donderdag 04 november 2021
Atheneumwillebroek 2B Rh

Prikkelende projectweek met pittige finale

Leerlingen houden ervan uitgedaagd te worden in hun leerproces. Idealiter gebeurt dat elke dag. Maar de boog kan uiteraard niet altijd even gespannen staan. Met drie projectweken verspreid over het jaar wakkeren ze in GO! atheneum Willebroek bij de leerlingen extra goesting en ijver aan. De eerste week leverde meteen een eigen jongerenmagazine op. Awesome!


In principe houdt elke schooldag voor leerlingen de belofte in om iets nieuws te kunnen leren. En meestal is dat ook wel zo. Toch hebben gewone schooldagen voor leerlingen ook iets van een routine en dat vlakt je scherpte af. Om dat te doorbreken en frisse goesting en ijver aan te wakkeren, lassen ze in GO! atheneum Willebroek, evenwichtig verspreid over het schooljaar, drie projectweken in. Drie keer per schooljaar duiken de leerlingen van het eerste en tweede jaar enthousiast in een thema- of projectweek.

In het eerste jaar werken ze dit jaar rond de thema’s weerbaarheid, burgerschap en taal & media. In het tweede jaar komen de thema’s STEM, milieu & gezondheid en kunst & cultuur aan bod.

Van maandag 18 tot vrijdag 22 oktober 2021 konden 35 jongens en meisjes zich een week lang volledig uitleven in taal & media, het eerste van de drie thema’s dit jaar.

Atheneumwillebroek 4 Rh
quote icoon

Zo'n week leert leerlingen veel intenser een heel gamma van activiteiten en opdrachten aan elkaar te koppelen.

Het fijne aan zo’n themaweek is dat leerlingen veel intenser een heel gamma van activiteiten en opdrachten aan elkaar kunnen en moeten koppelen om tot resultaat te komen en zo heel direct de nauwe samenhang te zien krijgen die ogenschijnlijk erg diverse disciplines en onderwerpen toch in zich dragen.

Ze schreven artikels voor een eigen magazine, bedachten onder begeleiding van Villa Basta een reclamespot, maakten presentaties in het Nederlands, Frans en Engels en ze leerden werken met programma’s zoals Word.

De laatste dag van de projectweek, vrijdag 22 oktober was voorbehouden voor de ultieme testcase: de presentatie aan een extern publiek van wat de vier dagen voorbereiding hebben opgeleverd. Uiteraard een beetje nerveus, maar ook wel trots op het resultaat, aan de gezichten af te lezen.

En ja, het publiek, de ouders van de leerlingen, mocht best fier zijn.  

.

GO! nieuwsbrief