maandag 12 oktober 2020
Taal Troef Op GO! Atheneum Dendermonde Rh0

Taal troef in GO! atheneum Dendermonde

Van 3 tot 10 oktober 2020 organiseerden het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Taalunie de Week van het Nederlands. Een week lang brachten ze de veelzijdigheid van het Nederlands onder de aandacht. Een mix van activiteiten, evenementen, taalspelletjes en andere initiatieven die het belang van het Nederlands onderstrepen. Maar daarop hebben ze niet gewacht in GO! atheneum Dendermonde om taal troef te maken in de school, meteen vanaf de eerste schoolmaand.

 

Taal Troef

Aan het GO! atheneum Dendermonde hechten zowel leerkrachten als leerlingen belang aan een helder en rijk taalgebruik. En dat heeft te maken met een goed onderbouwd taalbeleid waardoor iedereen erdoor gevat wordt. De school zorgt ervoor dat leerlingen de taal in al haar facetten goed onder de knie krijgen. Jirka Claessens, leerkracht Nederlands, legt uit: “Het taalbeleid wordt gedragen door het hele team. In september staat spelling centraal in alle graden, vakken en studierichtingen. De leerkrachten geven in deze eerste schoolmaand in elke toets naast vakinhoudelijke feedback ook feedback op het algemene taalgebruik en de juiste spelling in het bijzonder.”

Al spelend leren spellen

Die aandacht voor taalvaardigheid kan op het eerste zicht misschien een beetje belerend overkomen, maar het is een aanpak die zijn vruchten afwerpt. En dat heeft ook te maken met het spelelement dat eraan gekoppeld wordt. Als afsluiter van de maand van de spelling worden de leerlingen uitgedaagd in een online spelquiz. En spelen is tenslotte iets wat kinderen en jongeren in het bloed zit. De winnaars dit jaar, uit de 2e graad, Ine Smekens uit 3 Latijn Wetenschappen en Luka De Weirdt uit 4 Humane Wetenschappen werden beloond met het taalspel “Just One”. In de 3e graad ontvingen de winnaars een speldoos “Scrabble”, een prijs waar Matheo Van Esser (foto) uit 5 Latijn Wiskunde en Rameh Mchalah uit 6 Wiskunde Wetenschappen duidelijk blij mee waren. Zo kunnen ze blijven spelen. =;-)

Ook blijven schrijven

Oktober is vervolgens de maand waarin ze op de school extra focussen op schriftelijke taalvaardigheden - andere dan spelling. Op diverse plaatsen in de school hangen “tips and tricks” voor schrijfoefeningen. De oktobermaand eindigen ze er met de voorbereiding van de Junior Journalistenwedstrijd, een wedstrijd waar de leerlingen van GO! atheneum Dendermonde elk jaar trouwens steevast geprezen worden voor hun goede pen. Is er een betere stimulans om verder te doen zoals ze bezig zijn? 

Benieuwd wat november brengt. Taalschattenjacht misschien?