dinsdag 15 februari 2022
Technologie Geeft Kleuterleerkrachten Extra Ogen Rh2

Technologie geeft kleuterleerkrachten extra ogen

In 15 scholen van GO! scholengroep !mpact ondersteunt Smart Symbols het leerproces van kinderen in de kleuterklas. Met dank aan de steun van de provincie West-Vlaanderen. Opnieuw een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen scholen en externe partners ons onderwijs kan versterken.


Het is belangrijk om het leerproces van kleuters van nabij te volgen: via observatie en registratie ontdekken leerkrachten al vroeg talenten en noden, meten ze vaardigheden en sociaal gedrag... Maar kleuterklassen zijn drukke omgevingen waar begeleidingstaken essentieel zijn. Bij scholengroep !mpact registreert een tablet in alle speel- en leerhoeken van de klas waar kleuters mee bezig zijn. Dankzij het computerprogramma Smart Symbols nemen de kinderen spelenderwijs hun leerproces in handen. Zo zijn zij mee met 21-eeuwse vaardigheden en wordt de leerkracht ondersteund in zijn lesopdracht.

In het kleuteronderwijs blijft het ICT-aspect traditioneel veelal beperkt tot het inoefenen van bepaalde vaardigheden via apps of het spelen van games.
Nochtans kan technologie ook heel ondersteunend ingezet worden. Digitale leermiddelen zijn voor kinderen vaak een motiverende factor en ze laten de leerkracht toe zich te focussen op pedagogische taken.

quote icoon

Smart Symbols is een volgsysteem op maat van de kleuter en biedt de kleuterleerkracht een extra paar ogen

— Wesley Vanbavinckhove, directeur GO! basisschool De Springplank Brugge

Slim observeren

Smart Symbols is een platform dat de activiteiten van kleuters registreert zodat hun evolutie op elk moment gevolgd en bijgestuurd kan worden. Smart Symbols is een combinatie van hard- en software.
Kleuters krijgen een virtueel kenteken – hun eigen symbool – en dat kunnen ze selecteren op het touchscreen van een tablet. Zo kan de kleuterleerkracht de kleuter volgen.

Wesley Vanbavinckhove is de directeur van GO! basisschool De Springplank in Brugge, een van de vijftien !mpactscholen die met Smart Symbols werken. Net als zijn collega’s is hij enthousiast: "Het is een volgsysteem op maat van de kleuter. Kinderen loggen met hun symbool in in het programma. Daar zien ze welke activiteiten of hoekjes voor hen openstaan die dag. Ze maken een keuze en loggen in in de specifieke hoek. Na het spelen evalueren ze hun activiteit aan de hand van een smiley. Voor de kleuterleerkracht opent dat heel wat mogelijkheden."

Zo kunnen leerkrachten via grafieken zien waar een kind vooral mee speelt, wat de interesses zijn van het kind, wat het leuk of lastig vindt en wat de sociale interacties zijn.

Slim lesdoelen bereiken

De kleuterleerkracht kan leerlingen en opdrachten beheren per categorie of thema en rekening houden met specifieke lesdoelen. Er wordt nagegaan welke taken de kleuter nog moet uitvoeren en welke al achter de rug zijn. Op het device ziet de kleuter welke opdracht hij moet uitvoeren, maar als het nodig is, is er ook auditieve ondersteuning met de stem van de leerkracht.

Smart Symbols werd uitgetest en geïmplementeerd in vijftien kleuterscholen van !mpact. Het project werd financieel mogelijk gemaakt met steun van Provincie West-Vlaanderen (€25.000 via Flankerend Onderwijs)

________________________
Smart Education @ Schools
ondersteunt innovatieve implementatieprojecten die antwoorden bieden op concrete vragen uit het onderwijsveld en die aan de hand van slimme educatieve technologie en via samenwerking op korte termijn zichtbare veranderingen opleveren voor het Vlaamse onderwijs. Deze projecten worden gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid en imec.

 

 

 

.

GO! nieuwsbrief