maandag 17 mei 2021
Detandem

Samen naar de meet met tandemklassen in GO! basisschool De Tandem

Graadklassen maar dan anders, dat is in het kort de Tandemwerking van GO! basisschool De Tandem in Eeklo. Door de talenten van leerlingen én leerkrachten volop uit te spelen, leert iedereen er zelfstandig en in team te werken. Zo fietst klein en groot samen naar de meet.

Terwijl de eerstejaars aan de lippen hangen van juf Saskia werken de tweedejaars achterin de klas ijverig hun weekplanning af. De vredige stilte staat in schril contrast met de drukte een verdieping hoger. Daar krioelen de vijfdejaars en zesdejaars van juf Valérie door elkaar terwijl ze in groepjes aan de slag gaan met projecten. Een doordeweekse dag in een graadklas, zou je denken, maar de graadklassen in GO! basisschool De Tandem zijn allesbehalve doordeweeks. ‘Wij werken met een carrouselsysteem’, legt directeur Kristof De Baere uit. ‘De betekent dat bijvoorbeeld de vijfdejaars en de zesdejaars op bepaalde momenten van de week in jaarklassen zitten en op andere momenten samen in de mengklas werken. Op die manier motiveren we de leerlingen om te leren van en met elkaar en stimuleren we hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.’

Eeklo’s got talent

Inspelen op talenten staat voorop in GO! basisschool De Tandem. Niet alleen voor leerlingen, ook voor leerkrachten. ‘Voor iedere graad zijn er drie leerkrachten, elk met hun eigen talenten en voorkeuren’, vertelt Saskia Rogiers, leerkracht van de Tandemklas in de eerste graad. ‘Ik ben bijvoorbeeld minder bevlogen in drama dan mijn collega van het eerste leerjaar. Dus geeft zij drama aan de drie klassen, terwijl ik knutselen geef, wat ik enorm graag doe. Die aanpak versterkt de samenwerking en loont ook. Leerkrachten blijven meer gemotiveerd en ons enthousiasme straalt bovendien af op de leerlingen.’

De impact van de Tandemwerking op de leerlingen is alleen maar positief, vindt ook Valérie Verstraete, leerkracht in de derde graad. ‘We merken dat de leerlingen elkaar erg respecteren en dat iedereen zich goed voelt in de klas. Is een kind van het zesde minder sterk in wiskunde, dan staat het toch verder dan de vijfdejaars in de mengklas. Daardoor groeien het zelfvertrouwen en de motivatie om naar een hoger niveau te groeien. En doordat de kinderen twee jaar bij mij zitten, weet ik van de nieuwe zesdejaars perfect hoever ze staan.’

DSC 0028B(1)
quote icoon

Mijn droom is om een brug te bouwen naar het secundair onderwijs en met onze mengklassen een ‘samen’-verhaal te schrijven van 0 tot 18 jaar

— Kristof De Baere, directeur GO! basisschool De Tandem

Iedereen zorgt voor iedereen

De Tandemwerking loopt nu drie schooljaren op wieltjes in Eeklo. De onzekerheid die er aanvankelijk misschien was bij ouders, is volledig verdwenen. ‘Ik merk dat er bij de Tandemwerking net méér aandacht is voor de leerlingen individueel’, zegt Elien Tondat, mama van twee. ‘Tegelijk zie ik hoe de kinderen zowel zelfstandig als samen leren werken en ook leren zorg dragen voor elkaar.’

Zorg is nog zo een sleutelbegrip in GO! basisschool De Tandem, weet directeur Kristof. ‘Bijkomende zorg voor leerlingen die ze nodig hebben, bieden wij zoveel mogelijk in de klas aan. Er is altijd tijd en ruimte om kinderen te begeleiden door extra mensen in de Tandemwerking binnen te brengen. Wij hebben ook heel wat anderstalige nieuwkomers op school die we van meet af aan opnemen in de mengklassen, omdat we diversiteit op onze school belangrijk vinden. Het verhaal van De Tandem is er een van ons allemaal samen, zonder iemand uit te sluiten.’

DSC 0013B

Dromen van later

Dat verhaal van mengklassen begint ondertussen al bij de kleuters. ‘De tweede en derde kleuterklas zitten mee in de Tandemwerking’, vertelt kleuterjuf Ilse Morbee. ‘Het grote voordeel is dat ook de kleinsten snel mee zijn met de klasregels en verantwoordelijkheid nemen. De kleuters van het derde hebben dan al een jaar in mijn klas achter de rug en spelen met veel plezier even juf en meester voor de nieuwkomers.’

Van elkaar leren is ook in de lagere school de grote troef in GO! basisschool De Tandem, vindt Leonie Reyniers uit het vijfde leerjaar. ‘Wij werken vaak samen met de kinderen van het zesde leerjaar, wat erg leuk is. En soms krijgen we al een proevertje van wat ons volgend jaar te wachten staat. Dat vind ik heel fijn.’

Als het van de directeur afhangt, eindigt de Tandemwerking niet in het zesde leerjaar. ‘In de eerste plaats wil ik focussen op verder digitaliseren en de carrouselwerking doortrekken naar andere leerdomeinen. Maar mijn droom is om letterlijk en figuurlijk een brug te bouwen naar de overkant van de straat, naar GO! atheneum de Tandem. Om ook daar met mengklassen te werken en zo een ‘samen’-verhaal te schrijven van 0 tot 18 jaar.’