dinsdag 22 november 2022
Terug Naar De Klas 3B

Terug naar de klas anno 2022

Op donderdag 17 en vrijdag 18 november organiseerde de Vlaamse Scholierenkoepel ‘Terug naar de Klas’. Met de actie zet de VSK de beleidsmakers binnen onderwijs voor een halve of hele dag weer op de schoolbanken. Een korte inleefstage waarop de deelnemers met de dagelijkse realiteit in de klas worden geconfronteerd. Een ervaring die ter lering kan dienen. Ook onze afgevaardigd bestuurder en enkele collega’s van de centrale diensten waren van de partij.

Koen Op Sokken In De Klas Rh

Beleidsmakers zijn weliswaar dagelijks bezig met de omkadering van onderwijs, maar hebben het verloop van een schooldag al enige tijd zelf niet meer aan de lijve ondervonden. De Vlaamse Scholierenkoepel wil hen daarom – al is het maar voor één of een halve dag – het onderwijs laten zien en ervaren vanuit het perspectief van een scholier.

Ze koppelden elke beleidsmaker aan een scholier. De twee bleven gedurende de halve of hele dag samen. Ze volgden gezamenlijk verschillende lesuren zoals die gepland stonden, of het nu taal-, praktijk- of wetenschapslessen waren (wie weet zelfs lichamelijke opvoeding). Ter voorbereiding kregen de beleidsmakers een overlevingspakket mee om hun hernieuwde eerste schooldag goed door te komen. Daarin zaten onder meer een leerlingenkaart, een hippe woordenlijst met jongerentaal (uit het hoofd te kennen!) en uiteraard huiswerk. Maar dat laatste bleef beperkt, want ontspanning na school vindt het VSK natuurlijk ook belangrijk.

Saskia En Britt Samen Voor De Klas Rh

Op de foto’s herken je:

  • op kousenvoeten: Koen Pelleriaux - afgevaardigd bestuurder van het GO! met sidekick Elisa in de GO! Kunsthumaniora Brussel;
  • met pak en zak: Saskia Lieveyns – adviseur-coördinator Pedagogische begeleidingsdienst GO! naast Britt in GO! atheneum Boom;
  • in motoharnas: Bernard Billiet met naast zich copiloot Anouk en haar klasgenoten in GO! technisch atheneum (KTA) Lokeren.

Bernard zocht en vond bovendien pen en papier en schreef een kort verslag van zijn wedervaren die dag. Hieronder te lezen of te laten.

Verslag Terug Naar De Klas Van Bernard C

.

GO! nieuwsbrief