maandag 19 december 2022
Samenwerking Scholen Cvo's Nascholingsmiddelen Digisprong

Samenwerking scholen en CVO’s rond nascholingen Digisprong

Bij de Digisprong denkt men al snel enkel aan infrastructuur: laptops, chromebooks, wifi en co. Toch zijn het vooral de leerkrachten die in de scholen de Digisprong echt zullen realiseren. Mensen dus. Belangrijk is dan ook dat die leerkrachten mee zijn met wat er op digitaal vlak mogelijk is. Een update en upgrade van die kennis is een must. En dat kan! Vanuit de Digisprong krijgt elke school voor elke leerkracht een budget voor digitale nascholing. Als school kan je hiervoor samenwerken met elk GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) 

Bij scholengroep Huis 11 uit Vlaams-Brabant sprongen ze meteen op de kar. GO! CVO Volt is onderdeel van deze scholengroep en daardoor ook hun natuurlijke partner voor de digitale nascholingen. Hoe werken zij samen en hoe zien de opleidingen eruit? We spraken met Bart Diliën, communicatiecoördinator bij Huis 11, en Julie Beckers, regiocoördinator voor de Digisprong nascholingen bij GO! CVO Volt. 

Hoe zijn jullie met deze digitale nascholingen aan de slag gegaan? 

Bart Diliën: “Wij zijn een scholengroep met een dertigtal scholen en in totaal ongeveer 1.800 leerkrachten. Een aantal jaar geleden maakten we al duidelijk dat de Digisprong voor ons belangrijk is. Enerzijds hebben we de infrastructuur aangepakt zodat alle scholen over moderne en performante toestellen beschikken, maar we gingen ook meteen aan de slag om de nascholingen vorm te geven. Nog voor het budget vanuit de overheid voorzien was, hebben wij iemand gezocht die bij GO! CVO Volt deze opleidingen kon coördineren.” 

Julie Beckers: “Ik werd door GO! CVO Volt aangesteld als regiocoördinator Digisprong. Het eerste wat we deden, is een basisaanbod creëren dat in de eerste plaats gericht was op de absolute beginners. In die opleiding willen we vooral tonen dat informatica een meerwaarde is voor een leerkracht en taken kan versnellen. Wie nog niet helemaal mee is met digitale tools, ziet deze vaak nog als een hindernis. Deze cursussen zijn 100% digitaal en leren de deelnemers verschillende basisvaardigheden: hoe gebruik je de verkenner, hoe zet je bestanden in de cloud, hoe dupliceer je je scherm naar de beamer, … Daarnaast hebben we ook aanvullingen gemaakt die iets dieper gaan. Hoe kan je een presentatie attractiever maken? Hoe kan je een lesvideo maken en monteren? Dat soort praktische zaken.” 

quote icoon

Wie nog niet helemaal mee is met digitale tools, ziet deze vaak nog als een hindernis. Daarom willen wij in onze opleidingen de voordelen duidelijk naar voor brengen.

— Julie Beckers, regiocoördinator nascholingen Digisprong GO! CVO Volt

Om deze opleidingen te maken is het toch heel belangrijk om te weten wat je doelpubliek is en waar zij nood aan hebben? 

Bart: “Dat is zo. Daarom verzamelden we data aan de hand van 64 vragen die door ongeveer 850 leerkrachten ingevuld werden. Zo zijn we fijnmazig op zoek gegaan naar hun behoeften en noden. Met die data stapten we naar alle directeurs, om ze te koppelen aan een visie. Natuurlijk gaat dat in verschillende snelheden. Sommige scholen staan veel verder in digitalisering dan andere. Maar samen met de directeur, de mediacoach en de ICT-coördinator hebben we concrete doelstellingen bepaald die elke school vervolgens op haar eigen manier kan invullen.” 

GEPERSONALISEERD SAMEN LEREN VOOR LEERKRACHTEN 

Maar dan heb je iemand nodig in de scholen die dit verder opvolgt. 

Bart: “De mediacoach is meestal de verbindingspersoon tussen het CVO en de school. Die heeft een belangrijke taak binnen deze digitalisering. De ICT-coördinator is vooral bezig met de infrastructuur en vaak doet die dat op meerdere scholen. Een mediacoach denkt meer als een leerkracht en spoort met die vertrouwde blik de noden op bij collega’s. Elke school heeft bij ons een mediacoach die andere leerkrachten triggert om stappen te zeten in hun digitale ontwikkeling. Belangrijk is te tonen dat je niet veel verkeerd kan doen. Je mag falen, het gaat altijd met vallen en opstaan. Maar blijf proberen!”  

quote icoon

De mediacoach is meestal de verbindingspersoon tussen het CVO en de school. Die heeft een belangrijke taak binnen deze digitalisering.

— Bart Diliën, communicatiecoördinator GO! scholengroep Huis 11

Julie: “De samenwerking tussen een school en een CVO is belangrijk. Onze opleidingen zijn maatwerk, waardoor ze heel relevant en nuttig zijn. Voor een school met 250 leerkrachten zijn wij nu bijvoorbeeld drie verschillende trajecten aan het uitwerken, op basis van de noden in die school. Er was een startmoment op een pedagogische studiedag en vanaf januari kan elke leerkracht op eigen tempo de opleidingen volgen. Alles kan dus op afstand en online. Dat is belangrijk, want in een school is het niet evident om iedereen op hetzelfde moment een opleiding te laten volgen. Leerkrachten kunnen de opleiding volgen tijdens een springuur, op woensdagnamiddag, … Wanneer het hen uitkomt. Ze mogen ons ook altijd vragen stellen als ze iets niet begrijpen. Onze opleidingen passen zo ook binnen het gepersonaliseerd samen leren.” 

quote icoon

In een school is het niet evident om iedereen op hetzelfde moment een opleiding te laten volgen. Daarom zijn onze opleidingen online en kunnen leerkrachten deze volgen wanneer het hen past.

— Julie Beckers

“Dat de meeste opleidingen online zijn, heeft ook een ander groot voordeel. Elk CVO heeft een regiocoördinator die de verbinding vormt tussen de scholen en de scholengroepen. Vanuit het GO! worden vervolgens al die regionale opleidingen in kaart gebracht om ze optimaal in te zetten. Een opleiding die een CVO in Limburg ontwikkelt, kan waarschijnlijk ook gebruikt worden voor leerkrachten in West-Vlaanderen. Binnen het GO! ontstaat zo een ecosysteem waarbij we onze kennis en opleidingen delen, om op die manier de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.” 

LEVENSLANG LEREN 

Werken jullie altijd op die manier, met opleidingstrajecten? 

Julie: “Wij werken altijd een aanbod uit op maat van elke school. We gaan dus eerst in gesprek met scholen over de noden die er zijn, op basis daarvan werken we de opleidingen voor die school uit. Dankzij die geïntegreerde aanpak, met maatwerk voor elke school, houden we het ‘levenslang leren’ relevant voor elke leerkracht. Als CVO puzzelen wij vaak verschillende tools en vaardigheden bij elkaar rond een concreet doel. Zo hebben we voor een school bijvoorbeeld een module gemaakt waarbij we met enkele eenvoudige tools een digitale escaperoom bouwden waar leerlingen uit kunnen ontsnappen door juiste antwoorden te geven. Of we duiken dieper in een tool waarbij de leerkracht eenvoudig zelf een informatieve audiowandeling kan maken. De mogelijkheden zijn enorm.” 

quote icoon

In een snel veranderende wereld is het levenslang leren iets waar je niet meer rond kan, zeker niet bij leerkrachten. We willen dat zij dat gaan zien als een verrijking.

— Bart Diliën

Bart: “Alles begint uiteindelijk bij een visie vanuit de directies en de scholengroep. Wij hebben meteen duidelijk gemaakt aan iedereen dat wij willen meegaan met de digitalisering. Iedereen binnen onze scholengroep weet dat het niet vrijblijvend is om je een zekere digitale kennis eigen te maken. In een snel veranderende wereld is het levenslang leren iets waar je niet meer rond kan, zeker niet bij leerkrachten. We willen dat zij dat gaan zien als een verrijking.” 

TIJD OM TE SPRINGEN! 

Voor elke school geldt dat dit het moment is om te springen! Elk CVO heeft middelen gekregen om een regiocoördinator voor de digisprong aan te stellen. Zij zijn dus hét aanspreekpunt om te bekijken wat mogelijk is. Dit is een kans die je als school niet mag laten liggen! 

Op deze pagina vind je de lijst van alle regionale coördinatoren voor de Digisprong 

Info over de Digisprong opleidingen bij GO! CVO Volt. 

 

Meer info?

Om de Digisprong echt te doen lukken is het belangrijk dat leerkrachten over de noodzakelijke digitale competenties beschikken. De Vlaamse overheid voorziet daarom voor elke leerkracht een budget van 120 euro voor nascholing. Meer info over dit budget vind je hier.  

.

GO! nieuwsbrief