dinsdag 20 februari 2024

Het GO! investeert netbreed in digitaal lesmateriaal

Brussel, 20 februari 2024 – Scholengroepen, centrale diensten en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! investeren samen in de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Het doel: kwaliteitsvol materiaal dat aansluit bij de leerplannen en over het hele net gedeeld wordt. “Samen leermiddelen maken komt de onderwijskwaliteit ten goede én is pure efficiëntiewinst voor onze leraren”, betoogt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Jongeman Aan Laptop In Werkplaats Rh


Efficiënt én goedkoop 

Sinds de coronacrisis vinden digitale middelen steeds beter hun weg naar de klas. Tegelijkertijd stelt het GO! vast dat het aanbod van uitgeverijen vooral toegespitst is op studierichtingen met veel leerlingen, waar hun afzetmarkt groot genoeg is. Voor heel wat kleinere en praktijkgerichte opleidingen is het aanbod aan digitale leermiddelen beperkt of onbestaand. Deze niche-richtingen blijven dus op hun honger zitten. Ook passen niet alle leermiddelen van commerciële spelers bij de leerplandoelen en visie van het GO!. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) en het onderwijsveld slaan daarom de handen in mekaar om samen méér kwaliteitsvol digitaal materiaal te maken, én dit met het hele net te delen.

"Vandaag zien we dat leerkrachten, als de markt weinig of geen kwaliteitsvol lesmateriaal aanbiedt, heel vaak ieder voor zich hun eigen materialen ontwikkelen”, vertelt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Daar is op zich niets mis mee, maar efficiënt is het niet. Er gebeurt veel dubbel werk in het onderwijs. En een leraar werkt al ontzettend veel uren. Door dit soort taken gezamenlijk op te nemen en kwaliteitsvolle stukjes lesmateriaal te ontwikkelen, nemen we hen een grote taakbelasting uit handen. Zo maken we het beroep, zeker voor starters, een stukje gemakkelijker. Tezelfdertijd behouden leerkrachten hun autonomie en deskundigheid. Of ze ervan gebruik maken of niet, en hoe ze dit inpassen in het leertraject, blijft hun eigen keuze. Deze aanpak kan er bovendien ook mee voor zorgen dat ouders minder op kosten worden gejaagd.”

Leren slijpen en kappen via e-content

De centrale diensten, de pedagogische begeleidingsdienst en de scholengroepen van het GO! leggen nu middelen samen om te onderzoeken welke manier de beste is om gezamenlijke leermiddelen te ontwikkelen. Ze verkennen drie sporen.

Een eerste spoor is een eigen toolbox waarmee de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! handvatten aanreikt zodat leerkrachten digitale leermiddelen (e-content) kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen samenwerken met anderen binnen hetzelfde vakdomein en hun materiaal delen met andere leerkrachten. Technologie laten samenwerken is daarbij het doel. Zo kunnen leermodules gekoppeld worden aan leerplatformen zoals Smartschool, zodat leerkrachten de leerresultaten makkelijk kunnen monitoren om het leerproces bij te sturen. Om te tonen wat de mogelijkheden zijn, maakte de PBD-GO! een demonstratiemodule met een leerpad ‘slijp- en kapwerken’. Dit leerpad is in verschillende arbeidsmarktgerichte studierichtingen inzetbaar, zoals bv. de 3e graad ‘elektrische installaties’. Het stoelt op de principes van effectieve didactiek, leerkrachten kunnen de vorderingen van hun leerlingen gemakkelijk opvolgen en er zijn differentiatiemogelijkheden ingebouwd. Op die manier concretiseert het GO! zijn visie op 'gepersonaliseerd samen leren’. De kers op de taart wordt een VR-applicatie – momenteel in testfase – waarmee leerlingen veilig kunnen oefenen en uit hun fouten leren.

Ontdek hier de demonstrator voor het leerpad: ‘Slijp- en kapwerk in de residentiële elektriciteit’:

Een tweede spoor is samenwerken met een uitgeverij. Voor  de eerste graad klassieke talen vond het GO! op de commerciële markt geen methode die aansluit bij zijn visie op het vak Latijn. Daarom zette het een samenwerking op waarbij enkele GO! leerkrachten, samen met een educatieve uitgeverij (Lernova), e-content ontwikkelen onder begeleiding van de PBD-GO!. Het resultaat: pedagogisch kwalitatief materiaal dat naadloos aansluit bij de leerplannen en GO! scholen minder op kosten jaagt. 

Een derde spoor is het opzetten van ‘professionele leergemeenschappen’. Dat houdt in dat leerkrachten uit verschillende scholen samenkomen en onder begeleiding van een pedagogisch adviseur zelf leermiddelen ontwikkelen. Ook deze leermiddelen kunnen breed gedeeld worden in het net.

“Het GO! heeft al langer een traditie van samenwerken aan en delen van materialen. De digitalisering biedt hier nu meer mogelijkheden dan vroeger, door de grotere toegankelijkheid en de expansie van kwaliteitsvolle mogelijkheden”, vertelt Andries Valcke, hoofdadviseur bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. "Dankzij deze gezamenlijke inspanning met onze scholengroepen komen we tot leermiddelen die de kwaliteitstoets doorstaan, die passen bij onze leerplannen en die breed gedeeld kunnen worden binnen het net. We kijken in eerste instantie naar de niches waarvoor minder of geen materiaal bestaat. Daarnaast hebben leraren vaak nood aan differentiatiematerialen, zowel voor remediëring als voor uitbreiding. Dan zijn digitale leermiddelen vanzelfsprekend ook een mooie troef.”

Steven Hendrickx (PBD-GO!) wil nog meer collega’s warm maken om hier mee hun schouders onder te zetten: “We onderzoeken nu wat werkt en willen vervolgens uitbreiden om stapsgewijs alle noden op te vangen. Dat zal enkel lukken met inbreng van onze collega’s in het veld. Zo benutten we de sterkte van ons net.”

Schoolteams digitaal vaardiger maken

E-content heeft heel wat troeven, maar het is essentieel dat het op een goede manier wordt ingezet. Zo is het zeker niet de bedoeling om volledig over te schakelen naar digitale leermiddelen. Het project legt ook bloot dat er nog grote nood is aan professionalisering voor schoolteams. Niet voor niets pleit het GO! in zijn nieuwe memorandum onder meer voor bijkomende professionalisering van onderwijsprofessionals op het vlak van ICT én bijkomende ICT-ondersteuning op maat van de specifieke onderwijscontext, dicht bij de klaspraktijk.

#wijbereikenmeer

_________
Lees ook het artikel Aan de slag met e-content: ontdek de toolbox digitale leermiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima wat mij betreft hoor

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Digitaal beleid

Digitaal Beleid
  • Het GO! streeft naar een transparante, geïntegreerde omgeving met digitale producten en toepassingen 

  • die op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn voor lerenden en onderwijsprofessionals

  • ter ondersteuning en verrijking van het leerproces.

Lees meer over Digitaal beleid