dinsdag 15 december 2020
Wiskundedidactiek Rh

Rekenen: meer – en geen klein beetje - dan het topje van de ijsberg

Vorige week meldden de media dat Singapore opnieuw bovenaan staat op de internationale ranglijst voor wiskundeonderwijs. In Singapore werken ze met leerpakketten waarmee rekenen, meten en meetkunde een stuk inzichtelijker wordt voor kinderen. Ook GO! basisschool Alice Nahon in Putte werkt op die manier. Rekenen dat het kraakt!

De Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! werkte een wiskundedidactiek voor de basisschool uit die een aantal leertheorieën combineert met krachtige didactische modellen. Eén daarvan is het ‘ijsbergmodel’. “De traditionele aanpak besteedt veel aandacht aan het maken en inoefenen van sommen. Maar hierdoor ontbreekt het kinderen vaak aan echt rekeninzicht. Leren rekenen aan de hand van het ijsbergmodel maakt wiskunde meer zichtbaar. Wij zijn enthousiast. Het vergt veel werk van de leerkrachten maar het loont echt de moeite”, zegt Alena  Akulava, directeur van GO! basisschool Alice Nahon.

Net als bij een echte ijsberg stelt dit model dat het grootste deel van de vaardigheden voor rekenen, meten en meetkunde ‘zich onder water’ bevindt. De sommen die je maakt zijn slechts het topje van een heel scala aan inzichten en kennis.

“Kale sommen kun je alleen begrijpen en oplossen als je kennis en veel vaardigheden hebt opgedaan. Het ijsbergmodel telt drie leerlagen die kinderen stapsgewijs moeten doorlopen om tot goed rekeninzicht te komen. Hierbij ligt de nadruk niet op uit het hoofd leren, wel op het ontwikkelen van denkprocessen. Rekenen wordt tastbaar en zichtbaar door steeds de link te leggen naar een realiteit in het dagelijkse leven van het kind. Bijvoorbeeld papa, mama en ik bij de bus, worden drie blokjes die een concrete situatie voorstellen. Pas in de allerlaatste leerlaag valt die inleefbare voorstelling weg en blijven alleen rekensymbolen over. Rekenen wordt zo anders ervaren: 'Wanneer gaan we weer rekenen, juf?' Dat horen wij elke dag”, lacht Alena Akulava.

GO! basisschool Alice Nahon dompelde zich helemaal onder in didactische wiskundecahiers van het GO!. Sinds september 2019 werken alle kleuters alsook het eerste en tweede leerjaar met deze didactiek. Sinds dit schooljaar is het ook de wiskundemethode in het derde leerjaar van de lagere school. Voor kwaliteitsvol wiskundeonderwijs hoef je dus niet naar Singapore…

WISKUNDECAHIERS RH

Cahiers wiskunde van de PBD-GO!

Wil jij in je basisschool ook meer inzichtelijker aan de slag met wiskunde? Dan vind je zeker je gading in de nieuwe cahiers wiskunde van de PBD-GO! die verkrijgbaar zijn via onze partner uitgeverij politeia.

Op dit moment zijn de laatste drie didactische cahiers wiskunde net in druk gegaan en zullen na de wintervakantie te bestellen zijn. Het betreft tabellen en grafieken. meten en meetkunde. Samen met de vorige cahiers getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen (natuurlijke getallen) en kommagetallenbreukenverhoudingen en procenten (rationale getallen) halen scholen ijzersterk leermateriaal in huis. De cahiers geven de leraren zeer goede inhoudelijke maar ook didactische handvatten. De PBD-GO! maakt zich sterk dat die zullen bijdragen tot een groei van kwaliteitsvol wiskundeonderwijs in onze basisscholen en tot meer voldoening en zelfvertrouwen met betrekking tot wiskunde bij de leerlingen.