dinsdag 25 januari 2022
Openstellen Scholen Opent Talloze Mogelijkheden Rh

Openstellen scholen opent talloze mogelijkheden

Het GO! vindt het belangrijk dat scholen geen eilandjes zijn binnen de maatschappij. Integendeel! Volgens onze visie ‘School als concept’ dient de school een knooppunt te zijn van ontmoetingen. De spil in een breder ecosysteem. We willen dan ook zoveel mogelijk de figuurlijke muren tussen de school en de omgeving slopen, door het openstellen van schoolinfrastructuur buiten de schooluren. Met financiële steun van het GO! en het Departement Onderwijs. Dat komt de hele maatschappij ten goede.

Ruimte delen met gemeente, sportclubs, buurt, …

In Vlaanderen is ruimte schaars en kan ze maar beter optimaal benut worden. Het is dan ook een slim idee om ook de infrastructuur van scholen breder in te zetten in de maatschappij. Daarom worden scholengroepen vanuit het departement Onderwijs en het GO! financieel gestimuleerd om die stap te zetten.

Bedoeling is dat ook de gemeente, sportclubs, culturele vzw’s, buurtbewoners, … gebruik kunnen maken van de ruimte en de sport- en spelinfrastructuur die eigendom zijn van scholen. Dit past perfect in de visie GO! 2030 waarin de school een centrale plaats inneemt binnen de maatschappij.

2 soorten projecten

Scholen konden in het kader van het openstellen van schoolinfrastructuur twee soorten projecten indienen.

Enerzijds kwamen projecten in aanmerking voor het renoveren van sportinfrastructuur met het doel om deze ook buiten de schooluren open te stellen. Naar deze projecten ging het grootste budget. Vaak gaat het bij deze projecten over ingrijpende aanpassingen zoals het vernieuwen van de (sport)vloer of het aanpassen van sanitair en ventilatie. Voor de praktische organisatie is het ook vaak nodig om het hele sleutelplan aan te passen.

Anderzijds was het ook mogelijk om een project in te dienen om de buiteninfrastructuur aan te passen. Zo konden ook speelpleintjes en sportvelden opgewaardeerd worden en opengesteld voor jongeren uit de buurt, voor sportverenigingen, enz.

18 projecten geselecteerd

In totaal werden er 31 projecten ingediend. Daarvan werden er 18 geselecteerd die mogen rekenen op financiële steun. De projecten werden beoordeeld op verschillende vlakken. Zo werden onder meer de pedagogische visie en de ‘beweeg-, sport- en spelwaarde’ van de projecten geëvalueerd.

Streven naar brede scholen

Nele Daenen is teamleider patrimoniumbeheer binnen het GO!. Voor haar is dé belangrijkste waarde van dit project dat we van scholen nog meer ontmoetingsplaatsen maken:

Het mooie van dit project is dat het volledig past binnen het masterplan scholenbouw. Daarbij streven we naar ‘brede scholen’ die publiek toegankelijk zijn en waar veel mensen elkaar kunnen ontmoeten. De school als ontmoetingsplaats was het vertrekpunt van dit project. Belangrijk voor mij is dat deze oproep een stimulans betekende voor scholen en andere partners om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak zijn de ideeën rond concrete projecten op die manier ontstaan. Dat maakt voor mij dit project zeker voor herhaling vatbaar.

quote icoon

Dit project betekende een stimulans voor scholen om in gesprek te gaan met andere partners. Dat maakt het voor mij een waardevol initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

— Nele Daenen, teamleider Patrimoniumbeheer GO!

Meer sport in Schilde voor mensen met een beperking

In Schilde zijn de mogelijkheden om indoor te sporten gering. Het ontbreekt er aan een gemeentelijke sporthal waardoor veel sportverenigingen (met steun van de gemeente Schilde) al jaren thuis zijn in de sporthal van GO! atheneum Schoten-Schilde. Ook zijn er in de buurt enkele vzw’s die opvang voorzien voor mensen met een mentale of een motorische beperking. Dat zijn Woonzorgcentrum Pegode, vzw Think out-of-the-box en ckg Het Open poortje. Voor hen zijn de mogelijkheden om te sporten in de buurt nog veel kleiner. Momenteel is de sporthal echter dringend aan renovatie toe en moeilijk toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. De extra middelen in het kader van dit project komen dus goed van pas.

Toegankelijker en energiezuiniger

Maarten Smeulders is adjunct-directeur van GO! atheneum Schoten-Schilde en licht het project toe:

“Wij hebben dit dossier samen ingediend met de aanpalende GO! basisschool Vennebos, met steun van GO! scholengroep Invento en de gemeente Schilde. De renovatie van onze sporthal heeft een dubbel doel. Enerzijds willen we mensen met een mentale of motorische beperking meer sportmogelijkheden bieden. Anderzijds willen we alle gebruikers van de sporthal meer comfort bieden. Vandaag zijn er verschillende tekortkomingen aan de sporthal en zijn bijvoorbeeld de kleedkamers moeilijk toegankelijk voor mensen met een motorische beperking.”

quote icoon

In Schilde hebben mensen met een beperking amper mogelijkheden om te sporten. Met de renovatie van onze sporthal kunnen we ook hen ontvangen en volop laten sporten.

— Maarten Smeulders – adjunct-directeur GO! atheneum Schoten-Schilde

“We ontvangen vanuit dit overheidsproject een subsidie van € 200.000. Dat geld kunnen we heel goed gebruiken, want de werken zijn omvangrijk. Dat gaat van elektronische toegangscontrole met badgesysteem tot investeringen in meer veiligheid. Ook maken we de sporthal veel energiezuiniger door het vervangen van de verwarmingsinstallatie en de verlichting.”

Mogelijkheden voor pedagogisch project

De school kan door de renovatie nog meer kansen bieden aan mensen uit de buurt om te sporten. Zo wordt de school nog belangrijker als deel van de brede samenleving, en dat is belangrijk in de visie van het GO!. Maar daarnaast is dit project ook belangrijk voor het pedagogische project van de school.

Maarten Smeulders: “De sporthal toegankelijk maken voor mensen met een mentale of motorische beperking biedt bijvoorbeeld ook kansen voor de sociale richtingen van onze school. Zij kunnen de sporthal gebruiken om projecten op te zetten samen met de vzw’s uit de buurt.

.

GO! nieuwsbrief