dinsdag 30 augustus 2022
Volwassenen Halen Alsnog Diploma So Rh

Op naar weer een nieuwe lichting tevreden cursisten

Begin juli kwam vanuit GO! CVO Crescendo het bericht dat eind juni opnieuw tientallen volwassenen alsnog hun diploma secundair onderwijs hadden behaald. Dat werd terecht gevierd met een feestelijke proclamatie in de school in Mechelen. Intussen zijn we twee zomerse maanden verder en is het schoolteam weer helemaal klaar om een nieuwe lichting cursisten te begeleiden in hun streven naar een diploma dat ze eerder in hun leven om welke reden dan ook niet haalden. Dat verdient best ook wel applaus.

 

Op 28 juni 2022 ontvingen tientallen volwassenen alsnog hun diploma secundair onderwijs. Het volwassenenonderwijs van Crescendo CVO is een alternatief voor wie het moeilijk had op de middelbare school of door omstandigheden nog geen diploma secundair onderwijs behaalde. Met het diploma op zak ligt de weg naar de arbeidsmarkt, hogeschool of universiteit weer volledig open.

Wie door omstandigheden nog geen diploma behaalde op de secundaire school krijgt in het volwassenenonderwijs een tweede kans. Bij Crescendo CVO kiezen die cursisten voor een aso-opleiding of voor een diplomagerichte beroepsopleiding in combinatie met ‘Aanvullende Algemene Vorming’. Ze volgen een eigen traject, aangepast aan hun voorkennis en noden en behalen zo op eigen tempo hun diploma.

“Het tweedekansonderwijs is een mooi alternatief voor de examencommissie. Wie graag in groep leert of nood heeft aan extra ondersteuning of begeleiding, kiest voor een traject in tweedekansonderwijs. Velen kennen het tweedekansonderwijs nog niet en komen pas na een lange weg terecht op het CVO”, zegt Leen Mertens, projectmedewerker bij de Leerwinkel Mechelen.

Dit type onderwijs is meer dan ooit maatschappelijk relevant want de coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om je wendbaar of flexibel te kunnen opstellen ten tijde van een economische crisis. Crescendo CVO blijft inzetten op diplomagerichte opleidingen voor volwassenen.

In september 2022 start de nieuwe opleiding Digital designer om cursisten op te leiden als experten in communicatie, media en design. Andere diplomagerichte beroepsopleidingen binnen het tweedekansonderwijs in Mechelen die beantwoorden aan de krapte op de arbeidsmarkt zijn: boekhoudkundig assistent, polyvalent post- en pakketmedewerker, interieurbouwer en vrachtwagenchauffeur.

Voor anderstalige cursisten zijn er aangepaste trajecten met extra Nederlands. Voor wie graag buiten de klasmuren leert, starten in september trajecten met méér praktijkervaring.

“Les volgen in het tweedekansonderwijs was een verademing: ik kon mijn eigen kritische ‘ik’ zijn want ik werd als volwassen beschouwd. Ik koester mooie herinneringen aan mijn tijd in het tweedekansonderwijs”, getuigt Stephanie De Clercq, ex-cursiste en nu werkzaam bij de Vlaamse overheid.

________________
Meer informatie over de tweedekansopleidingen vind je op de website www.crescendo-cvo.be of stuur een mailtje met je vra(a)g(en) naar info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be.

 

 

 

 

 

 

 


.