vrijdag 28 januari 2022
Stage Tijdens Corona

Stage tijdens corona: pittig maar extra boeiend

Dat het uitdagende tijden zijn in het onderwijs hoeven we niemand te vertellen. Maar misschien geldt dat nog net iets meer voor leerkrachten in de dop die als stagiair voor de leeuwen worden gegooid. Celine Eeckhout is zo’n jong veulen dat net haar stage heeft beëindigd in GO! basisschool De Keimolen in Kruisem. We vroegen haar hoe het was om stage te geven tijdens deze bizarre coronaperiode.

Dag Celine, hoe gaat het op je stage in het 6e leerjaar?

Celine Eeckhout: “Vandaag was mijn laatste dag van twee weken stage. Dat was heel leuk, maar ook wel extra vermoeiend. De eerste week verliep normaal, met alle kinderen in de klas. Maar daarna volgden steeds meer kinderen de lessen online. Vandaag was het zelfs helemaal de helft: zeven van de vijftien leerlingen volgden online les.”

En dat is niet eenvoudig?

“Het is toch wel een uitdaging, want je moet je aandacht steeds verdelen over de kinderen in de klas en de leerlingen online. Terwijl je online bezig bent moet je ervoor zorgen dat de leerlingen in de klas kunnen verder werken. Leg je iets uit in de klas en er komt een vraag van iemand online, dan moet je daar ook meteen oog voor hebben. Het is heel veel weg en weer switchen tussen de twee.”

quote icoon

“Op het einde van mijn stage volgde de helft van de leerlingen online les.”

— Celine Eeckhout, stagiair in GO! basisschool De Keimolen

Is het makkelijk om interactie te hebben met de leerlingen die thuis zitten?

“Op zich kunnen ze thuis goed volgen. Alles wat ik op het digibord schrijf, zien de leerlingen thuis even goed. Ik vond wel dat er een vrij goede interactie was met de leerlingen thuis. Wel denk ik dat de lessen voor hen saaier zijn. Zo is groepswerk niet zo makkelijk online te organiseren en dat valt dan soms weg voor hen. Ik probeer er wel voor te zorgen dat er ook momenten zijn waarbij alle online leerlingen samen kunnen overleggen voor bepaalde opdrachten.”

Denk je vooraf na over hoe je een les gaat aanpakken?

“Goh, dat is niet zo eenvoudig omdat ik zelfs ’s ochtends nooit wist hoe de situatie die dag zou zijn. Ik wist nooit hoeveel leerlingen ik in mijn klas kon verwachten. Dan probeer je hier elke dag op te anticiperen. Ik merk wel dat het eenvoudiger was toen er slechts een paar leerlingen online volgden. Nu de helft van de leerlingen thuis zit, is het minder makkelijk om de twee te combineren.”

quote icoon

“Ik wist nooit hoeveel leerlingen ik in mijn klas kon verwachten. Op dat moment moet je snel anticiperen op de situatie.”

En volgt de klasleerkracht jou dan tijdens de stage?

“Normaal is dat wel het geval, maar nu ging dat niet. Er waren slechts drie klassen meer open op onze school en daarom is de juf van de klas waar ik stage gaf ingesprongen in het derde leerjaar. Ik heb dus verschillende dagen helemaal alleen lesgegeven. Maar ik ben blij dat ik dat mocht doen en dat ze mij die verantwoordelijkheid hebben gegeven. Het maakt natuurlijk wel een verschil dat ik al een diploma kleuteronderwijs op zak heb. Ik volg nu de opleiding basisonderwijs via een verkort traject van 1 jaar. Daardoor heb ik wel al enige ervaring.”

Je volgt je opleiding aan Hogeschool Vives in Kortrijk. Word je daar goed voorbereid op deze corona- stages?

“Ja, dat vind ik wel. Mijn stagebegeleider is tijdens deze stage één keer komen kijken, maar dat was tijdens de eerste ‘normale’ week van mijn stage. De stagebegeleiders zijn wel altijd snel bereikbaar als je vragen hebt. Op zich is de opleiding niet anders door corona, maar we krijgen wel extra tips over waar we moeten aan denken bij online lesgeven. Ik ben op zich wel blij dat ik dat nu al eens meegemaakt heb. Het is een extra ervaring.”

Je studeert in juni af, wat verwacht jij van je toekomst als leerkracht?

“Het klopt dat ik pas in juni afstudeer, maar toch begin ik nu meteen in een andere school te werken als leerkracht. Door mijn kort traject heb ik nog maar één vak op te nemen en dus veel tijd over. Ik ben blij dat ik meteen kan beginnen, want ik ben geen ‘thuiszitter’. Tot het einde van het schooljaar zal ik inspringen waar nodig. Dat kan evengoed twee weken het derde zijn en dan een paar weken het vijfde leerjaar. Dat zal zeker pittig zijn, maar ervaring opdoen in alle klassen is een prima leerschool! Daarna zal ik zeker helemaal klaar zijn voor het beroep (lacht).”

Bedankt Celine! Het is overduidelijk dat je met jouw enthousiasme en dynamiek elke situatie de baas kan. Veel succes in je toekomst als leerkracht!