dinsdag 07 februari 2023
Maak Werk Van Armoedebeleid Op School Rh

Teken samen met Krijt een armoede- en kostenbeleid voor je school uit

Wil je op school werk maken van een armoede- en kostenbeleid? Dan is het gratis begeleidingstraject van Krijt misschien iets voor die van jou. Dit traject ondersteunt je school een schooljaar lang om armoede onder leerlingen aan te pakken. Een trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige zoomen in op de noden van je school en stippelen een plan op maat uit. Colette Victor, algemeen coördinator bij Krijt, licht toe wat het traject precies inhoudt.

KRIJT IN ‘t KORT

Wat doet Krijt precies?

Colette: “Onderwijs is misschien wel de belangrijkste hefboom om gezinnen uit armoede te helpen ontsnappen. Vanuit die overtuiging begeleidt Krijt sinds 2017 scholen bij het uitwerken van een armoede- of kostenbeleid op maat. We begeleiden intussen onze 225e school, en bouwden zo dus brede expertise op. We hebben echter niet alle antwoorden. We gaan telkens samen op zoek, wat de uitdaging van de school ook is. We vertrekken nooit vanuit een kant-en-klaar plan. We volgen de noden en ambities van de school.”

Hoe verloopt zo’n begeleidingstraject?

Colette: “Er staan 7 contactmomenten vast met de school, maar de inhoud hiervan geven we samen vorm. De eerste 6 sessies worden verspreid over het eerste schooljaar, het schooljaar erop volgt een evaluatiemoment. We starten altijd met een intake en dan maken we een ‘schoolfoto’. Dat is een schoolanalyse waarbij we de ouders, leerkrachten en werkgroepen bevragen. In secundaire scholen bevragen we ook leerlingen uit de derde graad. Daarna gaan we aan de slag met de groeipunten van de school. Twee contactmomenten wijden we trouwens volledig aan het sensibiliseren van het hele team, liefst op een pedagogische studiedag of tijdens een personeelsvergadering. Die momenten zijn cruciaal, want een actieplan succesvol uitrollen kan enkel door het voltallige team te betrekken.”

quote icoon

Onderwijs is misschien wel de belangrijkste hefboom om gezinnen uit armoede te helpen ontsnappen.

— Colette Victor, algemeen coördinator Krijt

INZOOMEN OP 6 DOMEINEN

Tijdens een begeleidingstraject neemt Krijt 6 domeinen onder de loep in je school. Colette licht ze graag even toe aan de hand van enkele voorbeeldvragen.

 • Armoede: Is er een uitgeschreven visie rond armoede? Leven er clichés onder het personeel?
 • Kostenbeleid: Hoe creatief gaat de school om met kosten? Wat doet ze allemaal om kosten te drukken en hoe kostenbewust is het team?
 • Communicatie: Hoe vlot en laagdrempelig verloopt de communicatie? Weten ouders hoeveel ze moeten betalen per schooljaar? Scholen lopen vaak tegen communicatie aan omdat ze er verkeerdelijk van uitgaan dat dit goed verloopt.
 • Participatie: In welke mate kunnen alle leerlingen deelnemen aan schoolactiviteiten? Zijn er kinderen die bewust thuisblijven van de bosklassen of een smoesje verzinnen op een sportdag omdat hun ouders het niet kunnen betalen? Starten alle leerlingen in het secundair met schoolboeken? Houdt de school voldoende rekening met verborgen kosten als ze een schooluitstap organiseert?
 • De schoolrekening: Hoe duidelijk is de schoolrekening? Staat alle informatie erop? Is het voorspelbaar voor ouders wanneer ze deze kunnen verwachten? Bij wie kunnen ze terecht als ze de rekening niet kunnen betalen? De schoolrekening is vaak een van de domeinen waar veel quick-wins te behalen zijn.
 • Het solidariteitsfonds: Als er een solidariteitsfonds in de school is; hoe transparant is dit? Weten alle ouders dat het bestaat of deelt de school dit enkel wanneer ze vermoedt dat ouders er nood aan hebben? Het is niet ons advies dat elke school zo’n fonds opricht, maar we weten wel dat de meesten dit voorzien.
quote icoon

We komen niet af met een kant-en-klaar plan, maar volgen de noden en ambities van de school.

DEELNEMEN?

Stel ik wil met mijn school deelnemen aan zo’n traject. Hoe werkt de selectie dan?

Colette: “Er staat een aanmeldingsformulier op onze website. Helaas zijn er altijd meer aanmeldingen dan plaatsen, dus het is niet zo dat degene die zich eerst inschrijft zeker is van een plaats. We streven naar een goede mix qua scholen over alle onderwijstypes heen, stedelijke en landelijke scholen, deeltijds en voltijds onderwijs … De finale keuze maken we samen met de onderwijsverstrekkers.”

quote icoon

De schoolrekening is vaak een van de domeinen waar veel quick-wins te behalen zijn.

ZELF AAN DE SLAG?

Wil je vandaag al starten als school? Colette deelt drie tips waarmee je meteen aan de slag kan.

   1. Sensibiliseer je schoolteam. Nodig een armoedeorganisatie uit om je schoolteam te sensibiliseren.
   2. Organiseer een kostenoefening met je schoolteam. Je vindt zo’n oefening voor basis- of secundair onderwijs op de website van Krijt. Die kan je zonder begeleiding doorlopen.
   3. Neem je schoolrekening onder de loep. Neem een kijkje op de ideale schoolrekening op de website van Krijt.

OVERTUIGD?

Basis- en secundaire scholen kunnen zich nog tot 28 februari 2023 aanmelden op de website van Krijt. Wil je meer informatie over de werking te weten komen? Neem contact op met Colette Victor op 0473 56 72 79 of via colette.victor@vzwkrijt.be.

Is je school klaar voor een Krijt-traject? Doe de zelftest met de Krijt-checklist. Die duurt maximum 2 minuten.

.

GO! nieuwsbrief