met twee nieuwe opleidingen. De opleiding musical start voortaan vanaf het 3e jaar secundair onderwijs en daarnaast is er ook het nieuwe 7e jaar dans.

Door de opleiding musical uit te breiden met een tweede graad geeft de Kunsthumaniora Brussel nog meer jongeren de kans om hun talent in musical te ontplooien. De Kunsthumaniora bereidt leerlingen voor op de enige professionele musical opleiding in België in het Koninklijk Conservatorium Brussel. 

“Met de beslissing om musical al vanaf de 2e graad aan te bieden, is de cirkel rond. Naast muziek, woord en dans vervolledigen we met musical ons opleidingsaanbod in podiumkunsten.”, zegt Serge Algoet, directeur GO! Kunsthumaniora Brussel.

Meer informatie vind je op kunsthumaniorabrussel.be/musical.

Het vervolmakingsjaar dans is uniek in Vlaanderen. Door een stevige projectwerking met boeiende partners uit de nationale en internationale dansscène is het een bijzonder ‘dans-bad’ voor elke gepassioneerde danser. “Dans was de ontbrekende schakel” aldus Algoet. ”Na een 7e jaar woord, muziek en musical kunnen nu ook dansers met een diploma secundair onderwijs bij ons terecht voor een voorbereidend jaar.”

Info & inschrijven via www.kunsthumaniorabrussel.be.

Zeevaartschool Binnenvaart Rh

In GO! De Scheepvaartschool zetten ze er binnenvaart achter

GO! De Scheepvaartschool zet vanaf september de unieke studierichting Binnenvaarttechnieken op het programma. De nieuwe studierichting richt zich ook op de voorbereiding naar het hoger onderwijs, terwijl de vroegere aanpak alleen gericht was op de uitstroom naar de arbeidsmarkt. De sector verwacht naast praktische kennis steeds meer theoretische knowhow en daar komt de school graag aan tegemoet zegt directeur Roel Buisseret.

De nieuwe, unieke opleiding bestaat uit theorie op school, afwisselend met praktijk op de simulator en de opleidingsschepen die de school ter beschikking heeft. Zowel traditie als innovatie staan op het programma.

Wie deze studie succesvol afrondt, heeft niet alleen een diploma secundair onderwijs op zak, maar verwerft ook de competenties van een stuurman. Zo is de leerling helemaal klaar om te gaan varen, om aan de wal te werken of om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Meer informatie over de nieuwe studierichtingen vind je op  www.descheepvaartschool.be/binnenvaarttechnieken en op www.youtube.com/binnenvaart.

Deze vijf voorbeelden vormen slechts een kleine greep uit het nieuwe onderwijsaanbod in het GO!. Pakt jouw school ook met een nieuwe richting of een nieuwe manier van werken uit dit schooljaar? Vergeet dan niet je pagina te taggen met @GOonderwijs of #fieroponsGO. Zo geef je meer ruchtbaarheid aan de opleiding of werkwijze op sociale media. En zo ziet meer volk wat er reilt en zeilt in je school.

.

GO! nieuwsbrief